3. lékařská fakulta

Platné vnitřní předpisy 3. lékařské fakulty

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


2. 6. 2017

23. 6. 2017

Statut

20. 5. 1999

24. 9. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

9. 1. 2001

19. 1. 2001

19. 1. 2001

- 2. změna

12. 12. 2000

8. 6. 2001

8. 6. 2001

- 3. změna

13. 3. 2001

8. 6. 2001

8. 6. 2001

- 4. změna

23. 4. 2002

17. 5. 2002

- 5. změna

18. 6. 2002

4. 10. 2002

- 6. změna

18. 6. 2002

29. 11. 2002

- 7. změna

17. 10. 2002

31. 1. 2003

- 8. změna

18. 12. 2001

6. 6. 2003

- 9. změna

5. 6. 2003

6. 6. 2003

29. 9. 2003

- 10. změna

9. 3. 2004

16. 4. 2004

1. 5. 2004

- 11. změna

9. 6. 2005

7. 10. 2005

1. 11. 2005

- 12. změna

10. 5. 2005

7. 10. 2005

1. 11. 2005

- 13. změna

29. 5. 2006

2. 6. 2006

2. 6. 2006

- 14. změna

14. 11. 2006

1. 12. 2006

1. 12. 2006

- 15. změna

13. 10. 2015

23. 10. 2015

23. 10. 2015

Volební a jednací řád AS

5. 6. 2003

6. 6. 2003

29. 9. 2003

Jednací řád VR

5. 6. 2003

6. 6. 2003

29. 9. 2003

Disciplinární řád

5. 6. 2003

6. 6. 2003

29. 9. 2003

Pravidla pro organizaci studia1

10. 5. 2006

2. 6. 2006

7. 6. 20063

- 1. změna

10. 2. 2009

13. 2. 2009

13. 2. 2009

- 2. změna

21. 5. 2013

24. 5. 2013

1. 10. 2013

- 3. změna

12. 4. 2016

3. 6. 2016

1. 10.20163

Pravidla pro přiznávání stipendií

14. 10. 2014

21. 11. 2014

26. 11. 2014

Studijní a zkušební řád2

5. 6. 2003

6. 6. 2003

25. 9. 2003

Stipendijní řád

29. 6. 1999

24. 9. 1999

25. 9. 1999

Řád doktorského studia2

29. 6. 1999

24. 9. 1999

25. 9. 1999


_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 7. 6. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám