Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium


Aplikace pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium mohou využívat pouze studenti UK, kteří mají vydaný průkaz studenta UK.


Žádosti o ubytovací nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím dvojice webových aplikací, každá z těchto žádostí se podává zvlášť.


Před vstupem do aplikace je nutné znát své číslo osoby a heslo evidované v CAS. Informace o tom, jak je možné získat či změnit heslo, naleznete na adrese https://cas.cuni.cz


zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


Sociální stipendium

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.

Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2017/2018 upraveny v Opatření rektora č. 49/2017.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:

Stipendium na podporu ubytování

Informace pro akademický rok 2017/18

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 8 a 13 Stipendijního řádu UK.

Konkrétní podmínky pro vyplácení stipendia na podporu ubytování, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení, a další náležitosti jsou pro akademický rok 2017/2018 upraveny v Opatření rektora č. 54/2017.


Druhy stipendií a další podrobné informace naleznete na stránce věnované stipendiím.Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám