• Aktuality

Aktuality

15. června 2020

Putovní výstava Voda a civilizace nyní oslovuje Hradec Králové

Výstavu Voda a civilizace, kterou již vidělo v ulicích českých měst několik set tisíc českých občanů, nyní oslovuje obyvatele Hradce Králové, kde sídlí i dvě fakulty Univerzity Karlovy. Na velkoformátových panelech – s dechberoucími fotografiemi a informacemi – se kolemjdoucí seznamují s klíčovým významem životodárné tekutiny pro různé světové civilizace.


Výstava Voda a civilizace představuje výsledek několikaletého úsilí, které započalo v roce 2017 a v němž zásadní roli hrála Univerzita Karlova a Český egyptologický ústav FF UK. „Na výstavě jsou představeny klíčové aspekty vody a její role v životě člověka a civilizací včetně záplav, sucha, jako zdroj energie, její role jako indikátor přírodního prostředí a klimatických změn a mnohé další. Výstava je koncipována jako venkovní, takže je přístupná zdarma a 24 hodin denně,“ říká profesor Miroslav Bárta, prorektor UK pro vnější vztahy, jenž je také kurátorem výstavy – v zásadě výrazného edukačního projektu v oblasti ekologie.V pondělí 15. června ji spolu s královehradeckým primátorem Alexandrem Hrabálkem slavnostně zahájil na Náměstí 28. října. Výstava, jež je doplněna navíc o záběry důležitých vodohospodářských staveb kraje, zde bude k vidění až do 6. července, přičemž je šetrná k životnímu prostředí – v noci bude 24 panelů nasvíceno díky energii ze solárních panelů.„Jsem velmi rád, že výstava Voda a civilizace, která je výsledkem mnohaleté práce, je k vidění v našem univerzitním městě Hradci Králové. Jde o zcela zásadní téma, kterému se výzkumníci na naší univerzitě dlouhodobě věnují a o téma, která se každého z nás bytostně dotýká. Zároveň je to součástí mnoha vzdělávacích a výzkumných aktivit, kterým se univerzita v problematice udržitelného rozvoje věnuje,“ řekl rektor UK Tomáš Zima.


„Výstava má ohromný význam a jsem nesmírně ráda, že pomáhá iniciovat debatu o problematice. Udržitelný rozvoj je jednou z našich priorit, například na čtvrek 25. června organizujeme kulatý stůl k problematice udržitelného rozvoje na UK,“ dodává Anna Shavit, členka kolegia pověřená problematikou udržitelného rozvoje.


Díky podpoře Ministerstva životního prostředí a dalších vládních i soukromých subjektů bude výstava putovat až do roku 2021 po mnoha městech České republiky. Podílí se na ní významné české i světové instituce jako například Scripps Institute ze San Diega, univerzity ze Spojených států a Austrálie, vybrané fakulty Univerzity Karlovy, dále Povodí Vltavy a Labe, olomoucká Univerzita Palackého, brněnský Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR nebo Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) v Olomouci. Výstava vznikla a cestuje po Česku díky společnosti Medialogue; generálním partnerem je ČEZ.

Voda tématem k přemýšlení

„Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech,“ varuje egyptolog Bárta.


Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně. Naši budoucnost máme jen a jen v našich rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ dodává archeolog a egyptolog Bárta, jenž studuje cykly vývoje civilizací.


Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje. „Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol, než je příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale i přívalové deště a náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a pestré krajiny, o kterou musíme pečovat tak, abychom v ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je prostě opravdovým základem života,“ říká Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR.„Voda je dnes velmi diskutované téma, což je dobře, protože scénáře kolem jejího budoucího dostatku bohužel nejsou zcela optimistické. Je potřeba si neustále připomínat, jak je pro život na naší planetě důležitá, či jak je třeba s ní šetrně zacházet. Výstavou chceme k této diskuzi přispět i v Hradci Králové a jeho obyvatelům a návštěvníkům tak nabídnout pohled na tento problém v různých souvislostech,“ říká primátor Hrabálek.


Výjimečné snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích anebo také ničivou povodeň v Praze v roce 2002. Na pražské Kampě měla výstava loni premiéru a v listopadu panely zavítaly také do prostor Filozofické fakulty UK v Celetné ulici 20.


Foto: archiv, René Volfík

Text: redakce, TZ
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám