• Aktuality

Aktuality

6. října 2021

Profesoři Babor a Kräusslich převzali čestné doktoráty UK

Adiktolog Thomas F. Babor a virolog Hans-Georg Kräusslich obdrželi ve středu 6. října ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v oboru lékařské vědy. Titul jim byl udělen za mimořádné dlouhodobé vědecké úspěchy a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.Prof. Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H. je předním odborníkem na výzkum v oblasti léčby a sekundární prevence poruch souvisejících s užíváním návykových látek a významně se zasloužil o rozvoj celého oboru adiktologie. Thomas Babor se narodil v Queensu v New York City, ale jeho prarodiče pocházeli z Čech a do Ameriky stejně jako mnoho dalších krajanů přišli v předvečer první světové války. Profesor Babor má na svém kontě více než 160 recenzovaných publikaci a 35 knih, editovaných svazků, příruček a zpráv věnujících se problematice léčby, politiky a časné intervence. Pravidelně spolupracuje jako konzultant Světové zdravotnické organizace (WHO).V rámci své odborné činnosti se podílí na validizaci a zavadění mezinárodních screeningových testů, jakými jsou například nástroje AUDIT nebo ASSIST. Kniha Publishing Addiction Science, jejímž byl editorem, je věnována otázkám publikační etiky a vědecké integrity. V současnosti je tato publikace v celosvětovém měřítku jedním z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších materiálů v rámci adiktologického vzdělávaní.Thomas Babor je šéfredaktorem prestižního časopisu Journal of Studies on Alcohol and Drugs, který je současně nejstarším americkým vědeckým časopisem v oblasti závislostí. Znám je také ze svého působení ve vrcholných funkcích v hlavním světovém adiktologickém periodiku Addiction. Spolu s legendou britské a světové adiktologie, profesorem Griffithem Edwardsem stál v roce 1999 při zrodu International Society of Addiction Journal Editors, kde pomohl vytvořit platformu kultivující práci editorů vědeckých časopisů v tomto oboru a kde se zejména zasloužil o položení základů současných etických norem a standardů.Profesor Babor se výrazně zasloužil za rozvoj prvního českého výzkumného a specializovaného pracoviště v adiktologii, Centra adiktologie, které po mnoho let existovalo při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a stalo se klíčovým pro vznik samostatné kliniky závislostí, což byl evropsky unikátní počin. Kromě toho se významně a opakovaně zapojoval do probíhající reflexe a tvorby alkoholové politiky České republiky a odvážně několikrát poukazoval na její slabiny a nedostatky. Jeho výrazný vliv na celou tuto oblast měl nakonec mj. vyústění také do podoby vzniku historicky prvního specializovaného veřejnozdravotního centra zabývajícího se alkoholem, které plní svoji roli jak směrem k výuce studentů, tak směrem k vědecko-výzkumné činnosti a poskytuje expertní služby také institucím jako je Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády ČR a podobně.

Profesor Hans-Georg Kräusslich je jedním z nejvýznamnějších evropských virologů. Vystudoval medicínu na univerzitě v Mnichově u slavného Klause von der Helma a po dokončení studií medicíny strávil postdoktorální pobyt u neméně slavného amerického virologa Eckarda Wimmera na State University of New York ve Stony Brooku. Zde se podílel se na klíčovém objevu regulačního mechanismu zahájení translace u pikornavirů – skupiny virů způsobujících mimo jine dětskou obrnu – tato jeho raná práce má přes tisíc citací a vedla k objevu klíčového molekulárně biologického mechanismu, za který byla později udělena Nobelova cena.Po většinu své vědecké kariery se prof. Kräusslich zabýval procesem zrání viru, kterým se z neinfekčního shluku proteinů stává plně funkční, zralá, infekční a potenciálně smrtelná virová částice. Prostudoval tento proces nejprve u pikornavirů, ale velmi brzo si uvědomil, že u jiné skupiny virů, retrovirů, bude jeho pochopení znamenat klíč k objevu nové třídy protivirových látek, které mohou zachránit miliony lidských životů. Je velmi nezvyklé, že jeho první prací v tomto oboru bylo review, publikované v prestižním Annual Reviews of Biochemistry, které svým způsobem udalo směr výzkumu v celém oboru na desetiletí dopředu.Později profesor Kräusslich působil na Ústavu aplikované nádorové virologie v rámci Německého ústavu pro výzkum rakoviny v Heidelbergu, vedeného Haraldem zur Hausenem, pozdějším nositelem Nobelovy ceny. Vybudoval vlastní skupinu, která se začala zabývat nejrůznějšími aspekty životního cyklu retrovirů, zejména viru HIV, původce AIDS. Později se stal profesorem, v té době jedním z nejmladších nositelů této hodnosti v Německu, na Heinrich Pette Institut při univerzitě v Hamburku. V současnosti je děkanem lékařské fakulty a vedoucím oddělení klinické virologie na univerzitě v Heidelbergu. V posledních dvou letech se stal jedním z nejvýznamnějších hlasů řídících protiepidemickou strategii v celém Německu: neúnavně propagoval testování a očkování a na své klinice sám významně přispěl k boji s touto chorobou.Profesor Kräusslich od konce 80. let spolupracuje s českými vědci a studenty a specificky s Akademií věd a 1. lékařskou fakultou UK. Přijal na svém pracovišti v Německém centru pro výzkum rakoviny a později na univerzitní klinice celou řadu českých PhD studentů. Velmi úzce spolupracuje s řadou vědeckých instituci v ČR, zejména s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a 1. LF UK, kde je rovněž mimořádným profesorem a pravidelně zde přednáší. V současnosti velmi aktivně a pracuje jako místopředseda Mezinárodní rady UK.TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám