• Aktuality

Aktuality

17. června 2022

Česká republika má 83 nových profesorů, 27 je z Univerzity Karlovy

Velká aula Karolina se opět proměnila v místo s výjimečně vysokým výskytem profesorek a profesorů. Na půdě Univerzity Karlovy totiž ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík předával profesorské dekrety. S účinností od 7. června 2022 má Česká republika osmdesát tři nových profesorek a profesorů, z toho dvacet sedm profesorů navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy.
Ještě než se všichni shromáždili v historickém sále, pozvala Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, „své“ nové profesorky a profesory k přípitku a prvnímu společnému fotografování (foto nahoře).Poté přišel čas na slavnostní ceremoniál. Zúčastnili se jej nejen přátelé, kolegové a rodinní příslušníci nově jmenovaných, ale i zástupci vědeckých a státních úřadů: Ivan Barančík (předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství), Martin Bareš (předseda České konference rektorů), Tomáš Kašparovský (místopředseda Rady vysokých škol) či Jan Řídký (místopředseda Akademie věd ČR). V Karolinu se sešli i rektorky a rektoři vysokých škol a univerzit napříč Českou republikou. Slavnostní událost slovem provázela Radka Wildová, náměstkyně ministra školství.„Být titulován profesorem, není jen uznáním schopnosti ve vašem oboru. Člověk, který dosáhl mimořádných výsledků na vysoké škole, se nestane jen odborným, ale i mravním poradcem. Tím bude přispívat jak k růstu vysoké školy, tak ke kultivaci celé naší společnosti,“ řekla na úvod svého projevu rektorka Králíčková.


Zmínila v něm mimo jiné, že právě dnešek – 17. červen – je Mezinárodním dnem proti rozšiřování pouští a sucha (ustanoven v roce 1994), a proto bychom si měli uvědomit naši zodpovědnost za životní prostředí na naší planetě. Vzpomněla tak výjimečnou návštěvu – Robertu Metsolaovou (maltská politička, od ledna 2022 předsedkyně Evropského parlamentu), se kterou se den před udílením profesorských dekretů na půdě univerzity setkala. Se studenty evropská politička besedovala právě na téma: jak zabránit dalšímu roztáčení spirály klimatických změn. „Pojďme si to připomenout společně,“ apelovala rektorka, a poznamenala: „My jsme ta generace, která pro naše děti může všechno změnit.“„Měli bychom být odvážní říci svůj názor podepřený argumenty. Říct jej hlasitě a bez známek zbabělosti, neboť někdy – bohužel – stále ještě mnoho našich spoluobčanů a politiků podléhá názoru, že většinový názor je ten pravý,“ řekla dále ve svém vystoupení Milena Králíčková. „Na profesora by člověk měl být pomazán; stejně jako kněz či středověký rytíř či rytířka by práce na poli zušlechťování společnosti měly být jeho životním posláním,“ zaznělo příznačné přirovnání z úst rektorky.

Na úplný závěr popřála všem novým profesorkám a profesorům hodně štěstí, dobra a zdaru a zároveň dostatek odvahy, síly a citu pro uplatňování znalostí, aby se naše společnost posouvala ku předu a zároveň nebyla rozdělovaná a polarizovaná.Petr Gazdík, ministr školství mládeže a tělovýchovy, ve své zdravici ocenil náročnou cestu, která k vrcholu – profesorskému titulu – vede. Rovněž poděkoval vysokým školám za proaktivní pomoc při zvládání současné situace spojené s válkou na Ukrajině. „Studijní, pracovní i dobrovolnická podpora ze strany vysokých škol měla a má velmi pozitivní odezvu i v zahraničí. Na evropské úrovni jsem na ni velmi hrdý. Česká republika je i díky vaší práci vysoce ceněna,“ uvedl ministr Gazdík a poukázal, že od 1. července nás čeká půlroční předsednictví v Radě Evropské unie: „Je výzvou i šancí prezentovat se před našimi evropsklými partnery jako země příležiotostí a otevřených možností pro rozvoj vzdělávání, vědy i umění.“

Ministr dále popřál novým profesorkám a profesorům, aby se převzetí dekretů stalo novým impulzem pro jejich další práci a motivaci. „Ze srdce vám přeji mnoho sil, odhodlání a úspěchů při naplňování vašeho velkého a krásného poslání,“ zakončil své vystoupení ministr školství.Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy – schválené prezidentem České republiky a spolupodepsané předsedou vlády České republiky – převzaly dne 17. června 2022 z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy profesorské jmenovací dekrety tyto vědecké a pedagogické osobnosti Univerzity Karlovy:


doc. MUDr. Monika ARENBERGEROVÁ, Ph.D.

pro obor: Dermatovenerologie, na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy; působí na 3. lékařské fakultě UK, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – Dermatovenerologické klinice

doc. JUDr. Vladimír BALAŠ, CSc.

pro obor: Mezinárodní právo; působí na Právnické fakultě UK – katedře mezinárodního práva


Prof. MUDr. Monika ARENBERGEROVÁ, Ph.D. Prof. JUDr. Vladimír BALAŠ, CSc.


doc. MUDr. Michal BAR, Ph.D.

pro obor: Neurologie; působí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, ve Fakultní nemocnici Ostrava – Neurologické klinice

doc. JUDr. Petr BĚLOVSKÝ, Dr.

pro obor: Římské právo; působí na Právnické fakultě UK – katedře právních dějin


Prof. MUDr. Michal BAR, Ph.D. Prof. JUDr. Petr BĚLOVSKÝ, Dr.


doc. JUDr. PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, Ph.D.

pro obor: Mezinárodní právo; působí na Právnické fakultě UK – katedře mezinárodního práva, na Ústavu mezinárodních vztahů Praha, v.v.i.

doc. Mgr. Václav CVRČEK, Ph.D.

pro obor: Český jazyk; působí na Filozofické fakultě UK, na Ústavu Českého národního korpusu


Prof. Mgr. Václav CVRČEK, Ph.D.


doc. RNDr. Fatima CVRČKOVÁ, Dr.

pro obor: Experimentální biologie rostlin; působí na Přírodovědecké fakultě – katedře experimentální biologie rostlin

doc. Mgr. Filip ČAPEK, Ph.D.

pro obor: Evangelická teologie; působí na Evangelické teologické fakultě UK – katedře Starého zákona


Prof. RNDr. Fatima CVRČKOVÁ, Dr. Prof. Mgr. Filip ČAPEK, Ph.D.


doc. MUDr. Miroslav DURILA, Ph.D.

pro obor: Anesteziologie a intenzivní medicína; působí na 2. lékařské fakultě UK, ve Fakultní nemocnici v Motole – na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

doc. MUDr. Tomáš GRUS, Ph.D.

pro obor: Chirurgie; působí na 1. lékařské fakultě UK, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze – na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie


Prof. MUDr. Miroslav DURILA, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš GRUS, Ph.D.


doc. PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.

pro obor: Pedagogika; působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové – katedře pedagogiky a psychologie

doc. James HILL, Ph.D.

pro obor: Filozofie; působí na Filozofické fakultě UK – Ústavu filozofie a religionistiky


Prof. PhDr. Jan HÁBL, Ph.D. Prof. James HILL, Ph.D.


doc. RNDr. Milan HLADÍK, Ph.D.

pro obor: Informatika - teoretická informatika; působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK – katedře aplikované matematiky

doc. JUDr. Helena HOFMANNOVÁ, Ph.D.

pro obor: Ústavní právo a státověda; působí na Právnické fakultě UK – katedře ústavního práva

doc. MUDr. Alena KOBESOVÁ, Ph.D.

pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství; působí na 2. lékařské fakultě UK – Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství


Prof. JUDr. Helena HOFMANNOVÁ, Ph.D. Prof. MUDr. Alena KOBESOVÁ, Ph.D.


doc. RNDr. Vladimír KRYŠTOF, Ph.D.

pro obor: Farmaceutická chemie; působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – katedře experimentální biologie

doc. MUDr. Jitka KUNCOVÁ, Ph.D.

pro obor: Lékařská fyziologie; působí na Lékařské fakultě v Plzni UK – Ústavu fyziologie


Prof. RNDr. Vladimír KRYŠTOF, Ph.D. Prof. MUDr. Jitka KUNCOVÁ, Ph.D.


doc. MUDr. Dita MAIXNEROVÁ, Ph.D.

pro obor: Vnitřní nemoci; působí na 1. lékařské fakultě UK, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze – Klinice nefrologie

doc. RNDr. Karel MAŠEK, Dr.

pro obor: Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní; působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK – katedře fyziky povrchů a plazmatu


Prof. MUDr. Dita MAIXNEROVÁ, Ph.D. Prof. RNDr. Karel MAŠEK, Dr.


doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.

pro obor: Dějiny křesťanského umění; působí na Katolické teologické fakultě UK – Ústavu dějin křesťanského umění

doc. PhDr. Ondřej PEŠEK, Ph.D.

pro obor: Románské jazyky; působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Ústavu romanistiky


Prof. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D. Prof. PhDr. Ondřej PEŠEK, Ph.D.


doc. Mgr. Lubomír RULÍŠEK, CSc.

pro obor: Fyzikální chemie; působí na Akademii věd ČR – Ústavu organické chemie a biochemie

doc. JUDr. Josef SALAČ, Ph.D.

pro obor: Občanské právo; působí na Právnické fakultě UK – katedře občanského práva, na Policejní akademii – katedře soukromoprávních disciplín


Prof. Mgr. Lubomír RULÍŠEK, CSc. Prof. JUDr. Josef SALAČ, Ph.D.


doc. Mgr. David STANĚK, Ph.D.

pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie; působí na Akademii věd ČR – Ústavu molekulární genetiky

doc. MUDr. Jan VEVERA, Ph.D.

pro obor: Psychiatrie; působí na Lékařské fakultě v Plzni UK, ve Fakultní nemocnici Plzeň – Psychiatrické klinice


Prof. MUDr. Jan VEVERA, Ph.D. Prof. PhDr. Jan VOLÍN Ph.D.


doc. PhDr. Jan VOLÍN Ph.D.

pro obor: Lingvistika; působí na Filozofické fakultě UK, na Akademii věd ČR – Ústavu pro českou literaturu

doc. RNDr. Jiří VONDRÁŠEK, CSc.

pro obor: Fyzikální chemie; působí na Akademii věd ČR – Ústavu organické chemie a biochemie


Prof. RNDr. Jiří VONDRÁŠEK, CSc.


O hudební doprovod se během svátečního dopoledne postaral Jan Kalfus hrou na varhany. V závěru pořadu vystoupilo Ančerlovo kvarteto, zazněla skladba Josefa Suka - Meditace na staročeský chorál Svatý Václave.Několik zajímavostí:

► z celkového počtu 83 nových profesorů je 16 žen (téměř 20 procent)

► z celkového počtu 27 nových profesorů na Univerzitě Karlově je 8 žen (téměř 30 procent)

► poprvé od založení Karlovy univerzity v roce 1348 si profesorský diplom převzala žena z Katolické teologické fakulty UK

► mezi novými profesory je nejvíce osobností s titulem Ing. (celkem 32), následuje MUDr. (13), RNDr. (10), Mgr. i PhDr. (po 7), JUDr. (6); jeden nový profesor je MVDr.

► co se zastoupení univerzit a vysokých škol týče, po Univerzitě Karlově (27) následují se ziskem nových profesorských titulů České vysoké učení technické v Praze (11), Masarykova univerzita (10), Vysoké učení technické i Univerzita Palackého v Olomouci (po 5)


Poznámka: noví profesoři/profesorky, kteří se nemohli slavnostního předávání zúčastnit, a na fotografiích tudíž chybějí, převezmou dekrety na svých fakultách.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: Martin Pinkas

Datum: 17. 6. 2022

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám