• Aktuality

Aktuality

28. října 2021

Státní ocenění převezmou i osobnosti Univerzity Karlovy

Prezident republiky Miloš Zeman u příležitosti státního svátku – Dne vzniku samostatného československého státu – vyznamenal dvacet devět osobností. I když budou státní vyznamenání z důvodu prezidentovy zdravotní indispozice udělena a propůjčena dne 1. ledna 2022, prezidentská kancelář již dnes zveřejnila seznam oceněných. Jsou mezi nimi i osobnosti spjaté s Univerzitou Karlovou či její absolventi:  


  • Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam, vojáka, lékaře a epidemiologa, zakladatele moderní československé epidemiologie prof. MUDr. Karla Rašku, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Oceněný vystudoval Lékařskou fakultu UK, kde již během studia projevoval zájem o mikrobiologii a epidemiologii; zasadil se o zamezení šíření epidemie skvrnitého tyfu, která vypukla v koncentračním táboře Terezín na sklonku II. světové války; byl ředitelem nově založeného Ústavu epidemiologie a mikrobiologie, stál u zrodu tehdejší Lékařské fakulty hygienické UK (do roku 1952), dnešní 3. LF UK, v roce 1955 byl na UK jmenován profesorem.

Vedl sekci infekčních nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO). Zasadil se o úspěch v boji proti pravým neštovicím v afrických státech a byl autorem konceptu epidemiologické bdělosti (surveillance), kterou WHO přijala v roce 1968 mezi základní epidemiologické metody celosvětového působení. Působil v řadě eradikačních programů v Československu, zejména pokud šlo o potlačení dětských nemocí: černého kašle, záškrtu, dětské obrny nebo spály.


  • Medailí Za zásluhy I. stupně historika období 19. a 20. století prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc., Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství

Oceněný je emeritním profesorem Ústavu českých dějin FF UK, je vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený pedagog. Titul univerzitního profesora mohl získat až po revoluci v roce 1989, vedle působení na UK se podílel na vzdělávání studentů na FAMU, DAMU a Technické univerzity v Liberci; pořádal přednášky pro veřejnost, jeho publikační činnost mu vynesla několikero Cen Egona Erwina Kische za literaturu faktu; je členem Česko-slovenské komise historiků i Pekařovy společnosti Českého ráje.

Ve své pedagogické kariéře vychoval řadu historiků; mimo jiné se odborně podílel na tvorbě výukového DVD Obrazy z českých dějin 1914 až 2004. Je autorem řady publikací, například: Osudná mise (1958), Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933–1937 (1966), Cesty ke svobodě (1981), Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za 2. světové války (1988), Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938 (2011).


  • Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam, ekonoma, profesora Univerzity Karlovy prof. Ing. Michala Mejstříka, CSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Oceněný byl od počátku 90. let jedním z nejvýznamnějších českých ekonomů, dlouhodobě působil v akademické sféře a v roce 1997 mu UK udělila titul profesor ekonomie.

Od počátku 90. let byl jedním z nejvýznamnějších českých ekonomů, dlouhodobě působil v akademické sféře; podílel se na vzniku Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání CERGE, stal se v něm výkonným ředitelem; na Fakultě sociálních věd UK založil Institut ekonomických studií (1993), od roku 2010 byl jeho ředitelem a postupně z něj vybudoval jedno z nejprestižnějších ekonomických pracovišť v ČR, které se opakovaně umisťuje v první stovce nejlepších světových škol zaměřených na ekonomii či finance.

Působil jako externí konzultant řady mezinárodních organizací, české vlády i korporací; byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde zodpovídal za oblast konkurenceschopnosti a zahraničního obchodu. V době pandemie covid-19 byl členem Ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu a také členem expertní skupiny KoroNERV-20. V letech 2011–2014 byl předsedou Mezinárodní obchodní komory a dlouholetým členem World council ICC a skupiny globálních poradců ICC pro hospodářskou politiku a G20. Od roku 2016 byl honorárním konzulem Korejské republiky.


  • Medailí Za zásluhy I. stupně psychiatra, prozaika, básníka, překladatele, dramaturga a scénaristu MUDr. Jana Cimického, CSc., za zásluhy o stát v oblasti kultury

Oceněný je absolventem Lékařské fakulty UK, od počátku své lékařské kariéry se specializuje na psychiatrii, do roku 1996 byl primářem v Psychiatrické léčebně v Bohnicích.



  • Medailí Za zásluhy I. stupně archiváře a historika Mgr. Vojtěcha Šustka, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti kultury

Oceněný vystudoval obor archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě UK, je český historik a archivář se specializací na novodobé české dějiny a dějiny odboje, od roku 2021 je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.


Přehled všech vyznamenaných zde.



Text: Marcela Uhlíková

Foto: Shutterstock, archiv UK

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám