• Aktuality

Aktuality

11. října 2021

Univerzita Karlova, IKEA a neziskový sektor společně proti násilí v blízkých vztazích

Smyslem prostoru Kampus Hybernská je propojovat akademický, soukromý, neziskový a veřejný sektor. Jak tato koalice v praxi funguje, představili ve čtvrtek 7. 10. na vysoce aktuálním a závažném tématu násilí v blízkých vztazích autoři projektu Univerzity Karlovy Hyb4City, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK), Hana Kosová a manažer projektu Marcel Kraus.„Spojení vědeckého a firemního know-how a praktických zkušeností z terénu od neziskových organizací je ten nejefektivnější způsob, jak zlepšit situaci obětí domácího násilí a zvýšit vnímavost citlivého tématu napříč celou společností,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


„Téma násilí v blízkých vztazích přineslo do Kampusu Hybernská Centrum pro přenos poznatků a technologií UK, které tak pomohlo právně ukotvit a efektivně koordinovat nedávno započatou spolupráci mezi vědkyněmi z FHS UK a AV ČR, Danou Moree a Blankou Nyklovou, a firmou IKEA. Projekt, na kterém nyní s firmou IKEA v konsorciu s neziskovými organizacemi koalice NeNa spolupracujeme, zahrnuje i finanční dar firmy IKEA ve výši 7 818 000 Kč, jehož polovina bude na straně univerzity využita na vzdělávací a výzkumné aktivity v oblasti prevence domácího násilí,“ říká Jiří Valach, zástupce ředitelky CPPT s tím, že tento unikátní projekt jasně dokladá, jak umí CPPT spolupracovat s firmami i v sociálně vědních a humanitních oborech. Přičemž taková spolupráce nemusí být stoprocentně komerční.Dana Moree z Fakulty humanitních studií UK a Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR iniciovaly během prvního lockdownu výzkum domácího násilí v době nouzového stavu. Zjistily například, že v té době o třetinu vzrostl počet těchto případů a stoupla i jejich brutalita. Na výzkumu spolupracovaly právě s neziskovými organizacemi, na něž se tehdy začali lidé obracet v mnohem větším počtu. Viděly, jak tristní situace obětí domácího násilí v Česku je. „Podle údajů neziskových organizací například pouze jeden ze tří set jim nahlášených případů skončí u soudu. Díky neziskovým organizacím jsme se dostaly k anonymizovaným datům – obsahu chatů a přepisům rozhovorů s jejich klientelou. To byla první fáze výzkumu. Nyní už jsme postoupily do třetí fáze, na které můžeme pracovat právě díky firmě IKEA, bez jejich finanční pomoci bychom nemohly pokračovat,“ ukazuje Blanka Nyklová konkrétní příklad oboustranně prospěšné spolupráce.


„Výsledky výzkumů jsou navíc odborníky i veřejností přijímány úplně jinak, pokud jsou jejich autory vědecké instituce,“ přidává další benefit propojení soukromého a akademického sektoru ředitelka proFem – Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Jitka Poláková.


Neziskové organizace ROSA, Acorus a proFem pomáhají obětem domácího násilí již více než dvacet pět let. V zájmu efektivnější spolupráce se spojily do Koalice NeNa (NE násilí na ženách) a staly se odborným partnerem společnosti IKEA, která se tématu domácího násilí rovněž dlouhodobě věnuje – nejprve se zaměřovala na pomoc svým zaměstnancům, postupně pak také na osvětu firemních spolupracovníků a nyní i na veřejnost.


„V IKEA jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Bohužel ne v každé domácnosti tomu tak je. Proto jsme se v době covidu aktivně zaměřili na pomoc obětem domácího násilí a spojili síly s odborníky z neziskového, ale i akademického sektoru. Naší snahou je iniciovat veřejnou debatu. Pevně věříme, že prostředí Kampusu Hybernská a spolupráce s Univerzitou Karlovou přispěje ke zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Sám přiznává, že při diskuzi s odborníky, ať už akademiky či lidmi z neziskovek, zjistil, kolik stereotypů v sobě nosil: „Pochopil jsem, že není možné oběti jen tak říct: ´No, tak od něj přece odejdi!´ Také jsem si vědomil, že projev násilí nemusí být zlomená ruka, ale naopak vůbec nemusí být vidět, probíhá skrytě,“ přiznává manažer IKEA.


„Když se spojíme, má to daleko větší efekt. Zaměstnáváme tisíce lidí, ale nepomáháme jenom jim, pomoc se jejich prostřednictvím multiplikuje dál. Není to jenom vnější PR. Tím, že spolupracujeme s odborníky na domácí násilí, můžeme jejich zkušenosti implementovat do vnitřního firemního řízení a následně inspirovat další společnosti,“ vysvětluje Zuzana Holá z Nadace Vodafone, proč společně s IKEA a AVON založily na jaře tohoto roku Akademii proti domácímu násilí a snaží se mezi sebe nalákat i další firmy.


Společnost Vodafone navíc vyvinula ve spolupráci s neziskovou organizací ROSA centrum pro ženy mobilní aplikaci Bright Sky pro odhalování domácího násilí. Původně pochází z Velké Británie a na její české verzi se podílely i Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR, které v ní upravovaly právní rámec a kazuistiky.
Do úvodní debaty, která v rámci programu proběhla, se online připojila také eurokomisařka Věra Jourová, která řídí činnost Komise týkající se hodnot a transparentnosti: „Žít svobodně znamená nebýt spoután strachem. Tedy i strachem z domácího násilí. Vítám proto závazek, že do konce tohoto roku představí Evropská komise zákon o boji proti násilí na ženách.“


Vít Šimral, radní Magistrátu hlavního města Prahy, který s UK na projektu Kampusu Hybernská dlouhodobě spolupracuje, zde vidí i příležitost pro město: „Snažíme se dělat pro naše občany maximum, ale často nevíme jak. Oceníme příklady dobré praxe a případná doporučení pro nás jakožto státní sektor, která z této iniciativy vzejdou, a budeme se je snažit co největší měrou aplikovat do veřejných služeb,“ slibuje Vít Šimral.Právě propojení všech složek – zákonodárné, výkonné, neziskové, soukromé a výzkumné je podle odborníků klíčovou podmínkou, aby se problematika domácího násilí mohla efektivně řešit. „Metodika je vymyšlená, a teď je potřeba implementovat do státních institucí. To je běh na dlouhou trať,“ shrnuje spoluautorka výzkumu násilí v blízkých vztazích Blanka Nyklová.„Zde by mohla být akademická půda skvěle nápomocná, propojit všechny klíčové aktéry u jednoho stolu v Kampusu Hybernská a přispět tak ke zdárnému řešení této závažné problematiky,“ uzavírá za univerzitní tým Hyb4City Daniela Illnerová.

TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám