Dimitris N. Chorafas Prize

Cena je udělována Nadací Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmannovým vědeckým institutem. Je určena nejlepším absolvujícím doktorandům v oborech inženýrských věd, přírodních věd a medicíně v daném roce. Oceněný doktorand získává cenu 5000 $.


Za celou Univerzitu Karlovu je rektorem nominován jeden kandidát.


Více informací o ceně na stránkách Weizmannova vědeckého institutu.


Termíny podávání nominací pro ročník 2023:


Interní termín pro odevzdání na rektorát UK

12. května 2023

Konečný termín odevzdání nominace

31. května 2023Přehled oceněných za UK

Ročník

Jméno

Fakulta

Uděleno za

2022

Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D.

3. LF

Study of functional and pharmacological properties of NMDA receptors

2021

Mgr. Lenka Quaiserová, Ph.D.

2.LF

Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovaria

2020

Mgr. Martina Háková, Ph.D.

FaF

Application of nanofibrous sorbents for on-line extraction in liquid chromatography

2019

Jindřich Libovický

MFF

Multimodality in Machine Translation

2018

Denis Copilas - Ciocianu

PřF

Biogeography, Phylogeny, Ecology and Systematics of Epigean Freshwater Amphiphoda in the Carpathian Arc and Beyond

2016

Tomáš Smutný

FaF

Novel Hepatocyte Cellular Models for Drug Development

2015

Ondřej Kodet

LF1

za diplomovou práci Study of Epithelial Mesenchymal Interactions in Squamous Epithelium Derived Tumors

2014

Ivona Krus

LF3

The Influence of Colorectal Cancer and Chemotherapy Outcome


Poslední změna: 27. březen 2023 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám