• Aktuality

Aktuality

2. července 2020

Česká republika má 80 nových profesorů, 28 z nich patří Univerzitě Karlově

Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, které s účinností od 17. června 2020 na základě návrhu vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky. Mezi oceněnými bylo i dvacet dva nových profesorů a šest profesorek navržených Vědeckou radou Univerzity Karlovy, přičemž největší zastoupení (šestnáct) profesorských titulů převzali odborníci ze zdravotnictví.Historické prostory Karolina zažily již mnohé události. Jak ve svém projevu vyjádřil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, profesorské promoce jsou vskutku aktem unikátním, neboť profesorský diplom je jedinečným vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci a integritě každého z jmenovaných. Rektor dále připomenul, že noví profesoři se dnešním dnem zařadí po bok osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do české historie, jako byli například prof. Patočka, nositel Nobelovy ceny doktor Heyrovský nebo prezident T. G. Masaryk.


„Úloha nositele tohoto titulu nespočívá pouze v tom, že je vynikající, mezinárodně uznávaný odborník a originální myslitel, který se nebojí nových trendů, impulzů i podnětů,“ řekl rektor. A pokračoval: „Vaše role je mnohem komplexnější. Vy budete určovat, kam se obory budou dále vyvíjet, jaké budou naše univerzity i naše společnost.“


Podle Tomáše Zimy se svět, ve kterém dnes žijeme, dramaticky proměňuje a snad nikdy nebyl tak překotný: „Více než kdy jindy byste měli být nejen vědeckými a pedagogickými osobnostmi, ale zejména lidmi s jasně ukotvenými hodnotami a principy. Já sám ani v nejmenším nepochybuji o tom, že naše alma mater i další české univerzity a vysoké školy dnešním jmenováním do svých řad takové osobnosti získávají.“ Na závěr svého vystoupení Tomáš Zima popřál všem novým profesorkám a profesorům řadu osobních i profesních úspěchů.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož gesci se tradičně ceremoniál spojený s předáváním dekretů koná, se na úvod svého vystoupení přiznal, že je pro něj velkou ctí profesorské dekrety předávat. „Jsem si jistý, že za vaším dnešním úspěchem je skryto dlouholeté nesmírné nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce, která, a to si přiznejme, není vždy dostatečně oceněna,“ řekl dále ministr Plaga.


Za ne zcela snadné v naší malé zemi označil Plaga skloubení náročné profesní dráhy s inspirativním mentorstvím mladších kolegů: „Vést rovnocenný dialog s nastupující generací studentů vyžaduje vystoupení z komfortní zóny a často vede k přehodnocování vlastních postojů. Prosím, nezapomínejte, že to, co může posunout české vysoké školství dál, je aktivní a nesobecké sdílení s mladšími kolegy.“ Robert Plaga také v Karolinu uvedl, že školství musí v nastávajících letech přistoupit k systémovějším krokům, vedoucím k proměně vysokoškolského vzdělávání.


Ministr ve svém projevu neopomněl ocenil nasazení a zapojení vysokých škol při řešení problémů vyvolaných pandemickou situací. Podle něj uplynulé měsíce jasně ukázaly, že fyzické kapacity laboratoří a vědeckých center vysokých škol, společně se znalostmi odborníků v medicíně a dalších oborech mají nezastupitelné místo v kritické infrastruktuře státu. „Pevně věřím, že dnešní ceremoniál bude dalším impulzem k další práci, motivací k rozvoji vašich uměleckých a vědeckých oborů a k tolik připomínané nezbytnosti sdílení zkušeností s mladou generací. Přeji vám k vašemu nelehkému poslání hodně sil,“ uzavřel své vystoupení ministr Plaga.

Červencové slavnostní předávání profesorských dekretů bylo první po dlouhé proluce způsobené koronavirovou pandemií. Vedle rektorů vysokých škol ČR, rodinných příslušníků nových profesorek a profesorů a dalších hostů se jej zúčastnil i Ivan Barančík, předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Petr Sklenička, předseda České konference rektorů a Milan Pospíšil, předseda Rady vysokých škol. Na první pohled bylo jasné, že akce vybočuje z řady předešlých ceremonií – ve Velké aule Karolina byste stěží našli člověka, který by neměl svůj obličej skrytý pod rouškou.
▲ Stalo se milou tradicí, že rektor Tomáš Zima ještě před slavnostním ceremoniálem poblahopřeje novým profesorkám a profesorům, kteří vzešli z návrhů Vědecké rady Univerzity Karlovy, a přivítá je ve své pracovně. Nejinak tomu bylo i tentokrát...


Novými profesorkami/profesory byli dne 2. července 2020 jmenováni:


doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D., pro obor: Teorie, filozofie a sociologie práva

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj

doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D., pro obor: Patologická fyziologie

doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., pro obor: Gynekologie a porodnictví

doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D., pro obor: Farmakognosie

doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D., pro obor: Patologie

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., pro obor: Gynekologie a porodnictví

MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., MSc., pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., pro obor: Gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., pro obor: Chirurgie

doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., pro obor: Lékařská biofyzika

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., pro obor: Ekonomické teorie

doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc., pro obor: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc., pro obor: Fyzika - fyzika kondenzovaných látek

doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., pro obor: Fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., pro obor: Botanika

doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. RNDr. Pavel Pavlínek, Ph.D., pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D., pro obor: Vnitřní nemoci

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., pro obor: Občanské právo

doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., pro obor: Fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., pro obor: Světové dějiny a obecné dějiny

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., pro obor: Neurologie

doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., pro obor: Vnitřní nemociFoto: René Volfík

Datum: 2. 7. 2020

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám