• Aktuality

Aktuality

6. dubna 2021

Stanovisko asociace výzkumných univerzit ČR

S hlubokým znepokojením jsme se dozvěděli informace o úvahách o možném odvolání ministra školství Roberta Plagy, které se dnes objevily v mediích.


Vzhledem k naší velmi pozitivní zkušenosti s profesionálním řízením resortu školství, a zejména jeho vysokoškolského sektoru ministrem Plagou a jeho spolupracovníky, nevidíme důvod k odvolání pana ministra. Takový krok by v současné situaci mohl vést k destabilizaci školského prostředí.


Ministr Plaga je z našeho pohledu jedním z nejerudovanějších ministrů školství, které tato země v posledních desetiletích měla. Bylo by velice nešťastné přerušit úspěšné řízení rezortu, který napomáhá rozvíjení všech stupňů školství i výzkumu. Z hlediska budoucnosti České republiky a jejího strategického rozvoje směrem k technologické a vědecké špičce je třeba kvalifikovaného vedení resortu, které se podle našeho přesvědčení pod vedením ministra Plagy realizuje. Oceňujeme vypracovaný Strategický záměr ministerstva od roku 2021 i strategii internacionalizace, stejně jako komunikaci s vysokoškolskou reprezentací.


Za velmi důležitou též považujeme systematickou práci MŠMT při přípravě návratu škol k normálnímu provozu. Strategie ministra školství je podložena intenzivní prací odborných skupin a směřuje k brzkému obnovení bezpečného provozu škol, a to i těch vysokých. Vysoké školství nezbytně potřebuje urychlení návratu k bezpečné kontaktní výuce v maximálním rozsahu tak, aby celý ročník absolventů mohl plnohodnotně ukončit svá studia a zapojit se do praxe.


Právě dokončované hodnocení vysokých škol v rámci Metodiky 17+ představuje kvalitativní skok v hodnocení našeho vědecko-výzkumného prostředí, které srovnává výzkum s mezinárodní úrovní. Tento dlouhý hodnotící proces vedl ministr Plaga a jeho tým po léta k úspěšnému vyústění, které by bylo bez jejich odborných zkušeností těžko možné.


Z výše uvedených a mnoha dalších důvodů věříme, že medializované informace o odvolání ministra Plagy nejsou podložené a že pan ministr bude pokračovat v úspěšném řízení svého resortu. Jsme přesvědčeni, že je to v zájmu České republiky.


Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity

Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám