MŠMT - ERC CZ

V současnosti není žádná aktuálně vyhlášená výzva.


Program ERC CZ je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů v některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita “IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.


Program byl přijat a schválen Usnesením vlády České republiky ze dne 7. prosince 2010 č. 885 a podléhá zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Období trvání programu a období poskytování podpory je stanoveno na léta 2012–2019.


Třetí vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ se uskutečnilo dne 2. května 2016 a přijímání žádostí bylo ukončeno dne 30. června 2016. Veškeré informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu a o podmínkách předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Výsledky třetí veřejné soutěže


Druhé vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ se uskutečnilo dne 12. prosince 2012 a přijímání žádostí bylo ukončeno dne 12. 3. 2013. Veškeré informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu a o podmínkách předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci ERC_CZ_ZD-VES2.pdf.  

Výsledky druhé veřejné soutěže


První vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ se uskutečnilo dne 25. 1. 2012 a přijímání žádostí bylo ukončeno dne 12. 3. 2012.  Zadávací dokumentace

Dne 3. února 2012 proběhl první seminář pro uchazeče. Poskytnuté informace jsou zde ke stažení

Druhý seminář pro uchazeče proběhl v budově MŠMT dne 1. března 2012. Prezentované informace a sumarizace zodpovězených dotazů jsou zájemcům též k dispozici.

Výsledky první veřejné soutěže


Informace o vyhlášení další veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ bude zveřejněna na této webové stránce stejně jako na stránkách MŠMT.


Kontaktní adresa poskytovatele:

tel.: 234 811 534

odbor 32 - Odbor financování výzkumu a vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12  Praha 1

Kontaktní osoba na RUK

Odbor pro vědu a výzkum

Evropské centrum

tel. 224 491 731


Podpořené projekty Univerzity Karlovy v roce 2012


evidenční

č. projektu

název projektu

akronym

fakulta

řešitel

schválená výše podpory celkem (v tis. Kč)

LL1201

Komplexní Struktury: Regularita v Kombinatorice a Diskrétní Matematice

CORES

MFF

Prof. Nešetřil

35 730

LL1202

Materiály s implicitními konstitutivními vztahy: Od teorie přes redukci modelů k efektivním numerickým metodám

MORE

MFF

Prof. Málek

49 150

LL1203

Vlastnosti funkcí a zobrazení v Sobolevových prostorech

Sobolev mappings

MFF

Doc. Hencl

17 254
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám