Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 22. června 2022


Přítomní: Mgr. Martin Boukal (KTF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF), Martina Horáková (3. LF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Mgr. David Pavlorek (FF), Martina Pustková (FHS), Bc. Terezie Remencová (HTF), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF),


Omluvení: Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)


Hosté: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (prorektor pro akademické kvalifikace), doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ředitelka ÚKUK), RNDr. Julie Erban Kočergina, RNDr. Věra Bytelová, Mgr. Petr Hála, Mgr. Petr Valo, Mgr. David Hurný, Martin Jelínek

Program:

  1. Rušení studijního střediska ÚJOP v Mariánských Lázních

  2. Schválení zápisu z 11. 5. 2022

  3. Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání nákupů EIZ

  4. Zpráva o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021

  5. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021

  6. Informace a novinky z PR UK

  7. Plány nakladatelství Karolina do budoucna

  8. Různé


1 – Rušení studijního střediska ÚJOP v Mariánských Lázních


PhDr. Hůlková Nývltová stručně představila činnost ÚJOP. Zaměřují se na výuku ČJ jako cizího jazyka, metodiku ČJ jako cizího jazyka, kurzy pro pedagogy, vyvíjí a realizují standardizované zkoušky z ČJ jako cizího jazyka, realizují zkoušky pro zisk státního občanství ČJ a jediní mají právo zkoušky pro trvalý pobyt. Dále pořádají přípravné kurzy ke studiu na VŠ a jazykové kurzy pro veřejnost. Škála činností je široká, proto převedení výuky na jiné pracoviště neznamená zničení programu, ale jen jeho přesun, zkoušky jsou na tom nezávislé. „Ekonomické důvody“ pro zrušení střediska neznamená ztráty, žádná součást ÚJOP totiž není v červených číslech. Sledujeme a aktivně prezentujeme opadnutí zájmu o tyto kurzy, kdy válka na Ukrajině oslabila zájem o dalších 80 %. Je nutné k záležitosti postupovat v zájmu celého ústavu, nejsme financováni z veřejných peněz. Rozhodnutí nebyla lehká, byla však dlouhodobě projednávána s vedením UK. Přistoupili k řešení, které je z pohledu celku smysluplné, budeme však čelit ekonomickým problémům i tak. Kvalita však zůstane zachována, rozhodnutí jsou promýšlená. Netěší je to, ale aby mohli ústav řídit v současné situaci, tak je nutné se přizpůsobit. Právě díky přijatým opatřením jsme skončili s kladným ekonomickým výsledkem. Jedná se o manažerské, strategické rozhodnutí, jež děláme s ohledem na budoucnost. Musíme sledovat současnou situaci, střediska ÚJOP v historii vznikala a zanikala. Z Mariánských lázní a z Hostivaře se musíme přesunout právě proto, že se zaměřují primárně na výuku, o níž zájem opadl. Náklady ÚJOP musí pokrýt provoz všech pracovišť, rozpočet máme jen jeden.


Prof. Kuklík se jednání účastnil jménem paní rektorky. Skutečně došlo k jednání s pracovníky, vysvětlovali jim důvody ukončení činnosti v této oblasti. Na tomto jednání bylo konstatováno, že ze strany vedení UK se nejedná o znovuotevření rozhodnutí, bylo již dvakrát diskutováno nad podklady, nebude se proto rozhodnutí měnit. Pracoviště a budovu budeme využívat jako výcvikové a vzdělávací středisko. Je třeba se na celou věc dívat komplexně. Dnešní jednání vidí jako informování o tom, co se stalo, a dále o důvodech, které k rozhodnutí vedli. Toto jednání se ale netýká znovuotevření střediska, k tomu nedojde. Při projednávání se řeklo, že se bude postupovat v souladu s právními předpisy a kolektivní smlouvou, což udělali. Nebrání se ale diskuzi a vysvětlení jednotlivých podniknutých kroků.


RNDr. Bytelová – Moc děkuje za pozvání, ale bohužel se zde točíme v kruhu. Vedení ÚJOP s námi nehrálo čistou hru, nevěděli jsme včas, že se připravuje zrušení střediska. Kdyby se to komunikovalo lépe, tak bychom to také lépe brali, jenže k tomu nedošlo. V jednu chvíli přišel dopis s poděkováním za dobrou práci, a následně o 14 dní přišly výpovědi. Máme mnoho studentů na málo pedagogů, mnozí mají přes 25 hodin výuky každý týden. Vzhledem k odbornosti pracovníků je nezvyklé, že k tomuto kroku došlo. Navíc jsme měli běžně přes 30 osob ve třídě, což je vysoký počet. Jedenácti zaměstnancům bylo řečeno, že se s námi o tomto rozhodnutí ředitelka bavit nebude. Nemá osobně nic proti výpovědi, soudit se nebude a výpověď nerozporuje. Chrání ale produkt, protože ten je nenahraditelný a byl budován kolegiálně v průběhu několika generací. Přijde jí úsměvné, že prý bude vše probírat tak, jak doposud, protože to nebude.


Co se týče dezinformace, že je ÚJOP v červených číslech, tak tu dostal pan hejtman Karlovarského kraje. Dne 6.6. byla doručena výpověď a 7.6. přišla pozvánka do Karlových Varů, kde nám sdělil tuto informaci. Neustále používané tvrzení o klesání zájmu o studium, tak k tomu došlo až v letošním roce, kdy Rusové nedostali víza. I v době covidu jsme měli přes 200 studentů, takže to také není validní argument. Od paní rektorky jsme se následně dozvěděli, že ani jeden argument není pravda, ale že středisko v Mariánských lázních zkrátka nezapadá do vize ÚJOP.


Co se týče odchodu z Karlovarského kraje – mezi výcvikovým a výukovým pracovištěm je velký rozdíl. Když je ve městě 200 studentů ze zahraničí, tak je to daleko rozdílnější přínos, než když tam přijede zájezd. Jejich studenti se díky odbornosti pedagogů z Mariánských lázních dostávají na VŠ dle jejich odbornosti.


Mají dlouholeté vztahy s LFP, kam studenti jezdili do muzea, na exkurze, na dny otevřených dveří. Z PřF jezdili lidé přímo za studenty, stejně tak tam jezdili lidé z ČZU či z budějovické univerzity. Když budeme probírat výnosnost, tak jsme nebyli v červených číslech. Proč tedy rušit něco, co funguje?


Mgr. Hála – Třičtvrtě roku jsme řešili, jak se připravit na nastalou situaci, jak se vyrovnat s válkou i s covidem. Změny, k nimž docházelo, byly vždy načas. Středisko ÚJOP v Mariánských lázních se podílelo na hospodářském výsledku rovnocenně. Plnili jsme požadavky minimálně stejně tak dobře, jako jiná střediska. Do poslední chvíli jsme řešili racionalizaci, jak měnit postupy, nikdy nebylo řečeno, že hrozí zánik střediska a zánik výuky, to nemohl ani předpokládat. Nyní se ukazuje, že jsme možná neudělali všechno, protože i politici by nás v případě informováni o možném ukončení provozu podpořili v setrvání. Odmítá, že by o tomto cokoliv dopředu věděl. Kolegové se dozvěděli o zrušení až při podání výpovědi, vysvětlení nikdy nepřišlo a přichází až nyní. Roky jsme dělali něco dobře a nikdy nám nikdo nevytkl, že to je vlastně proti nám, když jen učíme. Celé roky jsme využívali potenciál střediska na maximum.


RNDr. Kočergina – Během posledních 2 týdnu komunikovala s 50 bývalými studenty z Mariánských lázní. Spolužák až 7.6. zjistil, že se zavírají Mariánské lázně a ptal se, zda se s tím nemůže něco dělat. Netušila, že takto úspěšný podnik lze zavřít ze dne na den. Chtěla by komentovat manažerskou strategii ÚJOP. Kurzy ÚJOP jsou nejdražší v republice, v Praze je min. 10 dalších levnějších škol. Studenti, kteří se skutečně chtějí dostat na LF, školné ale zaplatí a jedou do Mariánských lázní, protože ví, že tam je naprosto jiná kvalita. Mnoho rodičů chce poslat děti do Mariánských lázní právě proto, že je to malé, bezpečné město. Je to 5 minut do školy z koleje a je tam levné ubytování. Nyní mnoho rodičů řeší, proč musí ušetřit další peníze na Prahu, protože kdyby věděli, že budou studenti převedeni do Prahy, tak by je na ÚJOP nikdy nepřihlásili. Nechápe, jak se dá zrušit středisko ze dne den a odborníkům to sdělit nečekaně. Toto rozhodnutí poškozuje jméno UK jako celku.


Prof. Kuklík – Pro něj to není debata o rozhodnutí jako takovém. Uvědomujeme si, že to není rozhodnutí jednoduché. Ohradil by se proti několika tvrzením, ale to bychom zde byli dlouho. Nemají pocit, že by rozhodnutí bylo uděláno ze dne na den. Chtěl by říct, že pro něj to není diskuze o jednotlivostech. Jestli je nebo není poškozeno dobré jméno UK – u toho si není jist, kdo k tomu problému více přispěl, jelikož se to nyní dostalo do médií. Vedení UK jednalo nad rozhodnutím paní ředitelky a nad plánem, jak spravovat budovy. Můžeme polemizovat nad tím, zda budou kurzy úspěšné či nikoliv, ale mějme důvěru ve vedení ÚJOP. Nechce zpochybňovat důvěru, kterou má paní ředitelka od vedení UK. Chápe ale zjitřenou atmosféru a emoce, není to jednoduché rozhodování. Nemůže ale připustit, že by bylo rozhodnutí znovu otevřeno s ohledem na vstupní data. Můžeme řešit následky, můžeme řešit, zda byla chyba v komunikaci, ale samotné rozhodnutí se nezmění.


RNDr. Kočergina – Jednání s paní rektorkou byla až po rozhodnutí o zrušení.


PhDr. Nývltová – Jednali o tom dlouhodobě. Je to rozhodnutí ÚJOP jako celku, není to jednoduché, máme ale 175 zaměstnanců a zodpovědnost je tak daleko širší. Ukazuje se, že i to, co zde řekne, je pozměněno hned vzápětí.


Mgr. Konečný – Cílem není revidovat rozhodnutí, ale vysvětlovat. Má však dva dotazy: nebyl vysvětlen plán dalšího využití, resp. fungování prostor v Mariánských lázních. Nyní se ale počítá s úplným uzavřením objektu nebo jak? Druhý dotaz je na spolupráci s místními samosprávami. Nejsme vůbec financováni z veřejných zdrojů, probíhala v tomto ohledu nějaká jednání o možném financování?


PhDr. Nývltová – Jednání s politiky probíhala, ale musí to řešit z pohledu ÚJOP jako celku. Jedná se o zájmové studium CŽV. Budova se převede na výcvikové středisko.


Doc. Brom – V této problematice se neorientuje, ale zaujalo jej, zda je k dispozici nějaká ekonomická analýza pro to, proč se ÚJOP zavírá. Dále jej zaujalo, že si studenti zaplatili za nějakou konkrétní službu několik tisíc Eur, ale budou převáděni do Prahy, tedy službu neposkytneme tak, jak předpokládali.


PhDr. Nývltová – Poskytneme jim službu, jakou si zaplatili. Pokud by se ale nechtěli přesunout do Prahy, tak jim peníze vrátíme. V roce 2020 jsme převáděli z Liberce do Poděbrad a následně z Poděbrad do Prahy. Komunikaci se studenty máme nastavenou. Co se týče nákladů na ubytování, tak se studenty řešíme, jaké ubytování si vyberou, a pokud to přesáhne jejich možnosti, tak dojde k nějaké pomoci.


Doc. Brom – Pokud tedy student peníze nemá, tak bude platit.


PhDr. Nývltová – Cena programu je pro všechny stejná, ale individuálně se řeší ubytování. I v Praze máme však ubytování za stejnou cenu, jako v Mariánských lázních. Student nemusí jít do soukromého nájmu. Ekonomická analýza existuje, ale je to organizační opatření v pravomoci ředitele ústavu, na AS UK to jako materiál nejde, avšak vzhledem k závažnosti toto rozhodnutí řešili i s vedením UK. Zásadním je, že bývalo přihlášeno přes 600 osob, nyní má zaplaceno 220 osob, ale není jisté, zda všichni přijedou. V rozhodovacím procesu hraje roli i to, kde je aktivita všech 12 měsíců v roce.


Doc. Brom – Chápe, že za normálního provozu je ekonomická analýza vnitřní záležitostí, ale když už to bylo AS UK předloženo, tak by jej zajímalo, zda je možné do materiálu individuálně nahlédnout, případně zda by senátoři mohli alespoň část materiálů dostat.


Prof. Kuklík – Je to rozumný návrh, nicméně paní rektorka se k tomu jistě vyjádří v pátek na plénu. Nahlédnutí poskytnout můžeme.


Prof. Černý – Děkuje, že si Ediční komise tento podnět osvojila. Když četl materiály, tak nejsilnějším argumentem pro reorganizaci byla červená čísla, přestože se nyní ukázalo, že to pravda není. Připojil by se k prosbě doc. Broma, protože toto znedůvěryhodňuje některé argumenty. Rád by se na tento materiál podíval, protože mu skoro přijde, že zde došlo ke špatnému zhodnocení dat. My na AS UK se zabýváme každým přívodem pro trafostanice, proto mu toto nepřijde jako ryze formální záležitost. Ví, že to nepatří do agendy AS UK, ale je dostatečně velká věc, takže by bylo dobré, kdyby k tomu měl AS UK vzhled. Druhá stránka věci je, že PřF je v tomto namočená, protože ÚJOP v Mariánských lázních připravoval i přírodovědce, a může potvrdit, že příprava tam byla skutečně velmi kvalitní. Nevidí však záruku, že to, co vznikne v Praze, bude stejně dobré a bude dávat stejně kvalitní výstupy pro PřF. S námi to nikdo nekomunikoval. Ano, je to CŽV a soukromá aktivita samoplátců, avšak má to obří přesah do akademického prostředí. Kdyby bylo komunikováno zrušení, tak by se jistě našla možnost spolupráce s ostatními fakultami na zachování střediska. Nedovede si představit, že by kurz v Praze dovedl připravit tak dobře, jako připravovali v Mariánských lázních. Rád by tedy skutečně nahlédl do analýz. Dále jej zajímá, na jaký výhled je analýza připravená, zda na 1, 2 nebo 10 let. Vize předělat to na výcvikové středisko mu přijde osobně legrační. Tam vidí daleko horší udržitelnost a zájem o tu aktivitu, než jaký je zájem o nynější činnost. Nezná tam prostory, neví, jaké je tam ubytování, ale když se porovnají životní náklady v Mariánských lázních a v Praze, tak nám studenti budou při udržení ceny přebíhat k jiným kurzům. Naše kurzy jsou obecně velmi málo viditelné, a pokud nebudeme mít doporučení, tak nám tam nikdo chodit nebude.


PhDr. Nývltová – Děkuje za názor.


Prof. Černý – Mohli bychom pro PřF dostat návrh řešení struktury kurzu, který bude stejné kvality, jako nabízeli v Mariánských lázních? Zajímá to i pana děkana PřF.


PhDr. Nývltová – Kolegové z Prahy mají stejné zkušenosti, proto se za kvalitu zaručuje.


Prof. Kuklík – Za vedení UK by nebyl rád, kdyby toto byl způsob, jak zpochybnit důvěru paní ředitelky, protože to, co ÚJOP udělal v posledních měsících, nám ukazuje, že jsme schopni krizové situace zvládat. Odmítá, že by kvalita ÚJOP klesla. Pokud je zde námět vůči PřF, tak to je konstruktivní.


RNDr. Kočergina – Na ÚJOP je obvykle 600 studentů, letos se do Mariánských lázní přihlásilo 100 studentů, z toho 44 dostalo vízum, na celém ÚJOP zaplatilo celkem 200 osob. Přijde jí to jako nepoměr, protože Mariánské lázně jsou zcela zjevně populární.


Dr. Štindlová – Nyní máme přes 200 studentů přihlášených, ale ne všichni přijedou. V Praze a Poděbradech má zaplaceno přes 80 studentů, v Mariánských lázních asi 47.


JUDr. Říha – Má glosu, otázku a komentář. Řešíme zde něco, co se na pořad komisí doteď nedostávalo, bude to zde častěji a je nutné se k tomu postavit a nastavit, jak to řešit. Je to přeci jen vnitřní záležitost ÚJOP. Na PF se nyní budou také dělat zásadní organizační změny, kdy např. Centrum autorského práva, existující přes 60 let, zanikne. Buď budeme věřit schopnému a funkčnímu managementu, nebo mu naopak budeme házet klacky pod nohy. Ale je mu jasné, že vcítit se do opačného postavení je těžké.


Má však otázku kolik studentů na ÚJOP je z Běloruska či Ruska?


Dr. Štindlová – Je to 65 %.


JUDr. Říha – Nejspíše dnes vláda schválila, že běloruští a ruští studenti nebudou moci žádat o víza, min. rok to trvat bude, tzn. 2/3 studentů ÚJOP zde nebudou a musíme se s tím vyrovnat. Nedokáže si ale představit, jak toto vyřešit jinak, než že by PřF převzala akademiky.


Prof. Černý – Kdyby to bylo komunikované, tak by tato možnost jistě byla prodiskutována. Ohradí se oproti tomu, že zde je důvěra ve vedení. Je nutné vzít na jednu stranu to, že mu věříme, a na druhou stranu slepou důvěru. Opakovaně říkal, že podporuje nynější management UK, opakovaně lobboval za to mu nechat volnou ruku, např. s Mikulášem. Na druhé straně je zde kontroverze, tvrzení proti tvrzení, a i ten nejlepší management může udělat chybu. Jsme zde na jednání AS UK, vždy své případné výhrady debatoval na uzavřených jednáních se zapojenými osobami. Vysvětlení od ÚJOP rozumí. Pokud se řeklo, že se nebude rozhodnutí otevírat, tak je možná lepší nám analytická data neposílat, protože co kdybychom tam něco našli. Víme, že je zde problémová situace. 


RNDr. Bytelová – Místní akademici se cítí podvedeni, protože to komunikováno nebylo, pomohli by nám totiž jinak špatný rok překlenout. Pokud byla analýza skutečně tak pečlivá, tak by čekala, že se prorektor nebo rektorka přijedou podívat, sejdou se se starostou či hejtmanem, ale tak se nestalo. S nikým to komunikováno nebylo.


Prof. Kuklík – AS UK má právo, aby mu vedení UK své kroky vysvětlilo, má právo kontroly, vždy jsme podporovali kooperativní model, a to platí i v tomto případě. Podívat se na data je právem akademického senátu. Připomene, co říkal na začátku, nebrání se jednání a vysvětlování, ale skutečně nedojde k znovuotevření věci. Rozhodnutí učiněno bylo, neseme za to odpovědnost, máme za to odpovědnost. Požadavky fakult vezmeme v úvahu, ale uzavření bude i poté. Co se týče jednání s regionálními politiky, tak to je složité. Nějaká vyjádření přišla, nechce zasahovat do mikropolitických sporů, ale chápe, že to nejspíše nebylo možné udělat jinak. Nedovede si představit, že by toto projednávala rektorka s hejtmanem.


RNDr. Bytelová – Nemyslela přímo hejtmana, ale myslela návštěvu střediska.


Prof. Kuklík – Rozumí. Můžeme si o tom promluvit, ale co vlastně má být řešením jednání, si jistý není.


Dr. Štindlová připomněla několik okruhů činností ÚJOP, kdy přípravný program je jedna z mnoha činností. Je nutné myslet i na další pracovníky, máme jich 175 na HPP. I to vedlo k úvahám a následně k rozhodnutí, které nastalo. Zmínil se krizový plán ohledně přežití příštího roku, ale neřešíme jen příští rok, ale dlouhodobý výhled na 3 a více let. Nesouvisí to jen se současnou situací, ale i kdyby došlo k uvolnění situace v dalším půl roce, tak nabírání studentů bude trvat daleko déle.


Doc. Vlach – Každý má svou roli. AS UK má za úkol do věcí řezat, vedení má za úkol rozhodovat a nyní důvěřovat paní ředitelce, že její rozhodnutí bylo dle nás správné. Teprve za pár let uvidíme, zda to tak skutečně bylo.


Prof. Černý – Chápe, že je rozhodnutí nevratné, že něco končí a nejde to zvrátit. Dovede si představit, že nyní si nějaká fakulta převezme tyto osoby pod svá křídla a podpoří jejich vyčlenění z ÚJOP. Bylo by možné to udělat nyní, i když už je rozhodnutí uděláno? Nebylo by to proti koncepci ÚJOP, kteří chtějí přežít díky podpoře studentů, kteří budou převedeni z Mariánských lázní? Protože ti převedení jsou 1/3 všech přípravkových studentů, kteří na ÚJOP budou letos studovat. Je to jeho návrh, kdy se snaží o záchranářskou aktivitu, ale nedovede si představit, že by to bylo nemožné. Pamatuje si, jak se narychlo domluvit nákup budovy za 132 mil. na PřF.


Dr. Štindlová – Bylo by to absolutně nekoncepční. Na druhou stranu to asi již není záležitost ÚJOP.


Prof. Kuklík – Pokud přijde PřF s návrhem, tak to posoudíme. Námět podívat se na to, co PřF potřebuje z hlediska studentů, kteří se k ní hlásí, to rádi probereme. Tento poslední návrh je velmi vizionářský, ale pokud PřF za rektorkou přijde s konkrétním návrhem, tak se tomu nebrání.


RNDr. Bytelová – Pořád se na stránkách ÚJOP inzerují Mariánské lázně, pořád se nabírá do Mariánských lázní, je tam i dopis od bývalých studentů určený pedagogům z Mariánským lázním, který je tam nyní dán jako reklama pro Poděbrady.


Dr. Štindlová – Nyní nejsou otevřeny přihlášky, na úpravě stránek se pracuje, zítra je k tomu jednání a bude vše aktualizováno.


Prof. Kuklík – Bere to tak, že ÚJOP inzeruje, že v Mariánských lázních středisko bylo a studenti tam byli spokojení. Některé části protestu a nespokojenosti jsou podle něj minimálně na hraně.


Mgr. Bubeníková – Bude paní ředitelka do budoucna ochotná informovat, jak to probíhá, aby to nezhaslo dnešní diskuzí?


Mgr. Konečný – Je nějaká informace o podílu úspěšnosti v celkovém počtu zahraničních studentů?


Dr. Štindlová – Tyto údaje nemůžeme shromažďovat, nemůžeme žádat informace o úspěšnosti od fakult. Děláme revizi napřímo díky zpětné vazbě, ale pokud to s námi studenti nesdílí, tak nemáme možnost se to dozvědět. O dalším postupu můžeme informovat.

 


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o rušení studijního střediska ÚJOP v Mariánských Lázních.

Schváleno tichým souhlasem

2 – Schválení zápisu z 11. 5. 2022

Mgr. Konečný informoval, že k zápisu nebyly doručeny žádné připomínky a zápis byl schválen tichým souhlasem.

3 – Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání nákupů EIZ

Mgr. Hurný – Předkládaná smlouva je pověřením pro NTK, aby pro nás udělala veřejnou zakázku nákupu EIZ. Je tam započítán i cenový nárůst, důvody pro něj byly inzerovány. Výběr páteřních zdrojů měněn nebude. Materiál byl doporučen Ekonomickou komisí AS UK ke schválení, v pátek k němu zasedne AS UK, následně Správní rada a poté proběhne výběrové řízení.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k rámcové smlouvě o centralizovaném zadávání nákupů EIZ.

Hlasování 5-0-0

Schváleno

4 – Zpráva o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021

PhDr. Římanová – Děkuje za prostor, připravili si prezentaci.


Mgr. Hurný – Prezentace je dělána tak, aby přehledně ilustrovala, jaká pracoviště ÚKUK má, kam se mohou lidé obracet. Od loňského roku funguje portál UKAŽ, na fakultách proběhla implementace bez problémů. Ostatní knihovny v ČR i zahraničí o to mají zájem a ptají se nás na zkušenosti. ÚKUK je velmi dobře fungující pracoviště, jeho pracovníci jsou skutečně zapáleni pro věc.


JUDr. Říha – Je to ohlédnutí zpátky, ale bylo by možné tam porovnávat originalitu prací?


PhDr. Římanová – Máme příručky znakového jazyka, dále jsme otevřeli téma psaní prací na zakázku. Je dobře, že se nám povedlo sehnat právničku specializovanou na autorské právo. To, co nás čeká, je repositář publikační činnosti, který bude umožňovat vložení plného textu ještě před vydáním, a tím jeho porovnání. Již existuje, v září bude viditelný. Ze začátku je snaha pomoci našim akademikům, aby si nezavřeli cestu před elektronickým publikováním. Problém, proč máme málo českých elektronických knih, jsou licenční smlouvy. Když je nějaká kniha vyprodaná, tak nyní dohledáváme autora a žádáme jej, aby licenci uvolnil či znovu vydal.


JUDr. Říha – Jsou zmapované pre-printy na fakultách? Na PF totiž něco takového mají.


PhDr. Římanová – Má to na starosti Mgr. Anna Horecká, v tomto v zásadě spolupracujeme.


Mgr. Konečný – Byla iniciativa, kdy během covidu knihovna půjčovala techniku. Jak je to nyní?


PhDr. Římanová – Půjčuje se dál, půjčují i fakulty. Snaží se prezentovat službu jako půjčování krátkodobé, půjčují i Erasmákům. Spolupracují i s ÚVT, aby tam nezůstaly žádné osobní údaje. Současně mají 30 notebooků k půjčení. UK Point půjčuje pouze studentům se speciálními potřebami, my všem.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Zprávě o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021.

Hlasování 5-0-0

Schváleno

5 – Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021

Mgr. Konečný – Ediční komise AS UK se týká několik ukazatelů ve zprávě. Jedná se o cíle, které se týkají vnějších vztahů, akce s celospolečenským dopadem, externí partnerství a fundraising, spolupráce s místními samosprávami apod. V Bilanční zprávě se hovoří, že výstupem je, že teprve vzniká nějaká koncepce či strategie partnerské spolupráce. Je to celý výstup nebo se čeká, že budou cíle plněny ještě nějak jinak? U partnerských měst se počítalo se zahrnutím vysokoškolských kampusů. Neměli bychom ale směřovat na vyšší cíle?


Doc. Vlach – Nemá pravomoc se vyjadřovat úplně ke všemu, co tam je. Dokument do jisté míry toto vedení převzalo, a to jak co se týče dílčích aktivit, tak jejich naplňování, neboť je to za rok 2021. Jsou tam věci, které budou na příští rok napsány jinak, méně obecně.


Mgr. Konečný – Děkuje, pochopil tedy, že příští rok se počítá s trochu jiným konceptem zprávy.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o Bilanční zprávě o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021.

Hlasování 5-0-0

Schváleno

6 – Informace a novinky z PR UK

Doc. Vlach poděkoval za pozvání, dříve nebylo zvykem se tolik potkávat s AS UK. V současné chvíli se s paní rektorkou dohodl, že dojde k revizi financí na OVV za minulé období. Uvidíme, jak revize dopadne, ale považuje to za důležitý moment z hlediska zprůhlednění. Audit bude probíhat během prázdnin a září, o výsledcích a závěrech bude Ediční komisi AS UK informovat. Zároveň je moc rád, že vznikla skupina KaPR. Debatovala se i akce Na Karlovku, během prázdnin se sejde podskupina KaPR a pokusí se připravit výzkum na vnímání značky UK českými a slovenskými uchazeči a jejich rodiči. Roztříštěnost PR univerzitě škodí. Účast na Gaudeamu Praha podstatná část osob přivítala, UK by tam chybět neměla. 6.9. se má otevřít první větší projekt zaštítěný novým vedením – bude otevřeno vzdělávací centrum Didaktikon v Hybernské, zaměřené na uchazeče i širší veřejnost. Velmi doufá, že se vše povede stihnout včas.


Proběhne interní školení s Ing. Hubálkovou pro cca 60 lidí na téma, jak by centrum mohlo lépe spolupracovat s fakultami. Také je v plánu realizace pilotního kurzu krizové komunikace pro vedení fakult a vedoucí PR. ÚVT o prázdninách (doufá) doprogramuje odpovědnost za obsah do patiček za jednotlivé stránky, kdy tak bude konečně potvrzeno a veřejně dostupné, kdo je zodpovědný za kterou stránku.


V pondělí proběhne jednání s ministryní Langšádlovou, která zakládá pracovní skupinu zabývající se strategií propagace české vědy dovnitř i ven.


Kalendář UK nejspíše dostane cenu, je v nominaci na Zlatý středník, pro příští rok bude nejspíše zaměřen na studentské aktivity a na spolky.


Rád by vytvořil veřejný seznam expertů pro média, částečně nezávislý na centru, aby média volala přímo jim a nenaháněli jsme mluvčí z řad našich akademiků my sami.


S redakcí UK Forum by rádi zavedli novou rubriku, v níž by publikovali studentské články. Rádi by tam dali článek směřovaný dovnitř, např. o tom, jak se vaří v menzách, jak funguje WiFi apod.


Dopisem jsme fakultám nabídli inovované Prvákoviny, chceme aby nám fakulty daly předběžný zájem o počet výtisků a informace, kde je budou rozdávat. Rád by, aby to bylo použitelné i do příštího roku, pokud vytiskneme několik tisíc kusů. Bude se jednat o brožuru o cca 80 stranách, z druhé strany bude alespoň část brožury v angličtině. Začínají myslet i na tyto věci.


JUDr. Říha – Je velmi hezká databáze expertů z kampaně Ženy jsou, rád by viděl, kdyby vzniklo něco podobného.


Doc. Vlach – Začal již k tomu podnikat kroky, akademici musejí dát souhlas k zařazení na tento seznam a je třeba to mít právně správně. Chtěl by to nějak zautomatizovat. Problém je u zaměstnance, pokud má poskytnout soukromé číslo. Databáze bude totiž skutečně veřejná.


Mgr. Konečný – Ohledně anglickojazyčné části Prvákovin: počítá se do budoucna se samostatnou verzí brožury? Některé informace jsou totiž pro cizince zbytečné.


Doc. Vlach – Některé informace jim dávají přímo fakulty. To, co dáme my, jsou nejobecnější informace, jedná se o nadfakultní brožuru. Finanční náklady nejsou úplně malé, proto se zatím se samostatnou brožurou nepočítá, ale do budoucna to nevylučuje. K rozhodnutí dojde po zkušenosti s prvními inovovanými Prvákovinami.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí informace a novinky týkající se PR Univerzity Karlovy.

Schváleno tichým souhlasem

7 – Plány nakladatelství Karolina do budoucna

Prof. Kuklík – Přijde mu, že je nakladatelství zlatým rodinným podnikem a je nutné zvažovat do budoucna, jak některé věci zlepšovat. Povede se diskuze nad elektronickými publikacemi.


Mgr. Valo – Děkuje za slovo. Jsme největší univerzita v republice a jediné nakladatelství v ČR se stabilním zahraničním partnerem, University Chicago Press. Sami sebe vnímáme jako servisní organizaci, která má dodávat co nejlepší servis knihám, zejména učebnicím. Všechny materiály publikujeme rovnou v tištěné i elektronické podobě, elektronické jsou automaticky nahrány do univerzitního systému. Rozvíjejí otevřené monografie, součástí je open access. V oblasti periodik přihlašujeme jednotlivá periodika, která pro fakulty zařizujeme, všechna jako otevřená. Snažíme se spolupracovat s jednotlivými redakčními radami. Celouniverzitní nakladatelství sbírá produkci ze 17 fakult, máme mnoho tematických oborů, proto se ve spolupráci s edičními komise fakult i ve spolupráci s akademiky snažíme vytvářet ediční řady pro lepší přehlednost. Např. edice enviromentálních textů je velmi populární.


Zaujal jej dotaz na počty výtisků, jak říkají „počet prvního tisku“, který je odhadnut dle oboru a očekávané popularity. S autory se domlouváme na dlouhodobé udržitelnosti titulu na trhu. Můžeme začínat na 50 výtiscích, kdy jeden bude stát stejně, jako když budeme tisknout 200 a více kusů. V pozitivním ohledu nás prověřil covid, protože vydáváme pro všechny obory, nicméně jsme mohli přepnout na mód učebnic, a ze statistik nám vychází, že v roce 2020 a 2021 byly naprosto rekordní stran prodeje tištěných publikací. Online výuka kladla velké nároky, proto byla tištěná kniha velmi vítána, byť měli studenti přístup k její elektronické verzi.


Prof. Kuklík – Klíčová je spolupráce s fakultami. První schůze nového vedení nad edičním plánem proběhla již se zástupci fakult. Z FF vzešla připomínka ohledně spolupráce nad cizojazyčnými texty i s ohledem na podmínky grantů. Problémem je péče o publikaci od samotného počátku, aby mohla být zařazena do projektu v Chicagu.


Dále byla diskutována kritéria pro habilitační a profesorské řízení. Na fakultách probíhá debata, jaké publikace jsou započitatelné. Na tom budou spolupracovat s nakladatelstvím i ÚKUK.


Nakladatelství se po covidu navrátilo k popularizační části činnosti a k představování titulů. Jednou z prvních byl soubor ázerbajdžánských novel. Tu knihu by nikdo jiný než Karolinum neudělal, a rozhodně ne s takovou péčí, za což jim velmi děkuje.


JUDr. Říha – Proč jsou potřeba metadata ke knihám?


Mgr. Valo – Chcete, aby Vám knihkupec knihu správně zařadil do sekce, a potřebujete metadata pro e-shop. Problém je, že každá platforma používá jinou strukturu, přitom je ale mezinárodně uznávaný formát.


Prof. Kuklík závěrem poznamenal, že se bude předělávat složení Ediční rady UK.

8 – Různé

Do bodu Různé se již nikdo nepřihlásil, a tak Mgr. Konečný ukončil jednání a popřál všem klidný večer.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Schválil: Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK
Poslední změna: 11. říjen 2022 21:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám