Odbor pro vědu a výzkum

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 289
gauk@ruk.cuni.cz
veda@ruk.cuni.cz

Vedení

vedoucí Mgr. Adéla Jiroudková
zástupce vedoucího Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
zástupkyně vedoucího Mgr. Ing. Kateřina Turková

Funkce a agendy

univerzitní referentka projektů z podpory SVV - GAUK Mgr. Karolina Boňková
univerzitní referent programu Primus Mgr. Roman Hošek
univerzitní referent programu UNCE Mgr. Roman Hošek
univerzitní referentka programu Minigranty 4EU+ Mgr. Kristýna Kolínová
univerzitní referentka účasti ve VVI Mgr. Eva Matějcová
univerzitní referentka zahraničních projektů Mgr. Eva Matějcová
univerzitní referent projektů z podpory SVV Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
univerzitní referentka českých projektů Mgr. Ing. Kateřina Turková
univerzitní referentka hodnocení tvůrčí činnosti Mgr. Ing. Kateřina Turková

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Karolina Boňková - univerzitní referentka projektů z podpory SVV - GAUK
  E-mail: karolina.bonkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 295 l. 295
  Místnost: 301[i]
  vedoucí GAUK
 • Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
  E-mail: ondrej.daniel@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 608 862 034
  Místnost: 305[i]
  Evropské centrum
 • Mgr. Roman Hošek - univerzitní referent programu Primus a univerzitní referent programu UNCE
  E-mail: roman.hosek@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 891
  Místnost: kancelář[i]
  referent programů Primus, UNCE
 • PhDr. Julie Hubeňáková, Ph.D.
  E-mail: julie.gruzova@ruk.cuni.cz, julie.hubenakova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 440 l. 440
  Místnost: 302[i]
 • Mgr. Eliška Chrásková
  E-mail: eliska.chraskova@ruk.cuni.cz, eliska.fatorova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 270
  Místnost: 302[i]
  Evropské centrum
 • Mgr. Eva Janů
  E-mail: eva.janu@ruk.cuni.cz
  Místnost: 307[i]
 • Mgr. Adéla Jiroudková - vedoucí
  E-mail: adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 602 145 168
  Místnost: 302[i]
  referentka Evropského centra a mezinárodní spolupráce
 • Mgr. Kristýna Kolínová - univerzitní referentka programu Minigranty 4EU+
  E-mail: kristyna.kolinova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 578 l. 578
  Místnost: 305[i]
  Evropské centrum
 • Anna Konrádová
  E-mail: anna.konradova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 289
  Místnost: 302[i]
  sekretariát, Ocenění ve vědě a výzkumu
 • Mgr. Eva Matějcová - univerzitní referentka účasti ve VVI a univerzitní referentka zahraničních projektů
  E-mail: eva.matejcova@ruk.cuni.cz, eva.spilkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 724 l. 724
  Místnost: 305[i]
  Evropské centrum
 • Mgr. Kateřina Michlová
  E-mail: katerina.michlova@ruk.cuni.cz, katerina.hubickova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 222
  Místnost: 301[i]
  referentka GAUK
 • RNDr. Dana Miková
  E-mail: dana.mikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 869 l. 869
 • Šárka Mrkvičková
  E-mail: sarka.mrkvickova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 293
  Místnost: 301[i]
  referentka GAUK
 • Bc. Marie Niklová
  E-mail: marie.niklova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 867
  Místnost: 302[i]
 • Mgr. Petr Nohel, Ph.D. - zástupce vedoucího a univerzitní referent projektů z podpory SVV
  E-mail: petr.nohel@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 768
  Místnost: 302[i]
  referent programů SVV a Monografie
 • Ing. Karolína Pospíšilová
  E-mail: karolina.pospisilova@ruk.cuni.cz, karolina.bucharova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 294
  Místnost: 307[i]
  referentka habilitačního a jmenovacího řízení, akreditací a čestných doktorátů
 • Ing. Ivona Přečková
  E-mail: ivona.preckova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 606 601 202
 • Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
  E-mail: tomas.renner@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 270 l. 270
  Místnost: kancelář[i]
 • Mgr. Veronika Syrovátková
  E-mail: veronika.syrovatkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 527 l. 527
 • Mgr. Karolína Šedivcová
  E-mail: karolina.sedivcova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 771 298 975
  Místnost: 305[i]
 • Mgr. Ing. Kateřina Turková - zástupkyně vedoucího, univerzitní referentka českých projektů a univerzitní referentka hodnocení tvůrčí činnosti
  E-mail: katerina.turkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 520 l. 520
  Místnost: 302[i]
  Hodnocení vědy na UK
 • Ing. Michal Vavřík
  E-mail: michal.vavrik@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 736
  Místnost: 307[i]
  referent habilitačního a jmenovacího řízení, akreditací a čestných doktorátů

Externisté

Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí:

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  prorektor pro vědeckou činnost

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.    prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.     prorektor pro akademické kvalifikace

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.     prorektorka pro evropskou problematiku

Ing. Miroslava Oliveriusová           kvestorka UK

Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

 • sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

 • administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

 • rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum,

 • ceny pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

 • vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

 • doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

 • mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti.

Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.

Poslední změna: 13. únor 2013 11:40 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám