Fakulta humanitních studií

Platné vnitřní předpisy Fakulty humanitních studií

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

Statut

15. 3. 2001

13. 3. 2001

1. 4. 2001

- 1. změna

31. 5. 2001

12. 10. 2001

13. 10. 2001

- 2. změna

17. 9. 2002

31. 1. 2003

1. 2. 2003

- 3. změna

21. 10. 2004

26. 11. 2004

1. 1. 2005

- 4. změna

15. 12. 2005

21. 4. 2006

21. 4. 2006

- 5. změna

18. 5. 2006

2. 6. 2006

2. 6. 2006

- 6. změna

5. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 20083

- 7. změna

18. 6. 2015

23. 10. 2015

23. 10. 2015

Jednací řád AS

9. 2. 2017

31. 3. 2017

31. 3. 2017

Volební a jednací řád AS

5. 6. 2008

10. 10. 2008

10. 10. 2008

- 1. změna

8. 12. 2011

30. 3. 2014

30. 3. 2014

- 2. změna

8. 12. 2011

6. 6. 2014

6. 6. 2014

- 3. změna

20. 6. 2014

21. 11. 2014

1. 1. 2015

Jednací řád VR

22. 3. 2001

23. 3. 2001

1. 4. 2001

- 1. změna

4. 12. 2008

23. 1. 2009

23. 1. 2009

- 2. změna

3. 2. 2011

25. 3. 2011

25. 3. 2011

Disciplinární řád

5. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 10. 2009

Pravidla pro organizaci studia1

1. 6. 2006

2. 6. 2006

7. 6. 20063

- 1. změna

4. 12. 2008

27. 3. 2009

1. 10. 20093

- 2. změna

14. 10. 2010

3. 12. 2010

21. 2. 2011

- 3. změna

4. 6. 2012

19. 10. 2012

19. 10. 2012

- 4. změna

14. 11. 2013

24. 1. 2014

24. 1. 2014

- 5. změna

6. 2. 2014

6. 6. 2014

1. 10. 2014

Pravidla pro přiznávání stipendií

5. 11. 2009

20. 5. 2011

1. 10. 2011

- 1. změna

8. 11. 2012

18. 1. 2013

1. 10. 2013

- 2. změna

14. 11. 2013

24. 1. 2014

24. 1. 2014

Řád pro hodnocení výuky studenty

10. 10. 2013

6. 12. 2013

7. 12. 2013

Řád celoživotního vzdělávání

22. 3. 2001

23. 3. 2001

1. 4. 2001

- 1. změna

5. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Studijní a zkušební řád2

27. 9. 2001

12. 10. 2001

15. 10. 2001

- 1. změna

10. 1. 2005

1. 4. 2005

1. 10. 2005

Stipendijní řád

17. 1. 2002

25. 1. 2002

1. 10. 2002

_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 7. 6. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám