• Aktuality

Aktuality

9. září 2021

Konference na UK představila nové směry ve vzdělávání učitelů

Jaké výzvy sebou přináší postcovidová doba a kam se bude ubírat pedagogická příprava v nejbližších letech? O tom včera hovořili odborníci na vzdělávání ve Vlasteneckém sále Karolina. Programu se zúčastnil mimo jiné ministr školství Robert Plaga, rektor Tomáš Zima, prorektorka Radka Wildová či děkan PedF UK Michal Nedělka.„Vzdělání se osobně a každodenně dotýká každého. Ať už stojí za katedrou, což je menšina lidí, nebo je rodičem, prarodičem, žákem či studentem. Naše země neoplývá nerostným bohatstvím, ale může oplývat umem lidí, a jak se to bude dařit, je právě na učitelích,“ shrnul při zahájení rektor univerzity Tomáš Zima.


„Myslím, že české školství výzvu spojenou s panedmií covid-19 zvládlo a má na čem stavět. Ukázalo se, jak dovedou být pedagogové sounáležití, schopní učit se novým věcem a býti skvělými průvodci nejenom žákům a studentům, ale také svým kolegům. Tyto dobré prvky bychom teď měli přetavit do učitelské přípravy,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.Radka Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, představila výstupy Progresu Q17 – vědecko-výzkumného úkolu Univerzity Karlovy, jehož cílem bylo modernizovat a inovovat přípravu učitelů. „Stojíme si za tím, že pokud bude i v budoucnu docházet k jakýmkoli změnám v procesu učitelské přípravy, musí být založeny mimo jiné na výsledcích výzkumných šetření, které budou využity k vytvoření promyšlené a sdílené koncepce. Odborné návrhy musí také projít veřejnou diskuzí. Mluvíme o kontinuální inovaci, nikoli revolučních skrocích,“ upozornila prorektorka a nabídla aktuální přehled výzev a problémů, před nimž české školství stojí a pandemie je jasně potvrdila. Konkrétně jde například o nutnost zavádění forem distanční výuky do prezenční praxe, nedostatek některých učitelských aprobací, rostoucí zájem veřejnosti o vstup do učitelské profese a s tím související diverzifikace cest pro učitelskou kvalifikaci a také jasný požadavek na jejich regulaci, aby byla zajištěna a udržena kvalita vyučujících.
O tom, že praktická příprava budoucího učitele neznamená jen přímou výukovou praxi, hovořila profesorka z katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK Naďa Vondrová. Nejenže během pandemie dokázali praxi studentů na školách udržet, ale některé možnosti spojené s distanční formou výuky na školách si zachovají i do budoucna, například nahrávání vyučovacích hodin. „Jejich následná společná reflexe byla velmi přínosná jak pro studenty, tak pro jejich mentory na školách. Ponecháme si také možnost online náslechových praxí, při nichž studenti operativně sdílejí své zkušenosti. Často volají potom, abychom se s nimi scházeli přesně v době praxe, i když to není v rozhovoru, protože to je právě doba, kdy řeší problémy a potřebují je konzultovat, “ vysvětluje Naďa Vondrová.

Profesorka také vyvrátila častou laickou představu, že čím více hodin praxe ve školách studenti mají, tím je jejich příprava na budoucí povolání učitele kvalitnější. „Rozhodně na fakultě nejsme proti více hodinám praxe, nicméně z výzkumů plyne, že pouhé jejich navýšení nevede automaticky k lepším výsledkům. Přínos se dostavuje až ve chvíli, kdy jsou tyto hodiny řádně reflektovány zkušeným pedagogem, oborovým didaktikem a v ideálním případě ještě také psychologem,“ upozorňuje profesorka Vondrová. Vedle náslechové a asistentské praxe zmínila ještě jednu možnost praktické přípravy učitelů, a sice prostřednictvím videozáznamů a jejich reflexe, během nichž se mohou zevrubně rozebrat detaily práce učitele i žků, které bývají při klasických školních praxích upozaděny.


Po dopoledním panelu ve Vlasteneckém sále Karolina následovaly odborné sekce, které už probíhaly pouze online formou. Posluchači tak mohli odpoledne navštívit několik virtuálních místností, v nichž odborníci na vzdělávání rozebírali například témata gramotnosti žáků, možnosti inkluze a podrobné postřehy a zkušenosti z učitelské praxe.Součástí konference byla také vernisáž výtvarné přehlídky Boj s pandemií a ocenění jejích účastníků. Výstava výtvarných prací děl žáků a studentů českých a slovenských škol bude ke zhlédnutí od soboty 11. září Karolinu.


TEXT: Jitka Jiřičková.

FOTO: Vladimír Šigut.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám