• Aktuality

Aktuality

29. září 2021

Ceny Neuron převzalo osm vědců spjatých s Univerzitou Karlovou

Celkem třinácti excelentním vědcům se v letošním roce dostalo nejprestižnějšího českého ocenění – Ceny Neuron. Výjimečný vědecký osud osmi z nich pomohla utvářet i Univerzita Karlova. Cena Neuron se v Panteonu Národního muzea udělovala již podvanácté.Letos se Cena Neuron – udělovaná Nadačním fondem Neuron, který v roce 2010 založil matematik a mecenáš vědy Karel Janeček – poprvé předávala ve třech kategoriích: za celoživotní přínos, za mimořádné propojení vědy a byznysu, a pro výjimečné mladé vědce.


Nejvyšší ocenění – Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě – získal světově uznávaný hematolog Josef Prchal, absolvent medicíny na Univerzitě Karlově a v současnosti vědec a lékař na University of Utah. Zástupci Neuronu při ocenění hematologa Prchala zdůraznili, že se do světové vědy zapsal především podílem na odhalení původu krevních elementů ze společné krvetvorné kmenové buňky, objevem molekulární podstaty onemocnění Čuvašská erytrocytóza a také na příkladu Tibeťanů identifikoval geny odpovědné za adaptaci člověka na vysoké nadmořské výšky.

Přečtěte si rozhovor s profesorem Josefem Prchalem v magazínu Forum.Za celoživotní přínos vědě byl oceněn i fyzik Václav Petříček, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, v současnosti působící na Fyzikálním ústavu AV ČR. Vědec významně posunul českou krystalografii; je autorem jedinečného programu JANA, který se díky pravidelné aktualizaci od roku 1984 stal nejkomplexnějším nástrojem pro jejich měření. Program umožňuje zkoumat strukturní detaily a využívá se při vývoji nových materiálů.Cenu za celoživotní přínos vědě získal též matematik David Preiss, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, profesor matematiky na University of Warwick. Preiss je světovým odborníkem na geometrickou teorii míry, která studuje interakci mezi geometrií a měřením velikosti, například ploch, v euklidovských i velmi obecných prostorech. Podle Neuronu jde o nezbytnou součást moderní matematické analýzy. Pro svůj výzkum získali prestižní grant Evropské výzkumné rady.Cenu Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu získali Vítězslav Bryja, Kamil Paruch a Radoslav Trautmann za akademický spin-off CasInvent Pharma, v rámci kterého vědci s podporou Masarykovy univerzity vyvíjejí lék proti leukémii.

Letos si Cenu Neuron poprvé odnesli i výjimeční mladí vědci. „Propojování vědy a byznysu patří vedle popularizace vědy k hlavnímu poslání Nadačního fondu Neuron. Proto jsem ráda, že letos můžeme ocenit nejen vědce, kteří se věnují základnímu výzkumu, ale také ty, kteří své objevy dál zpracovávají a aktivně se snaží, aby jejich práce měla co největší dopad na celou společnost,“ uvedla předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka fondu Monika Vondráková.


Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce obdrželi:


Martin Tancer

Cenu Neuron v oboru computer science získal za přínos k řešení algoritmických a strukturálních problémů v topologii. Martin Tancer v posledních letech dosáhl hned několika fundamentálních výsledků týkajích se výpočetní složitosti problému vnořitelnosti dvou a třídimenzionálních objektů do třídimenzionálního prostoru.

Vědec pracuje na Matematicko-fyzikální fakultě UK.Jitka Palich Fučíková

Cenu Neuron v oboru medicína získal za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění. Jitka Palich Fučíková se podílí na vývoji a testování imunoterapeutické vakcíny proti rakovině prostaty, vaječníků a plic, je autorkou dvou mezinárodních patentů a desítek vědeckých publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Vědkyně pracuje v Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol.Zuzana Musilová

Cenu Neuron v oboru biologie získala za výzkum evolučních procesů ryb a zkoumání jejich adaptací z inovativních úhlů. Zuzana Musilová odhalila, že rybí zrak lze modulovat změnami v DNA včetně množení genů. Její výzkum získává mezinárodní ohlas v předních časopisech a v Česku založila vlastní výzkumnou skupinu věnující se evoluci rybích smyslů.

Vědkyně pracuje na Přírodovědecké fakultě UK.

Přečtěte si rozhovor s bioložkou Zuzanou Musilovou v magazínu Forum.Lenka Zdeborová

Cenu Neuron v oboru fyzika získala za komplexní řešení fyzikálních problémů pomocí algoritmů na bázi neuronových sítí. Lenka Zdeborová aplikuje metody fyziky na problémy informatiky, kombinatoriky a strojového učení. Jejím cílem je pochopit, které komplexní vědecké problémy se dají vyřešit pomocí počítačů a neuronových sítí. Je profesorkou fyziky a informatiky na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne.

Vědkyně je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty UK.Jan Hladký

Cenu Neuron v oboru matematika získal za novátorské aplikace spojitých metod v teorii grafů. Po doktorátech na University of Warwick a Univerzitě Karlově působil na University of Warwick, Technische Universität Dresden a v Matematickém ústavu AV ČR. Nyní vede v rámci grantu EXPRO Grantové agentury ČR skupinu na Ústavu informatiky AV ČR. V práci používá metody spojité matematiky na řešení problémů diskrétních. Mezi jeho nejvýznamnější výsledky patří vyřešení aproximativní verze pakovací domněnky Ringela z roku 1963 a domněnky Loebla, Komlóse a Sósové z roku 1995.

Vědec je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK.Petr Sedláček

Cenu Neuron v oboru společenské vědy získal za výzkum rolí firem a start-upů v makroekonomice. Petr Sedláček je ekonom světové třídy, profesorem na Oxfordu, který se přesouvá na univerzitu do Sydney. Pravidelně publikuje v prestižních vědeckých časopisech včetně̌ American Economic Review a získal ERC Starting Grant.


Prokop Hapala

Cenu Neuron v oboru chemie získal za objasnění a teoretické propracování základních principů nové mikroskopické metody s ultravysokým rozlišením. Práce Prokopa Hapaly jsou vědeckou komunitou uznávány jako zásadní pro zobrazení atomů, vazeb a elektrických polí v jednotlivých molekulách.


Nadační fond Neuron, který má za cíl zvýšit prestiž vědců v Česku, za dvanáct let své existence ocenil již 99 vědců a vědkyň. Na podporu a popularizaci české vědy věnoval částku v celkové hodnotě 110 milionů korun.Veřejnost se může s letošními laureáty a laureátkami setkat ve středu 29. září 2021 od 18:30 při debatě v pražském centru Opero. Vše bude možné sledovat i online zde.Text: Marcela Uhlíková

Foto: Nadační fond Neuron

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám