Práva při správě IS Studium

Tento materiál popisuje rozdělení práv a odpovědností při správě IS Studium – které činnosti při správě systému provádí ÚVT UK a které správci systému na fakultách.Registrace uživatelů IS Studium

Uživatelé win32 aplikací Správce, Parametry, Student, Uchazeč, Tajemník, Bobr a Metro jsou zakládáni v programu Správce. Na každé fakultě je alespoň jeden pověřený správce IS Studium, jehož odpovědností je zakládání těchto uživatelů na dané fakultě.


Uživatelé webových aplikací – vyučující jsou zakládáni v programu Tajemník. Zakládání těchto uživatelů je v odpovědnosti fakulty. Jejich zakládání provádí buď pověřený správce, anebo je tato odpovědnost delegována na jednotlivá pracoviště fakulty. Hesla těchto uživatelů mohou být buď uložena v databázi IS Studium, anebo v databázi Centrální autentizační služby (dále jen CAS). Pro použití hesel z CAS je třeba, aby u těchto uživatelů bylo v programu Tajemník vyplněno univerzitní číslo osoby a aby záznam o jejich pracovněprávním vztahu (nebo případně jiném vztahu) k fakultě byl fakultou předán do centrální databáze osob.Uživatelé webových aplikací – studenti jsou zakládáni automaticky v databázi CAS na základě jejich osobních údajů o údajů o jejich studijním stavu vložených studijním oddělením fakulty do IS Studium. Jejich registraci v CAS má po technické stránce na starosti ÚVT UK.Definice a změny přístupových rolí

Definování přístupových rolí pro win32 aplikace Správce, Parametry, Student, Uchazeč, Tajemník, Bobr a Metro a jejich změny jsou prováděny v programu Správce, a to zásadně pracovníky správy IS Studium na ÚVT UK.


Přístupové role pro webové aplikace IS Studium si každá fakulta definuje vlastní. Jejich definování a změny se provádějí ve webové aplikaci „Správa SIS“. Definování a změny těchto rolí jsou v odpovědnosti správce IS Studium na každé z fakult.Přidělování přístupových práv uživatelům

Vytvořené přístupové role pro práci s win32 aplikacemi Správce, Parametry, Student, Uchazeč, Tajemník, Bobr a Metro přidělují a odebírají konkrétním uživatelům z fakult správci IS Studium na těchto fakultách.


Uživatelé webových aplikací – učitelé získávají při svém založení automaticky roli „Učitel“. Následně jim mohou být přidány další role, jejich přidělování a odebírání je plně v kompetenci správců IS Studium na fakultách.


Uživatelům webových aplikací – studentům se přístupové role nepřidělují, jejich přístupová práva jsou definována vlastnostmi webových aplikací IS Studium.Správa parametrů a číselníků IS Studium

Rozdělení práv a odpovědností při správě dalších parametrů a číselníků IS Studium bude doplněno.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám