• UK
  • Úvodní slovo rektora

Úvodní slovo rektora

Vítejte na stránkách, kde se minulost prolíná s budoucností, vize s tradicí a společně tvoří moderní světovou vzdělávací instituci 21. století – Univerzitu Karlovu. V duchu nejlepší tradice rozvíjíme poznání a kritické myšlení a chceme být i nadále symbolem vzdělanosti, kulturnosti a mravnosti.


Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku. Naším cílem však není být jen vědeckou a pedagogickou institucí, ale v duchu humboldtovského pojetí klademe také důraz na pozitivní vztah k široké evropské veřejnosti, jejíž jsme integrální součástí.


Přijímáme výzvu budoucnosti spočívající mimo jiné v interdisciplinární spolupráci, která nahrazuje tradiční uzavřenost oborů. Univerzita Karlova systematicky podporuje interakci mezi přírodovědnými a humanitními obory, sdílení unikátních technologií, mezioborovou výměnu poznatků a přístupů, jakož i mezigenerační dialog přesahující hranice jednotlivých oborů.


Akademická svoboda a svoboda výzkumu a výuky patří mezi základní hodnoty uctívané naší alma mater. Každý akademický pracovník, každý student, každý z nás v sobě neseme soubor hodnot akademické obce, který se předává po staletí a který chráníme a posilujeme pro staletí příští.


Děkuji, že pomáháte spoluvytvářet svobodnou, sebevědomou a otevřenou Univerzitu Karlovu.


prof. Tomáš Zima


Poslední změna: 30. srpen 2022 02:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám