• Aktuality

Aktuality

21. října 2021

Téměř osmdesát procent lidí považuje UK za nejlepší vysokou školu v Česku

Univerzita Karlova zaujímá první místo mezi TOP 10 univerzitami, které si Češi dovedou spontánně vybavit. Povědomí o ní mají tři čtvrtiny lidí a 79 % z nich ji považuje za nejlepší vysokou školu v Česku. Se značným odskokem si dále vybaví ČVUT (25 %) či Masarykovu univerzitu (22 %).UK se snaží dlouhodobě a setrvale posilovat a zlepšovat svoji komunikaci s uchazeči, studenty, pedagogy i veřejností. Za tímto účelem zrealizovala v průběhu června a července 2021 ve spolupráci s mezinárodní výzkumnou agenturou Ipsos marketingový průzkum, v němž se zaměřila na tři hlavní témata:


• Jak vnímá široká veřejnost Univerzitu Karlovu, její image, postavení, hodnoty a roli ve společnosti

• Jak vnímají uchazeči Univerzitu Karlovu a jak hodnotí její práci

Jak a podle čeho se uchazeči při výběru vysoké školy rozhodují


V porovnání s ostatními vysokými školami je Univerzita Karlova typicky vnímána v české populaci jako škola s dlouhou tradicí, dosahující mezinárodních úspěchů a vhodná pro ambiciózní studenty, na kterou je náročné se dostat. I přesto, že je o UK často slyšet v médiích, Češi si ji nespojují s negativními kauzami ani kontroverzní pověstí.


Výhoda Univerzity Karlovy spočívá podle studentů především v široké nabídce oborů (43 %), kterých UK nabízí přes 600 (nejvíce ze všech českých vysokých škol), jménu a prestiži instituce (40 %), jakožto i v její tradici (37 %).Naopak jako bariéru pro studium vidí studenti zejména to, že se UK nachází v hlavním městě, což často znamená i daleko od místa jejich bydliště. Někteří studenti středních škol mají také pocit, že studium na UK je příliš náročné, a tudíž nemají šanci být přijati.


„Je vidět, že Univerzita jde cestou moderní datové analytiky, což je velmi důležité pro efektivní komunikaci nejen s veřejností, ale i směrem dovnitř do univerzity. Výzkum přinesl mnohá zajímavá zjištění, například že pro rodiče je při výběru vysoké školy nejdůležitější uplatnění jejich dětí na trhu práce a také bezpečnost místa, kde se škola nachází. Obojí považuje za důležité 9 z 10 rodičů,“ dodává k výzkumu Jakub Malý, ředitel Ipsos.


Výsledky analýzy rovněž ukazují, že Češi volají po tom, aby stát více přispíval na financování vysokých škol (77 %) a také jasně preferují vzdělávání na veřejných vysokých školách bez školného (81 %).


Aktivní roli univerzit oceňují Češi především v kritických chvílích, jako byla například pandemie koronaviru. Podle 59 % lidí pomohly vysoké školy s řešením krizové situace.Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let. Celkem bylo dotázáno 1160 respondentů, z čehož 560 respondentů byli rodiče s dětmi do 18 let. V samostatném šetření bylo dotázáno 502 studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol a gymnázií, kteří neodmítali studium na vysoké škole.


„Díky analýze jsme získali řadu důležitých informací a dat, které chceme maximálně využít pro zlepšování univerzitní komunikace a rovněž pro přípravu nových projektů a akcí,“ doplňuje Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu Univerzity Karlovy.


TEXT: Jitka Jiřičková

FOTO: archiv UK


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám