• Aktuality

Aktuality

24. září 2021

Rektoři v Karolinu jednali s profesorem Murphym, prezidentem EUA

Sedmero stanovisek vzešlo ze setkání členů České konference rektorů (ČKR) s profesorem Michaelem Murphym, prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA). Mítink zástupců univerzitních špiček se konal v pátek 24. září na Univerzitě Karlově v Praze i za přítomnosti Tomáše Zimy, rektora hostitelské instituce. Mimořádného setkání se zúčastnilo celkem třináct rektorek a rektorů, členů konference rektorů a rovněž pět prorektorů vysokých škol z České republiky, jejichž rektoři jsou členy ČKR, plus tajemnice rektorské konference.Přítomní vyzdvihli důležitost tohoto mezinárodního setkání a formulovali sedm závěrů, jež společně signovali prezident Murphy a nynější předseda ČKR Martin Bareš, jenž je rektorem Masarykovy univerzity v Brně. Vrcholní univerzitní hodnostáři ocenili mimo jiné evropský program Universities without walls („Univerzit bez bariér“), aktivity EUA vedoucí k větší k internacionalizaci univerzit nebo připravenost pomáhat studentům a akademikům v zemích postižených konflikty či útoky na demokracii, jako jsou Afghánistán, Bělorusko či Ukrajina.


Univerzity musejí bránit svobodu


„Podpora studentů z Afghánistánu je nyní o řády náročnější (než z Běloruska) z hlediska bezpečnostní situace,“ uvedl rektor Martin Bareš, předseda ČKR. Podle něj se již vysoké školy obrátily se záměrem podpořit studující Afghánce na různá ministerstva včetně resortu zahraničních věcí. „Je jasné, že to je daleko individuálnější přístup k jednotlivým žádostem, protože sledujeme na dálku, jak se tam situace vyvíjí,“ doplnil.


Vystoupení rektora Masarykovy univerzity v Brně, Martina Bareše
Vystoupení rektora Masarykovy univerzity v Brně, Martina Bareše
Profesor Michael Murphy, prezident Evropské univerzitní asociace
Profesor Michael Murphy, prezident Evropské univerzitní asociace


S Murphym se rektoři shodli, že vysoké školy musejí bránit demokracii a svobodu. Dle Murphyho jedná EUA s Evropskou komisí (EK) i o možnosti vzniku speciálního stipendijního programu na úrovni EU, pomocí něhož by univerzity mohly svou podporu studentům z různých zemí zlepšit, citovala ČTK. Česko je v EUA zastoupena 21 členy – jako jeden řádný kolektivní člen (tedy ČKR) a dvacet řádných individuálních členů (čili dvacítka veřejných vysokých škol v ČR).


V úvodu pátečního setkání vystoupili se svými projevy rektor Bareš z Masarykovy univerzity, a bývalá členka Výkonného výboru EUA Hana Machková, dnešní rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze. Následovalo vystoupení rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, jenž vykonával funkci předsedy ČKR v letech 2014 až 2019, k aktuálnímu stavu vysokého školství ČR se zahrnutím stručné informace o „čékáerce“ a její činnosti.


Rektor UK Tomáš Zima
Rektor UK Tomáš Zima
Jiří Málek (UP) a Hana Machková (VŠE)
Jiří Málek (UP) a Hana Machková (VŠE)


Prezident EUA Michael Murphy poté promluvil k aktuálním záležitostem EUA a k výhledům do budoucna. Setkání moderoval místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice. Mítink ukončila všeobecná diskuse s níže uvedenými sedmibodovými závěry:


1. ČKR jako řádný kolektivní člen EUA od založení EUA před dvaceti lety, s dvaceti řádnými individuálními členy EUA, veřejnými vysokými školami ČR, považuje setkání s prezidentem EUA v ČR za významnou událost, které si velmi cení. ČKR ocenila dokument „Universities without walls“ a jeho zásadní přínos pro další rozvoj evropského vysokého školství a výzkumu.

2. ČKR si váží aktivit EUA, které vedou ke zlepšení situace na vysokých školách ČR nejen sdílením zkušeností Konferencí rektorů zemí EU, které jsou stejně jako ČKR řádnými kolektivními členy EUA. Tato mezinárodní spolupráce posiluje významně prvek internacionalizace na vysokých školách ČR.

3. ČKR přispívá svými aktivitami v rámci EUA, nejen prostřednictvím svých zástupců ve statutárních orgánech či pracovních a expertních skupinách EUA, ke zkvalitňování Evropského výzkumného prostoru i Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

4. ČKR oceňuje důležitou aktivitu EUA, kterou je Program institucionální evaluace. Vysoké školy ČR, které institucionální evaluaci EUA absolvovaly, považují její průběh i výsledky za mimořádně přínosné pro možnost zlepšení kvality mnoha procesů, které na jejich akademické půdě probíhají.

5. Vysoké školy ČR jsou s podporou EUA připraveny pomáhat studentům a akademickým pracovníkům ze zemí celého světa postižených konflikty nabídkou studia, studijních či pracovních pobytů za zvýhodněných podmínek. V poslední době se tak děje ve vztahu k Ukrajině, Bělorusku a Afghánistánu. ČKR a EUA jsou svornými zastánci demokracie a akademických svobod na vysokých školách.

6. ČKR a EUA jsou si vědomy významu prezenční výuky na vysokých školách, a proto se opakovaně obracejí na všechny akademické pracovníky a studenty s prosbou, aby zvážili očkování proti nemoci COVID-19 a napomohli tak významným způsobem hladkému průběhu akademického roku 2021/2022.

7. ČKR je poctěna skutečností, že prezident EUA rád přijal pozvání na oslavu 30. výročí založení ČKR, která se uskuteční 16. února 2023 v Praze. ČKR byla založena 28. ledna 1993 na Českém vysokém učení technickém v Praze a 30. výročí svého založení oslaví tamtéž.TEXT: redakce UK, ČKR

FOTO: Michal Novotný, UK

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám