Přírodovědecká fakulta

Platné vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


2. 6. 2017

Statut

7. 9. 2009

9. 10. 2009

14. 10. 2009

- 1. změna

6. 10. 2011

2. 12. 2011

2. 12. 2011

- 2. změna

18. 10. 2012

7. 12. 2012

7. 12. 2012

Volební a jednací řád AS

14. 10. 2009

6. 11. 2009

11. 11. 2009

Jednací řád Vědecké rady

7. 9. 2009

9. 10. 2009

9. 10. 2009

Disciplinární řád pro studenty

23. 5. 2008

10. 10. 2008

11. 10. 2008

Pravidla pro organizaci studia1

1. 6. 2006

2. 6. 2006

7. 6. 20063

- 1. změna

13. 11. 2008

28. 11. 2008

1. 12: 2008

- 2. změna

17. 2. 2011

25. 3. 2011

1. 10. 2011

- 3. změna

14. 6. 2012

19. 10. 2012

1. 11. 2012

- 4. změna

24. 4. 2014

6. 6. 2014

1. 7. 2014

- 5. změna

29. 4. 2015

26. 6. 2015

1. 10. 2015

Pravidla pro přiznávání stipendií

13. 10. 2006

1. 12. 2006

2. 12. 2006

Rigorózní řád

23. 5. 2008

10. 10. 2008

11. 10. 2008

Řád hodnocení výuky studenty

20. 11. 2008

23. 1. 2009

23. 1. 2009

Studijní a zkušební řád2

24. 10. 2003

5. 12. 2003

5. 12. 2003

Stipendijní řád

14. 5. 2004

8. 10. 2004

8. 10. 2004


_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 7. 6. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám