• Aktuality

Aktuality

9. listopadu 2021

Očkování proti covid-19 jako špička ledovce

Média hrají důležitou roli ve zprostředkovávání vědeckých poznatků a mohou výrazně pomoci k dosažení vyšší proočkovanosti společnosti. Uvědomili si to nejen novináři, kteří se zúčastnili online konference Očkování proti covid-19 jako špička ledovce. Moc dobře to vědí i Medici PRO Očkování, spolek 2. lékařské fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK, jenž vědecko-publicistickou akci dne 8. listopadu do Rezidence primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí svolal.


Konferenci krátce pozdravil Zdeněk Hřib, primátor Prahy
Konferenci krátce pozdravil Zdeněk Hřib, primátor Prahy


Byl to právě spolek mediků Univerzity Karlovy, který vznikl jako reakce na zjištění Světové zdravotnické organizace (WHO), že situace kolem očkování a klesající proočkovanost je natolik závažná, že se stala jednou z deseti největších světových hrozeb pro zdraví lidstva. Tehdy – v roce 2019 – ještě Medici PRO Očkování ani zdaleka netušili, že své zkušenosti zúročí během pandemie onemocnění covid-19. „Stali jsme se mostem mezi laickou a odbornou veřejností, protože mluvíme běžným jazykem a zároveň již máme znalosti z oblasti medicíny,“ říká Tomáš Jelínek, předseda spolku a jeden ze zakládajících členů.

Jak na konferenci připustil jeho kolega Lukáš Vaněk, student 6. ročníku medicíny a ten den i moderátor akce: „Boj proti pandemii propojuje lékaře, odborníky na sociální vědy i novináře. Věřím, že se nám všem společně podaří hnout s ledovcem odpůrců očkování, protože jinak se dál nedostaneme. Lidé si musí uvědomit, že očkování je největším výdobytkem medicíny.“


Zástupci spolku Medici PRO Očkování přítomní na vědecko-publicistické konferenci. Druhý zleva Milan Trojánek, jeden z iniciátorů vzniku projektu Medici PRO Očkování, odborný garant a vyučující na 2. LF UK. Třetí zleva Tereza Klabíková Rábová, odbornice na PR z FSV UK
Zástupci spolku Medici PRO Očkování přítomní na vědecko-publicistické konferenci. Druhý zleva Milan Trojánek, jeden z iniciátorů vzniku projektu Medici PRO Očkování, odborný garant a vyučující na 2. LF UK. Třetí zleva Tereza Klabíková Rábová, odbornice na PR z FSV UK


Srđan Matić s tlumočnicíOčkování je sice považováno za jeden z největších objevů moderní medicíny. A podle Srđana Matiće, ředitele české Kanceláře WHO, spolu s vynálezem antibiotik a budováním kanalizací patří mezi tři nejvýznamnější pokroky vedoucí ke zlepšení zdraví lidstva; ostatně podle aktuálních dat WHO se díky očkování dá předejít až třem milionům úmrtím ročně. Přesto se stále vyskytují skupiny obyvatel pochybující o jakémkoliv druhu a zaměření vakcinace.


Odpůrci jsou spíše mladé ženy


„Co se současné pandemie týče, v České republice je podle posledních průzkumů v populaci dvacet procent skeptiků a deset procent odmítačů, kteří vůbec nevěří, že covid-19 existuje,“ uvedl Srđan Matić a nastínil, jak takový odmítač vypadá: je ve věku 18-29 let, jde častěji o ženu než o muže, žije mimo velká města (ale nejen na venkově), má nízkou míru vzdělanosti a zdravotní gramotnosti a jelikož se mu příliš ekonomicky nedaří, neobává se o svou ekonomickou budoucnost. „Dobře komunikovat vědecké poznatky a všímat si pocitů lidí,“ v tom Srđan Matić spatřuje úspěch vedoucí k vyšší proočkovanosti společnosti.


Tereza Klabíková Rábová, z katedry marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd UK uvedla, že: „Dezinformátoři dokážou obratně a rychle vytvářet nepravdivé, daty nepodložené a často smyšlené informace. Tereza Klabíková RábováCíl je jasný: poškodit důvěru v očkování a zdravotnictví jako takové.” Jak dále uvedla, informace dezinformátorů jsou mnohdy založeny na strachu. „Na sociálních sítích jsou dezinformace následně sdíleny lidmi, kteří upřednostní nenávistná, nejlépe velmi zjednodušená sdělení. Nezajímají je data podložená, nemají snahu se zabývat složitějšími materiály vysvětlujícími fungování vakcinace. Dezinformace dokážou lidi velmi účinně vystrašit,“ konstatovala socioložka.


Lékař a pedagog Milan Trojánek, z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka – iniciátor vzniku projektu Medici PRO Očkování a jeho odborný garant – všechny přítomné mimo jiné ujistil, že zvládnutí současné covidové pandemie bude v budoucnu nejen otázkou očkování, ale i správného protiepidemiologického chování.


Očkování, jedna z nejdostupnějších prevencí


Odborníci se shodují, že vedle nízkého povědomí o nepovinném očkování je to strach z očkování, které stále u části veřejnosti převažují nad ochotou zapojit se do vakcinace. A rozhodně se nejedná jen o odpůrce vakcíny proti covid-19. Vždyť odmítání očkování způsobilo, že se do České republiky vracejí a sílí zde infekce jako spalničky nebo i černý kašel, tedy onemocnění, které bylo u nás v polovině 20. století považováno za téměř potlačené.


Očkování je jednou z nejdostupnějších a nejúčinnějších prevencí i proti typům virů způsobujících nádory. Jde o tzv. lidské papilomaviry (HPV), které postihují ženy i muže napříč věkovým spektrem. „Rakovina děložního čípku, kterou HPV způsobuje nejčastěji, se sice týká jen žen, ale další onemocnění způsobená těmito viry se mohou rozvinout i u mužů. Ti pak mohou viry přenášet na své sexuální partnerky, aniž by věděli, že jsou sami nakaženi,“ uzavírá Petra Lišková, studentka 5. ročníku medicíny, zástupkyně spolku Medici PRO Očkování.Přečtěte si také v magazínu Forum:


Medici PRO Očkování mají dost elánu. A cenu Gratias Tibi


Bezpečný boj s infekcí zajistí očkování, roušky a testování


Text: Marcela Uhlíková

Foto: Anastasia Junová, Marcela Uhlíková

Datum: 8. 11. 2021

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám