Lékařská fakulta v Plzni

Platné vnitřní předpisy Lékařské fakulty v Plzni

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


2. 6. 2017

Statut

30. 9. 2009

6. 11. 2009

1. 12. 2009

Volební a jednací řád AS

21. 4. 2010

28. 5. 2010

29. 5. 2010

- 1. změna

8. 12. 2015

22. 1. 2016

22. 1. 2016

Jednací řád VR

30. 9. 2009

6. 11. 2009

1. 12. 2009

- 1. změna

8. 12. 2015

22. 1. 2016

22. 1. 2016

Disciplinární řád

30. 9. 2009

6. 11. 2009

7. 11. 2009

Pravidla pro organizaci studia

9. 5. 2007

30. 11. 2007

5. 12. 20073

Pravidla pro přiznávání stipendií

18. 12. 2006

Studijní a zkušební řád2

14. 9. 1999

24. 9. 1999

25. 9. 1999

- 1. změna

26. 2. 2001

11. 5. 2001

11. 5. 2001

- 2. změna

21. 4. 2004

4. 6. 2004

1. 7. 2004

Stipendijní řád

14. 9. 1999

24. 9. 1999

25. 9. 1999

______________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 12. 7. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch stávajících studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 12. 7. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám