• Kalendář

Kalendář

Seminář doktorandek a doktorandů didaktických oborů na Univerzitě Karlově


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


srdečně Vás zveme na již čtvrtý Seminář doktorandek a doktorandů didaktických oborů na Univerzitě Karlově. Seminář pořádá Koordinační rada doktorských studijních programů Univerzity Karlovy v oborových didaktikách v rámci projektu Cooperatio vědní oblasti „Oborové didaktiky“.


Cílem semináře je podnítit diskusi o metodologii didaktických výzkumů, které jsou realizovatelné studujícími doktorského studia v omezeném čase jejich studia. Věříme, že studentky a studenti získají cennou zpětnou vazbu, která současně může být inspirací pro další účastníky. Seminář je výrazem snahy vytvořit společnou platformu pro oborové didaktiky napříč univerzitou. Seminář je určen zejména pro studující doktorského studia, kteří by chtěli upřesnit svou metodologii výzkumu v rámci doktorského studia.


Vystupující představí zaměření svého výzkumu a jeho metodologii před ostatními studujícími a před zkušenými školitelkami a školiteli z různých oborových didaktik. Cílem je poskytnout vystupujícím přátelskou zpětnou vazbu. Z tohoto důvodu je seminář vhodný zejména pro ty studující doktorského studia, kteří mají ještě možnost do metodologie svého výzkumu zasáhnout. Pokud se zatím necítíte, že byste chtěli metodologii svého výzkumu podrobit podrobnějšímu zkoumání, přijďte se podívat jako účastníci bez příspěvku. Diskuse ohledně didaktického výzkumu jsou pro vás bez ohledu na obor přínosné. Seminář je přirozeně otevřen i studujícím doktorského studia z vyšších ročníků. K účasti se prosím hlaste prostřednictvím registračního formuláře.

Začátek akce 22. listopadu 2023 v 14:00
Konec akce 22. listopadu 2023 v 18:30
Organizátor prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Email na organizátora nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Telefon na organizátora 221900249
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, místnost R208
Cílová skupina Akademická obec
Rezervace K účasti se prosím hlaste prostřednictvím registračního formuláře: https://forms.office.com/e/LExFBmwrZQ
Vstupné ne
Bezbariérový přístup ano
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám