Výzkumné záměry 2005

Výzkumné záměry - počátek řešení projektů - r. 2005

Na jaře r. 2004 podala UK do nově vyhlášeného kola soutěže MŠMT 46 návrhů projektů výzkumných záměrů.

Z 46 návrhů bylo  přijato 29 projektů  s termínem zahájení řešení od ledna 2005:


Číslo záměru

Fakulta

Součást

Řešitel

Název záměru

MSM 0021620802

ETF

Prudký Martin

Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy

MSM 0021620803

HTF

Lášek Jan B.

Církve v českých zemích a otázka nacionalismu – historické problémy, jejich překonání a výhled směrem k  mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti

MSM 0021620804

PF

Tomášek Michal

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620806

1.LF

Elleder Milan

Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů

MSM 0021620807

1.LF

Škrha Jan

Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění

MSM 0021620808

1.LF

Klener Pavel

Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu

MSM 0021620812

2.LF

Bartůňková Jiřina

Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby

MSM 0021620813

2.LF

Starý Jan

Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace

MSM 0021620814

3.LF

Anděl Michal

Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu

MSM 0021620816

3.LF

Rokyta Richard

Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace

MSM 0021620817

3.LF

Widimský Petr

Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu

MSM 0021620819

LFPL

Opatrný Karel

Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů

MSM 0021620820

LFHK

Červinka Miroslav

Využití experinmentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života

MSM 0021620822

FaF

Karlíček Rolf

Výzkum nových lékových struktur

MSM 0021620823

FF

Čermák František

Český národní korpus a korpusy dalších jazyků

MSM 0021620824

FF

Petříček Miroslav

Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie

MSM 0021620825

FF

Starý Zdeněk

Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

MSM 0021620826

FF

Verner Miroslav

Výzkum civilizace starého Egypta

MSM 0021620827

FF

Beneš Zdeněk

České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes

MSM 0021620828

PřF

Volf Petr

Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů

MSM 0021620831

PřF

Dostál Petr

Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace

MSM 0021620834

MFF

Höschl Pavel

Fyzika kondenzované fáze - nové materiály a technologie

MSM 0021620835

MFF

Hála Jan

Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů

MSM 0021620838

MFF

Kratochvíl Jan

Moderní metody, struktury a systémy informatiky

MSM 0021620839

MFF

Souček Vladimír

Metody moderní matematiky a jejich aplikace

MSM 0021620841

FSV

Kabele Jiří

Rozvoj české společnosti v EU rizika a výzvy

MSM 0021620843

FHS

Sokol Jan

Antropologie komunikace a lidské adaptace

MSM 0021620845

CTS

Storch David

Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti

MSM 0021620846

CERGE

Lízal Lubomír

Ekonomické dopady evropské integrace na ČR


Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám