• Aktuality

Aktuality

19. října 2020

Fakultní koordinátoři open access pomáhají s otevíráním vědy na UK

Otevřený přístup k vědeckým informacím je tématem, které v letošním roce rezonovalo vědeckou komunitou nejen v souvislosti s potřebou urychlení vědecké komunikace kvůli pandemii viru COVID-19. Na Univerzitě Karlově toto téma rozvíjí Centrum pro podporu open science UK a s oborově specifickými potřebami autorům pomáhají fakultní koordinátoři open access.


Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně UK si klade za cíl rozvíjet zavedení publikačního modelu otevřeného přístupu (open access, OA) na Univerzitě Karlově a reaguje tím na současné světové trendy a vývoj otevřených politik na národní i mezinárodní úrovni. Vzhledem k počtu fakult na UK a širokému oborovému záběru hrají významnou roli oborová specifika a rozdíly v zavedených zvyklostech, které nelze podporovat centrálně. Z tohoto důvodu již v roce 2014 vznikla síť fakultních koordinátorů open access. Díky zvyšujícímu se významu publikačního modelu open access se z původně neoficiální podpůrné aktivity knihoven stala celouniverzitní síť podporovaná mimo jiné projektem OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II.


Fakultní koordinátoři open access znají zvyklosti komunity výzkumné oblasti, do které jejich fakulta či součást spadá. Poradí s vyhledáním relevantních impaktovaných open access časopisů, mají přehled o tom, kde jejich autoři nejčastěji publikují a zda existují zavedené platformy, online komunity či otevřené repozitáře, kde vědci sdílejí svůj výzkum. Spolupracují s Centrem pro podporu open science a znají aktuální nabídku jeho služeb; od slev na open access publikační poplatky až po školení a konzultace.


Při příležitosti mezinárodní osvětové akce Týden otevřeného přístupu (Open Access Week, OAW) jsme se našich koordinátorů zeptali na několik otázek.


S čím se na Vás autoři nejčastěji obrací?

Ačkoliv tu jsou již několik let, zaměstnanci a studenti UK se na ně s prosbou o pomoc obrací spíše sporadicky. Nejčastější dotazy, které koordinátoři dostávají, se týkají možností financování publikačních poplatků open access a prověření důvěryhodnosti určitého časopisu, dále pak se na ně autoři obrací ohledně možností uložení verze článku do otevřeného repozitáře (tzv. Zelená cesta open access).


S čím chcete, aby se na Vás autoři obraceli? S čím jim můžete pomoci?

Společným cílem Centra pro podporu open science a OA koordinátorů je, aby autoři nenaletěli časopisům a vydavatelstvím pochybné kvality (tzv. Predátoři). Nabádají je tedy, aby vždy vybraný časopis nejdříve prověřili, třeba i s jejich pomocí. Obezřetnosti není nikdy dost!


Zároveň nabízí asistenci při mnohém dalším:

  • S výběrem vhodného a oborově relevantního otevřeného časopisu k publikování

  • S výběrem vhodného otevřeného repozitáře pro autoarchivaci

  • S čerpáním slev na open access publikační poplatky, které mají autoři UK k dispozici

  • S tím, co všechno UK autorům v oblasti otevřeného přístupu a otevřené vědy nabízí


Co považujete v problematice open access za nejdůležitější?

Rychlý a snadný přístup k vědeckým informacím je významným přínosem publikačního modelu open access. OA koordinátoři na UK jsou si vědomi, že ačkoliv publikační model open access odstraňuje finanční bariéry na straně čtenáře, je nezbytné vytvořit podporu pro publikující vědce, na které tím přechází část administrativní zátěže.


Centrum pro podporu open science spolu s koordinátory zároveň cílí na vyvracení mýtů o open access, které jsou stále ve vědecké komunitě silně zakořeněny.


Ještě nevíte, kdo je fakultních koordinátorem open access na Vašem pracovišti? V přehledu sítě OA koordinátorů naleznete odpověď.


Centrum pro podporu open science (CpOS)

vzniklo 1. ledna 2020 jako nové oddělení pod Ústřední knihovnou UK. Úkolem pracoviště je:

  • Plnit úkoly související s projektem Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II a Akčním plánem pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020

  • Poskytovat centrální metodickou podporu v oblasti open access a správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově

  • Vést a podporovat síť fakultních koordinátorů open access na Univerzitě Karlově

  • Ve spolupráci s ÚVT zabezpečovat provoz a rozvíjí Digitální repozitář UK

  • Ve spolupráci s dalšími součástmi Univerzity Karlovy definovat a rozvíjet strategické cíle open science na Univerzitě Karlově

Máte-li k Centru a jím zajišťovaným agendám jakoukoliv otázku, napište nám.


Autor: Šárka Grofová

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám