• Aktuality

Aktuality

29. března 2022

Univerzita Karlova má 21 nových profesorů a pět profesorek

Koncem loňského roku na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol prezident republiky Miloš Zeman jmenoval osmdesát nových profesorů a profesorek vysokých škol, dvacet šest z nich na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy. Dnes, v úterý 29. března převzali noví profesoři a profesorky dekrety z rukou Petra Gazdíka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní akt již tradičně proběhl ve velké aule Karolina Univerzity Karlovy.„Mám velikou radost, že se tu dnes setkáváme u příležitosti předávání profesorských dekretů. Být titulován profesorem není jen uznání schopnosti v daném oboru, ale je to také přesvědčení, že člověk, který tento titul získává, bude rovněž odborným a mravním poradcem, a tím bude přispívat ke kultivaci naší společnosti v mnoha různých ohledech,“‎ řekla v úvodu rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Dále uvedla, že je ráda, že obory nově jmenovaných profesorek a profesorů jsou velmi rozmanité, což i do budoucna umožní čelit výzvám společnosti, jejichž řešení je často mezioborové. „Novým profesorkám a profesorům bych chtěla popřát, abyste byli pro své mladší kolegy životními vzory. Věřím, že akademickou vyspělost lze nejlépe vybudovat laskavostí a spoluprací,“ dodala na závěr své zdravice.‎
Na slova rektorky navázal ministr školství Petr Gazdík. „Je mi velkou ctí, že mi dnes poprvé byla svěřena tato milá povinnost a mohu osobně předat dekrety nově jmenovaným profesorkám a profesorům.“‎ Zdůraznil, že získání profesorského titulu je významným oceněním špičkové pedagogické činnosti a výjimečné vědecké či umělecké práce. „Za dnešním jmenováním se skrývá obrovské nasazení, trpělivost a každodenní cílevědomá práce. Chtěl bych vám za to velmi poděkovat,“‎‎ řekl a dodal, že s profesorským titulem se také pojí obrovská odpovědnost za vlastní vědeckou práci, ale i sdílení zkušeností a vědomostí s nastupujícími generacemi studentů a začínajících vědeckých pracovníků.


„Věřím, že se vám dnešním dnem otevřou nová okna vašich výzkumných i pedagogických příležitostí a že nový titul bude impulzem k další práci a posouvání vašich vědních a uměleckých oborů, ze kterých budeme moci čerpat my všichni. Ze srdce vám osobně přeji mnoho sil a odhodlání při naplňování vašeho života.“‎Slavnostního předávání se osobně zúčastnilo sedmdesát sedm profesorů a profesorek českých vysokých škol z celkového počtu osmdesáti nově jmenovaných. Kompletní seznam naleznete zde.


Profesorské dekrety udělené na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy převzali:


 • doc. RNDr. Jan BRÁBEK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie. Působí v Laboratoři invazivity nádorových buněk na Přírodovědecké fakultě UK.

 • doc. MUDr. Jiří BRONSKÝ, Ph.D. (2. LF UK) pro obor: Pediatrie. Působí na Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole.


Profesor Jiří Bronský (vlevo v první řadě) a profesor Jan Brábek.
Profesor Jiří Bronský (vlevo v první řadě) a profesor Jan Brábek.


 • doc. PhDr. Petr ČERMÁK, Ph.D. (FF UK) pro obor: Románské jazyky. Působí na Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK.

 • doc. Mgr. Lucie DOLEŽALOVÁ, Ph.D. (FF UK) pro obor: Řecká a latinská studia. Působí na Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK a na Fakultě humanitních studií UK. • doc. Mgr. Zdeněk DVOŘÁK, Ph.D. (MFF UK) pro obor: Informatika – teoretická informatika. Působí na Informatickém ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

 • doc. JUDr. Bc. Tomáš GŘIVNA, Ph.D. (PF UK) pro obor: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Působí na Katedře trestního práva Právnické fakulty UK. • doc. JUDr. Jakub HANDRLICA, Ph.D. (PF UK) pro obor: Správní právo a správní věda. Působí na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK.

 • doc. PhDr. Tomáš HAVRÁNEK, Ph.D. (FSV UK) pro obor: Ekonomické teorie. Působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. • doc. MUDr. Tomáš HUCL, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Vnitřní nemoci. Působí na IV. Interní klinice 1. lékařská fakulty UK a Klinice hepatogastroenterologie Institutu klinické a experimentální medicíny.

 • doc. RNDr. Radan HUTH, DrSc. (PřF UK) pro obor: Fyzická geografie. Působí na Přírodovědecké fakultě UK a Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. • doc. Mgr. Kateřina JIRSOVÁ, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Lékařská biologie a genetika. Působí na Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 • doc. PhDr. Vojtěch KOLMAN, Ph.D. (FF UK) pro obor: Filozofie. Působí na Filozofické fakultě UK a Ústavu filosofie a religionistiky Akademie věd ČR. • doc. RNDr. Martin KOŠŤÁK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Geologie. Působí na Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK.

 • doc. RNDr. Jan KOTEK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Anorganická chemie. Působí na Katedře anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK. • doc. Mgr. David KREJČIŘÍK, Ph.D. (MFF UK) pro obor: Matematika – matematická analýza. Působí na Fakultě jaderná a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze.

 • doc. PhDr. Judita KUČEROVÁ, Ph.D. (PedF UK) pro obor: Hudební teorie a pedagogika. Působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. • doc. MUDr. Ing. Lukáš LAMBERT, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Radiologie. Působí na Radiodiagnostické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

 • doc. MUDr. Petra LIŠKOVÁ, Ph.D. (1. LF UK) pro obor: Oční lékařství. Působí na Oční klinice 1. lékařské fakulty UK. • doc. MUDr. Vojtěch MELENOVSKÝ, CSc. (1. LF UK) pro obor: Vnitřní nemoci. Působí na , III. interní klinice 1. Lékařské fakulty UK a Klinice kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny. Předávání se osobně nezúčastnil.

 • doc. MUDr. Jiří PÁRAL, Ph.D. (LF HK) pro obor: Chirurgie. Působí na Katedře chirurgie Lékařské fakulty v Hradci Králové UK a na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 • doc. RNDr. Helena RYŠLAVÁ, CSc. (PřF UK) pro obor: Biochemie. Působí na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK. • doc. Mag. Phil. Dr. iur. Harald Christian SCHEU, Ph.D. (PF UK) pro obor: Evropské právo. Působí na Katedře evropského práva Právnické fakulty UK a na Katedře veřejnoprávních disciplín Policejní akademie České republiky v Praze.

 • doc. MUDr. Alan STOLZ, Ph.D. (2. LF UK) pro obor: Chirurgie. Působí na Chirurgické klinice 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. • doc. RNDr. Miroslav ŠTĚPÁNEK, Ph.D. (PřF UK) pro obor: Makromolekulární chemie. Působí na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK.

 • doc. MUDr. Petr ZACH, CSc. (3. LF UK) pro obor: Anatomie, histologie a embryologie. Působí na Anatomickém ústavu 3. lékařské fakulty UK a v Národním ústavu duševního zdraví. • doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc. (FF UK) pro obor: Lingvistika konkrétního jazyka Asie. Působí na Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty UK.TEXT: Pavla Hubálková

FOTO: Hynek Glos


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám