• Aktuality

Aktuality

13. května 2021

Na Univerzitu Karlovu putují tři ERC CZ granty

Vědci Univerzity Karlovy získali tři granty ERC CZ z celkového počtu šesti podpořených projektů. S projekty uspěla Mariya Shamzhy z Přírodovědecké fakulty, Sebastian Schwarzacher z Matematicko-fyzikální fakulty a Tomáš Dumbrovský z Právnické fakulty. Granty ERC CZ uděluje ministersto školství vědcům, kteří se svými projekty získali výborné hodnocení v prestižní soutěži o granty Evropské výzkumné rady (ERC), ale nebyli podpořeni pro nedostatek financí.


Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. z PřF obdržela pětiletý ERC CZ Starting Grant za projekt s názvem „Od nano-úrovně po atomové inženýrství kyselých center pro selektivní heterogenní katalýzu“. Získala podporu ve výši 37 milionů korun. Tento projekt si klade za cíl vyvinout metodu syntézy pro selektivní inženýrství klíčových vlastností kyselých center zeolitů a poskytnout tak racionální strategii pro design kyselých heterogenních katalyzátorů.


Sebastian Schwarzacher, Dr. z MFF získal rovněž pětiletý ERC CZ Starting Grant za projekt s názvem „Analýza systémů parciálních diferenciálních rovnic popisujících kontakt mezi tekutinami a pevnými látkami“. Cílem projektu je vypracování matematické analýzy přizpůsobené k zodpovězení otázek vznikajících při interakci pevných látek s vazkými tekutinami. Zvláštní důraz je kladen na studium kontaktu mezi plovoucími (elastickými) pevnými látkami a tekutým prostředím v okolí. Na jeho řešení obdržel přes 33 miliónů korun. Sebastian Schwarzacher působí na Katedře matematické analýzy Univerzity Karlovy.


JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D. z PF obdržel dvouletý ERC CZ Consolidator Grant za projekt s názvem „Identita a konstitucionalismus: Schopnost ústav formovat politická společenství v regionu EU-MENAP“. Na jeho řešení získal téměř 19 miliónů korun. Obsahem projektu je interdisciplinární výzkum v oblasti vlivu konstitucionalismu na formování identity politického společenství. Jeho cílem je izolovat indikátory určující centrální postavení ústavy v rámci právně-politického diskurzu, v kterém se vytváří identita politického společenství, a identifikovat institucionální a další mechanismy stimulující centrální postavení ústavy v tomto diskurzu.


Program ERC CZ je určen na podporu kvalitních vědeckých projektů předložených do některé z výzev Evropské výzkumné rady, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely ERC a nezískaly podporu z evropských prostředků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v aktuální šesté výzvě podpořilo 6 projektů celkovou částkou bezmála 178 milionů korun.Text: redakce

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám