• Aktuality

Aktuality

28. července 2020

Projekt TRAIN4EU+ podpořen ve speciální výzvě pro evropské univerzitní aliance v rámci Horizontu 2020

Rok poté, co se Aliance 4EU+ stala jedním ze 17 pilotních projektů „Evropských univerzit“ kofinancovaných z programu Erasmus+, získává aliance dodatečné financování ve zvláštní výzvě Horizontu 2020 „Science with and for Society“, určené k podpoře výzkumné a inovační dimenze evropských univerzitních aliancí.


Dodatečný grant poslouží k rozvoji dlouhodobé společné vědecké strategie v souladu s obecnými cíli a vizemi Aliance 4EU+. Zvláštní grant H2020 proto nebude pokrývat financování společných výzkumných aktivit aliance. Namísto toho podpoří koordinovanou snahu o institucionální transformaci v oblasti výzkumu a inovací, mimo jiné rozšiřování procesů otevřené vědy (open science), posilování lidského kapitálu a kultury rovných příležitostí, podporu spolutvorby s neakademickými sektory nebo digitalizaci procesů podpory výzkumu.


TRAIN4EU+ (Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU+) potvrzuje ambici 4EU+ usilovat o excelenci ve všech svých rolích jako veřejné evropské univerzity orientované na výzkum, ať už jde o vzdělávání, vědu a výzkum, administrativu nebo zapojení veřejnosti. Projekt je také odrazem jednoho ze základních cílů Aliance 4EU+: podporovat své výzkumné pracovníky při rozšiřování mezí znalostí a zajistit, aby vzniklé poznatky a inovace pomohly společnosti řešit nejdůležitější výzvy naší doby.

Ačkoliv se projekt Erasmus+ „Evropské univerzity“ zaměřuje na vzdělávání a spolupráci při rozvoji inovativních pedagogických postupů a nových vzdělávacích plánů, propojení výzkumu a vzdělávání je pro strategii 4EU+ určující. Odhodlání podporovat vědeckou spolupráci akademických pracovníků členských univerzit dokládá také počáteční financování projektů formou tzv. minigrantů, cílící na přípravu kvalitních návrhů předkládaných v mezinárodních výzvách.Více informací naleznete na stránkách Aliance 4EU+.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám