Cena Karla Velikého

Cílem "Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany" je podpořit mezi mladými lidmi rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektů evropské integrace. Cena se uděluje projektům realizovaným mladými lidmi (ve věku 16 – 30 let) a prohlubujícím vzájemné pochopení, rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějícím reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství. "Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany" každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.  Nejlepší projekt získá 5 000 EUR, druhý nejlepší 3 000 EUR a třetí 2 000 EUR. Kromě finančního ocenění bude třem konečným vítězům předána pozvánka k návštěvě Evropského parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku). Představitelé všech 28 vybraných národních projektů budou pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách. Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.


Rektorát o ceně pouze informuje, nominace probíhá přes stránky ceny, viz níže.


Termín podání návrhů pro rok 2019

28. 2. 2019

Pravidla soutěže a přihláška

věk uchazečů je omezen na 16-30 let

účastníci musí být občany nebo obyvateli některého z 28 členských států Evropské unie

přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině

(v případě skupinových a mnohonárodních projektů lze přihlášku podat jen v jedné zemi)

za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie

projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a:

a) být dokončeny v rámci jednoho kalendářního roku (12 měsíců) před aktuálním termínem pro podání přihlášek, nebo:

b) stále probíhat.

Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje

název projektu

příjmení a jméno uchazeče, a název organizace

státní příslušnost

datum narození

kontaktní adresu

e-mailovou adresu

telefonní číslo (mobilní telefon a/nebo pevná linka)

popřípadě odkaz na internetovou stránku

podrobný popis projektu

shrnutí (1-3 strany) ve francouzském, anglickém nebo německém jazyce

prohlášení o finančních prostředcích EU


Více informací o ceně naleznete na stránkách ceny včetně jejích pravidel a seznamu oceněných.


Poslední změna: 4. duben 2019 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám