5. února 2010

Usnesení přijata na zasedání AS UK dne 5. února 2010


  1. AS UK schválil program zasedání.

  2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 22. ledna 2010.

  3. AS UK zvolil UK prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc. (MFF) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  4. AS UK mgr. Josefa Šlerku (FF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  5. AS UK zvolil dr. Josefa Stašu (PF), dr. Petra Justa (FSV), Jana Šatru (PřF) a Ondřeje Suchánka (2.LF) dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  6. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora.

  7. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

  8. AS UK zřídil ekonomickou, legislativní, sociální, studijní a ediční komisi.

  9. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám