• Aktuality

Aktuality

27. února 2022

Profesor Janský a profesor Pačes převzali pamětní medaile

 Václav Pačes na snímku vlevo, Bohumír Janský vpravo.
Václav Pačes na snímku vlevo, Bohumír Janský vpravo.


Ve čtvrtek 24. února byli na zasedání Vědecké rady UK oceněni za významné celoživotní dílo a vynikající zásluhy o rozvoj oboru prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Dr.h.c. (pozn.: Václav Pačes na snímku vlevo, Bohumír Janský vpravo).Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., převzal zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyzické geografie a geoekologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.


Prof. Janský vystudoval biologii-geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) v roce 1974 a tamtéž začal i pedagogicky a vědecky působit, nejprve jako asistent, od roku 1991 jako docent a od roku 2012 jako profesor, vždy v oboru fyzické geografie, v kterémžto oboru působí i v současnosti na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty. V současné době je v Česku i zahraničí patrně nejznámějším českým geografem.


Jeho celý profesní život je spojen s vodou, kde se věnuje především hydrologii (hydrogeografii), ochraně vod před znečištěním, problematice sucha a protipovodňové ochrany, dlouhodobě se zabývá výzkumem pramenných oblastí řek. Vedl výzkumné týmy PřF UK v rámci rozvojových projektů v Kyrgyzstánu, které se zabývaly průvaly vysokohorských jezer a jejich dopadem na obyvatelstvo. Zde rovněž vedl mezinárodní vědecký tým v rámci projektu NATO „Glacier hazards in Kyrgyzstan: implications for ressource development and water security in Central Asia“.


Světově známé jsou jeho výzkumy v Jižní Americe v souvislosti s hledáním hlavního pramene Amazonky na rozsáhlém území Peruánských And. Právě za tyto výzkumy byl v roce 2007 oceněn Nejvyšším státním vyznamenáním Peru „Za mimořádné zásluhy“, s právem užívat šlechtický titul „Komtur“.


V roce 2009 byl oceněn Cenou ministra životního prostředí vlády ČR za celoživotní přínos ochraně životního prostředí, v roce 2021 obdržel Pamětní medaili PřF UK.


Celou laudaci si můžete přečíst zde.Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Dr.h.c., převzal historickou pamětní medaili za vynikající zásluhy o rozvoj oboru biochemie a rozvoj spolupráce mezi Akademií věd České republiky a Univerzity Karlovy.


Prof. Pačes je český biochemik, vysokoškolský pedagog. V letech 2005–2009 byl předsedou Akademie věd České republiky. Mezi roky 2010–2012 byl předsedou Učené společnosti České republiky. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky studuje strukturu genomů.


Jeho skupina patřila mezi první, které přečetly úplnou dědičnou informaci nějakého organismu (1986). Objevil enzym zapojený do katabolismu rostlinného hormonu cytokininu. Je spoluautorem prvního českého syntetického genu. Publikoval více než 100 původních prací a podílel se na 5 knihách. Popularizuje svůj obor v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.


Mezi jeho působiště patřily Yaleova univerzita, univerzity v Chicagu, Seville a v Bristolu, Ústav aplikované biochemie v Japonsku. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) přednáší molekulární genetiku a genové inženýrství. Na této vysoké škole obdržel v roce 2012 čestný doktorát.


V březnu 2005 zvolen předsedou Akademie věd České republiky, když nahradil Helenu Illnerovou. V roce 2009 tuto funkci opustil a vystřídal jej Jiří Drahoš.


Celou laudaci si můžete přečíst zde.Text: Tereza Kůstková

Foto: Hynek Glos

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám