• Aktuality

Aktuality

15. února 2021

Zkoušky z češtiny CCE obhájily srovnatelnou kvalitu s testy CAE

Audit prestižní mezinárodní organizace pro testování jazykových znalostí a dovedností v Evropě (ALTE) potvrdil vysoký standard zkoušek z češtiny pro cizince, které připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Díky opětovnému získání akreditace zůstává čeština na dalších pět let mezi 25 jazyky zastoupenými v této evropské organizaci. 


„Jsme velmi hrdí na to, že jsme auditem ALTE znovu úspěšně prošli. Naše zkouška je první a jedinou v České republice, které se povedlo v auditu opakovaně uspět. Poprvé jsme uspěli v roce 2009 a od té doby naše členství v ALTE zaručuje zájemcům vysokou kvalitu zkoušky a mezinárodní platnost certifikátu,“ uvádí PhDr. Pavel Pečený, Ph.D., vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK. Právě to zkoušku CCE, poskytovanou na úrovních A1 až C1, vyvíjí a realizuje. 


Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) bude dalších pět let patřit mezi mezinárodně uznávané jazykové zkoušky vysoké kvality, jako jsou např. britské zkoušky Cambridge Assessment English (FCE, CAE atd.) či německé zkoušky pořádané Goethe-Institutem.

Zkouška CCE rozhoduje v přijímacím řízení cizinců na vysokou školu

Na zkoušky se hlásí převážně cizinci, kteří chtějí studovat na české vysoké škole, najít pracovní uplatnění v ČR, případně získat státní občanství. „Více než polovinu testovaných tvoří studenti, kteří potřebují zkoušku ke studiu na vysoké škole v České republice. Při přijímacím řízení studentů-cizinců vyžaduje doklad o znalosti češtiny 23 veřejných vysokých škol a právě zkoušku CCE alespoň na některé z fakult uznávají téměř všechny,“ dodává Pečený.


Pečený zmiňuje i další aspekt, proč je pro něj a jeho tým úspěšné absolvování auditu ALTE důležité s ohledem na zájemce o zkoušku CCE: „Mezinárodní audit ALTE je nejen prověrkou odborné kvality zkoušky, ale také garancí spravedlivých a spolehlivých výsledků. A to je u jazykové zkoušky tak vysoké důležitosti zásadní. Pro většinu uchazečů je totiž složení zkoušky CCE klíčovým životním krokem, který rozhoduje o jejich budoucím osudu, tedy o tom, zda se naplní jejich sen a budou moci studovat nebo pracovat v České republice.“ 


Zájemci o zkoušku CCE ji mohou skládat několikrát ročně v České republice, ale také na více než 15 místech v zahraničí (např. Berlín, Kyjev, Londýn, Moskva, Varšava, Vídeň, Tokio).  Kromě toho ÚJOP UK nabízí zkoušku CCE i ve variantě pro mládež.


Vedle zkoušky CCE vyvíjí ÚJOP UK také Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR, kterou poskytuje po celé České republice spolu se Zkouškou z českých reálií připravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoušky pro udělování státního občanství ČR se ročně účastní více než 2000 kandidátů. Díky členství v ALTE může ÚJOP UK jako jediná vysokoškolská instituce zajišťovat také Zkoušku pro trvalý pobyt v ČR.


Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE – The Association of Language Testers in Europe) vznikla v roce 1989 a v současné době má 33 plnoprávných členů. Takové členství získá pouze instituce, jejíž zkouška uspěje v nezávislém auditu ALTE. Univerzita Karlova se díky kvalitě svého testování češtiny řadí vedle institucí, jako jsou Cambridge Assessment English nebo Goethe-Institut. Každá jazyková zkouška, která prošla auditem ALTE, obdrží na pět let značku kvality Q. 


Kontakt pro média:

PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.

Tel: +420 724 579 724

E-mail:

Tisková zprávaSdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám