26. března 2010

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. března 2010


 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 19. února 2010.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru J.M. rektora UK jmenovat Doc. MUDr. Sylvii Opatrnou, Ph.D., prorektorkou UK pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti.

 5. AS UK schválil návrh na odvolání řádných členů stávající Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

 6. AS UK schválil návrh, aby členy Vědecké rady Univerzity Karlovy byli jmenování Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.; Doc. ThDr. Martin Prudký; Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA; Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.; Prof. Pavel Ambros, Th.D.; Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.; Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.; Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.; Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.; Prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc.; Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.; Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.; Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.; Prof. Dr. Ing. Jan Frait; Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.; Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.; Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.; Doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.; Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.; Prof. PhDr. Mojmír Horyna; Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.; Prof. RNDr.Helena Illnerová, DrSc.; Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.; Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D.; Ing. Miroslav Kuchař, DrSc.; Prof. PhDr. Eva Kvasničková, CSc.; Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.; JUDr. Michal Mazanec; Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.; Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.; Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.; Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.; Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.; Doc. Ivana Noble, Ph.D.; Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.; Prof.MUDr.Bohuslav Ošťádal, DrSc.; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.; Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.; Prof. Miroslav Petříček, Dr.; Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.; Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.; Prof. PhDr. Ing. Jan Royt; Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.; Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.; Prof. PhDr. Eva Semotánová, DrSc.; Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.; Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.; Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.; Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.; Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.; Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.; Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.; Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

 7. AS UK schválil jmenování prof. ThDr. Jána Libuše čestným členem Vědecké rady UK.

 8. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2010.

 9. AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2010.

 10. AS UK senát projednal návrh opatření rektora k oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze a vyjádřil k němu kladné stanovisko.

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 725/8 a parc. č. 725/190 v k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, vyjadřuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporučuje předložit ho Správní radě UK k udělení souhlasu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb.

 12. AS UK projednal

  • návrh smlouvy s podnikatelkou Vandou Prchalovou o pronájmu nebytových prostor v objektu bloku B areálu CDMS Krystal č. p.407, José Martího 2, Praha 6, na pozemku parc. č. 278/4 v k. ú. Veleslavín, obec Praha, k provozu masérských, rekondičních a regeneračních služeb

  • návrh smlouvy s podnikatelkou Lucií Zatloukalovou o pronájmu nebytových prostor v objektu bloku A1 areálu CDMS Krystal č. p.407, José Martího 2, Praha 6, na pozemku parc. č. 278/4 v k. ú. Veleslavín, obec Praha, k provozu holičských a kadeřnických služeb

  a vyjadřuje k těmto návrhům své kladné stanovisko.

 13. AS UK schválil:

  • Změna Statutu FSV (čj. 39a/2010)

  • Ediční řád FSV (čj. 39b/2010)

  • Organizační řád KaM (čj. 49/2010).

 14. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 15. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám