• Aktuality

Aktuality

21. dubna 2022

Zástupci UK, CEDMO a Microsoftu řešili kyberbezpečnost i dezinformace

Témata z oblasti technologií, digitalizace, kyberbezpečnosti nebo boje proti dezinformacím probírali zástupci vedení UK, výzkumného střediska CEDMO a firmy Microsoft v úterý 19. dubna na setkání ve Vlasteneckém sále.Jednání v historickém Vlasteneckém sále bylo prvním setkáním na takto vysoké úrovni mezi zástupci společnosti Microsoft, UK a CEDMO. Za univerzitu se kromě rektorky Mileny Králíčkové schůzky účastnili prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Ladislav Krištoufek a prorektor pro informační technologie Tomáš Skopal. Microsoft reprezentoval viceprezident firmy Casper Klynge a jeho kolegové Nikolaj Juncher Waedegaard a Katerina Anna Magnna. Výzkumné středisko CEDMO a IKSŽ FSV UK zastupovali Václav Moravec, hlavní koordinátor CEDMO, Jakub Končelík, ředitel ISKŽ FSV UK, Adriana Dergam, projektová manažerka CEDMO a Alžběta Krausová, specialistka na AI a právo.Pracovnímu setkání předcházela krátká prohlídka historických prostor univerzity, insignií včetně žezel a medailí, a zazněla i ukázka varhanní hudby, která zahraniční hosty velmi zaujala. „Snažíme se udržovat tradice, a zároveň být dynamickou a moderní institucí,“ poznamenala rektorka Milena Králíčková.


„Microsoft nabízí podporu pro výzkum a implementaci dobré praxe v oblastech kyberbezpečnosti, protivlivové prevence, fake news a obecně také podporu pěstování demokratických hodnot v mediálním prostoru,“ uvedl k cílům setkání prorektor pro informační technologie Tomáš Skopal. „Za UK realizujeme implementaci opatření v rámci kyberbezpečnostní legislativy, také jsme připraveni prosazovat výše zmíněné priority do výuky a výzkumu. Jinak s firmou Microsoft spolupracujeme na více úrovních, zejména nasazování jejich systémů v naší digitální infrastruktuře,“ dodal.Projekt CEDMO i průběh jednání na půdě Univerzity Karlovy podrobněji představuje Adriana Dergam, projektová manažerka CEDMO z Fakulty sociálních věd UK:


„Středoevropské výzkumné středisko CEDMO (Central European Digital Media Observatory), za kterým stojí mezinárodní konsorcium s partnery z pěti zemí, je jedinečnou iniciativou sdružující profesionální fact-checkery, výzkumníky, odborníky na umělou inteligenci a experty na mediální a digitální vzdělávání se společným cílem: nabídnout společnosti a veřejným institucím v České republice, na Slovensku a v Polsku potřebné nástroje a postupy k ověřování informací, ke snižování informačních poruch, mezi které patří i nepravdivé a záměrně zkreslující zprávy a kampaně, a posílit evropskou komunitu bojující za zvyšování povědomí a odolnosti vůči těmto jevům. Hlavním koordinátorem CEDMO je Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK a pod vedením hlavního řešitele Václava Moravce sdružuje čtyři vysokoškolské instituce, jedno výzkumné pracoviště, jednu technologickou společnost a pět organizací zabývajících se ověřováním faktů. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy.“O čem jste na společném setkání zástupců UK, CEDMO a Microsoftu jednali?


„Probírali jsme mnoho témat z oblasti technologií, digitalizace a jejich dopadu na vzdělávání a společnost. Zástupci UK referovali o přechodu vysokoškolské výuky do online formátů během covidu a výzvách z oblasti kyberbezpečnosti, mimo jiné. Václav Moravec se svým týmem představil CEDMO a jeho aktivity, jejichž dlouhodobým cílem je také posilovat důvěru v instituce a podporovat demokracii ve středoevropském prostoru. S touto myšlenkou souzněli i představitelé Microsoftu, kteří v tomto duchu podporují využití technologií, včetně umělé inteligence. Zmínili také program společnosti s názvem Democracy Forward, který se s CEDMO protíná nejen v boji proti dezinformacím, posilování kvalitní žurnalistiky a důvěryhodných informačních ekosystémů, ale také v zaměření na mediální vzdělávání a posilování kritického myšlení ve společnosti. Část jednání se samozřejmě zaměřila i na současnou válku na Ukrajině a její dopad na sféru dezinformací, což zároveň vyvolalo vlnu různých reakcí proti jejich zdrojům a šiřitelům. Účastníci diskutovali o výzvách, které v tomto kontextu představuje systémová regulace nových médií a platforem, která bude jak bránit svobodu slova, tak i bezpečnost státu a jejich občanů.“Rýsuje se nějaká konkrétní forma spolupráce? Pokud ano, v čem bude spočívat?


„Jednání v historickém Vlasteneckém sále bylo prvním jednáním na této nejvyšší úrovni mezi zástupci společnosti Microsoft, UK a CEDMO. Identifikovali jsme několik společných oblastí zájmu, ať už je to právě kyberbezpečnost, vzdělávání nebo boj proti informačním poruchám a posilování důvěry. Zástupci CEDMO také přišli s konkrétním návrhem zapojení technologické firmy do mezinárodní konference, kterou CEDMO bude pořádat k českému předsednictví EU v září 2022 a navrhli také dvě oblasti dlouhodobé spolupráce (technologie a právo). Budeme čekat na reakci ze strany Microsoftu, jaká spolupráce se z pohledu aktivit a poslání firmy jeví nejperspektivnější. Všichni jsme ze setkání měli příjemný pocit, který viceprezident Microsoftu v Evropě pro vládní záležitosti, Casper Klynge, shrnul přáním, že by rád, aby naše jednání nebylo jen příjemným setkáním, ale mělo také pokračování. Takže jsme optimisté, že toto setkání nebylo tím posledním.“Co si můžete jako partneři v tomto spojení vzájemně nabídnout a v čem může být případná spolupráce výhodná a obohacující jak pro UK, tak pro firmu Microsoft?


„Paní rektorka Milena Králíčková, díky které mělo naše jednání i předehru s exkurzí do historie UK prostřednictvím jejich tradic, sálů a varhanní hudby, což zahraniční hosty velmi zaujalo, ukázala nejen tímto úvodem, o jak seriózní a prestižní instituci se širokým záběrem se jedná. A jelikož jsme jednali o komplexních tématech, které většinou potřebují řešení na několika rovinách souběžně, právě univerzita se svým multidisciplinárním působením, zapojením studentů různých věků a dopadem na českou společnost je schopná být ideálním partnerem v projektech, které se zaměřují na složité společenské fenomény digitální doby, ve které žijeme. Pro UK i CEDMO může být spolupráce se společností Microsoft velmi přínosná pro rozvoj několika studijních disciplín (třeba těch, kterým se věnuje CEDMO) a i pro posílení technické zdatnosti, bezpečnosti univerzity v kyberprostoru a pro další digitalizaci vzdělávání, včetně zvyšování digitální gramotnosti.“Text: Tereza Kůstková

Foto: Hynek Glos


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám