Základní dokumenty UK

Dlouhodobý záměr UK pro roky 2011-2015 a jeho každoroční aktualizace jsou k dispozici v sekci o univerzitě.


Kromě Dlouhodobého záměru jsou koncepčními dokumenty univerzity výroční zprávy o činnosti a hospodaření, které vyjadřují naplňování Dlouhodobého záměru a jeho aktualizací.


Podle zákona o vysokých školách je vysoká škola povinna provádět pravidelně hodnocení svých činností a zveřejňovat jeho výsledky. V sekci o univerzitě jsou k dispozici také hodnotící zprávy.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám