• Aktuality

Aktuality

10. září 2020

Novým děkanem MFF je docent Mirko Rokyta

Včera byl do funkce děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK slavnostně jmenován docent Mirko Rokyta. Vystřídal tak ve funkci dosavadního šéfa fakulty profesora Jana Kratochvíla.


„S Matfyzem se pojí celý můj profesní život. V roce 1980 jsem nastoupil na studia, v roce 1990 zde začal učit, v roce 2000 jsem habilitoval a nyní, v roce 2020, postoupil na další úroveň,“ shrnul nový děkan Mirko Rokyta. V barokním refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí jej do funkce slavnostně uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.„Vzpomněl jsem si na scénu ze známého seriálu Nemocnice na kraji města, kdy doktor Štrosmajer, když přebíral primariát po zesnulém doktoru Sovovi, řekl: ´Po blbým primářovi, to by se mi to přebíralo.´ Já se nyní cítím velice podobně,“ vtipně glosoval svou inauguraci docent Rokyta a připomněl zásluhy nyní již bývalého děkana profesora Jana Kratochvíla. Mimo jiné vyzdvihl úspěšné dokončení výstavby pavilonu IMPAKT v Troji.


„Když jsem nastupoval do funkce, přebíral jsem od bývalého vedení skvěle zpracované podklady pro stavbu. Tehdy mě nenapadlo, že by pavilon nebyl dokončen během mého prvního funkčního období. Nestalo se tak. Ani ne z důvodu financí jako spíše kvůli byrokracii. A ještě před půl rokem jsem ani nedoufal, že by byl IMPAKT otevřen před koncem mého druhého funkčního období. Povedlo se,“ zhodnotil emeritní děkan Jan Kratochvíl. Za své zásluhy o fakultu převzal od rektora Tomáše Zimy historickou medaili UK a od nového děkana také medaili MFF.


„Mnohokrát jsem říkal, že se těším, až tuto funkci předám. Za těmito slovy si stojím,“ sdělil profesor Kratochvíl.


„Těch osm let, a obzvlášť poslední období, mi přineslo mnohem víc výzev, než jsem na začátku čekal. Kdybych se ovšem vrátil zpět a už věděl, co to bude obnášet, nevolil bych jinak.“Jan Kratochvíl následně udělil fakultní ocenění šesti proděkanům, kteří rovněž ve funkcích končí.


Medaili obdrželi:


prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. – proděkan pro fyziku

doc. RNDr. František Chmelík, CSc. – proděkan pro studijní záležitosti

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. – proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. – proděkan pro koncepci studia

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. – proděkan informatické sekce

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. – proděkan pro výstavbu
Závěr inaugurace patřil Mirko Rokytovi. „Vždycky se mi zde dobře žilo. Vypůjčím si výrok spisovatele Antoine de-Saint Exupéryho, který říkal, že na světě existuje jediný pravý luxus, a tím jsou dobré mezilidské vztahy. Doufám, že si tohoto luxusu budeme dopřávat i nadále,“ ukončil svůj projev současný děkan Matfyzu.
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. se narodil ve Vsetíně v roce 1962, kde vystudoval gymnázium. V roce 1985 promoval na MFF UK, od roku 1990 zde učí na katedře matematické analýzy. V roce 2002 se stal jejím vedoucím. Posledních osm let působil jako proděkan pro matematiku.

TEXT: Jitka Jiřičková.

FOTO: Tomáš Princ.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám