• Aktuality

Aktuality

10. listopadu 2020

UK přináší mezinárodní online kurz INEP. Je přístupný zdarma

Univerzita Karlova představila mezinárodní online kurz pro prevenci závislostí, který je určen studentům lékařských fakult a odborníkům z praxe. Autoři INEP (Introduction to Evidence-based Prevention) věří, že kurz přispěje k účinné prevenci a léčbě závislostí. Je dostupný v češtině i angličtině a zcela zdarma.Kurz chce zmapovat současnou situaci v oblasti závislostí v tuzemsku i zahraničí a umožnit odborníkům z celého světa zorientovat se v podmínkách, které přineslo rostoucí tempo nárůstu problémů souvisejících se závoslostmi. A zdaleka nejde jen o problematiku kolem tradičních látek, jakými jsou alkohol či konopí; do online kurzu jsou zahrnuty i takzvané nelátkové závislosti. Je zároveň rozšířením nabídky vzdělávání studentů UK. Ti mohou tento předmět absolvovat v českém či anglickém jazyce a prohlubovat si tak své jazykové schopnosti a znalosti mezinárodní terminologie z oblasti prevence a závislostí.


„Online kurz vznikl ve spolupráci s našimi zahraničními partnery. Oceňuji na něm právě to, že může pomoci vzdělávat vedle našich studentů a studentů z dalších českých univerzit, i odborníky z jiných zemí napříč světem. Rád bych poděkoval kolegům a kolegyním z Kliniky adiktologie, kteří byli hnacím motorem celého projektu. Věřím, že kurz přispěje k tomu, abychom se dokázali účinně bránit závislostem v nejrůznějších podobách,“ řekl mimo jiné Tomáš Zima, rektor UK, v rámci představení kurzu INEP.Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku ČR, přirovnala mezinárodní online kurz k dalšímu kamínku v mozaice kroků pro posílení primární prevence závislostního chování: „Jsem vděčná, že se podařilo doplnit a rozšířit další okruh podpory provádění primární prevence v souladu s dobrou praxí a s vědeckými výstupy,“ uvedla koordinátorka.


V rozsáhlé prezentaci nejdříve Michal Miovský, proděkan 1. LF UK a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, představil déle než čtyřicetiletý vývoj oboru adiktologie ve světě a patnáctiletý vývoj u nás, na 1. lékařské fakultě UK. „Je za námi cesta, která není rozhodně nahodilá. Univerzita Karlova byla první, které se podařilo zmapovat adiktologické vzdělávací programy napříč celým světem,“ konstatoval v úvodu Miovský. Proděkan označil právě zmíněných patnáct let adiktologie na UK za rodinné stříbro, které se podařilo zhodnotit v bakalářském, magisterském a doktorském programu.

„Je logické, že se tímto naším stříbrem snažíme nejen pochlubit, ale především získat pro něj studenty ze zahraničí. Stáli jsme navíc u zrodu světové asociace univerzit, které nabízejí vzdělávací adiktologické programy. V současnosti je v ní zapojeno na 250 spolupracujících univerzit z celého světa,“ prozradil Miovský a dodal: „Právě na základě vzájemného obohacování se Univerzitě Karlově podařilo mezinárodní preventivní curriculum využít pro vytvoření online kurzu INEP.“Online kurz INEP či Úvod do prevence založený na důkazech (český název online kurzu – pozn. red.), je na webu přístupný zcela zdarma, a zprostředkovává obecně uznávané, vědecky ověřené informace z oblasti prevence. „Jeho absolvováním se člověk automaticky nestane profesionálem v prevenci. Jde pouze o úvod, na který může navázat dalším vzděláváním,“ upozornil Roman Gabrhelík z Kliniky adiktologie 1. LF UK.

Moodle platforma INEP je tvořena deseti e-learningovými lekcemi, které pokryjí čtyřicet hodin vzdělávání, tedy by podle Gabrhelíka mohlo jít o jednosemestrální předmět s plným rozsahem, student za něj obdrží tři kredity. Anglická verze by se tak podle adiktologů z 1. LF UK dala využívat například při výuce zahraničních nebo Erasmus+ studentů, a to nejen u nás, ale i na dalších univerzitách.Přáním odborníků je, aby kurz využívali i ostatní vzdělavatelé na UK, třeba na pedagogické či filozofické fakultě, což umožňuje sylabus, tedy učební osnovy. „Cílovou skupinou jsou jednak jednotlivci se zájmem o adiktologii, a rovněž instituce, tuzemské či zahraniční. Jsme propagátoři otevřeného vzdělávání, i proto je kurz zdarma. Přijde nám, že pro obor adiktologie i prevence je dostupnost informací pro vzdělávání zásadní. Věřím, že právě tento nastolený trend je něco, čím se naše instituce může chlubit. Zároveň bychom byli rádi, kdyby informace získané zpětnou vazbou vedly k dalšímu zlepšování vzdělávání, které považujeme za živý organismus,“ shrnul na závěr adiktolog Gabrhelík.

Foto: Martin Pinkas

Datum: 10. 11. 2020


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám