• Aktuality

Aktuality

1. července 2022

Profesoři Martan a Petruželka obdrželi zlaté pamětní medaile UK

Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 30. června udělila zlaté pamětní medaile dvěma významným osobnostem, jež jsou profesně spojeny s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal prorektor pro akademické kvalifikace profesor Jan Kuklík.  • prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. získal zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru gynekologie a porodnictví a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Martan promoval v roce 1977 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Od roku 1978 působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN, od roku 2004 je zde přednostou. Je autorem nebo spoluautorem téměř 1000 přednášek, posterů, abstrakt či publikací doma i v zahraničí. Byl a je řešitelem či spoluřešitelem jedenácti grantových projektů.


Za svou práci získal řadu ocenění, například Pawlíkovu cenu za nejlepší práci v oboru gynekologie a porodnictví (2002), cenu Ministerstva zdravotnictví za úspěšně ukončený a oponovaný grant (2002), Sonkovu cenu za nejlepší publikaci s UZ tématikou (2002), Cenu Urogynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP za publikaci (2005, 2007), Zlatou plaketu J. E. Purkyně udělenou při příležitosti 150. výročí založení Spolku českých lékařů v Praze (2012), Cenu Ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum a vývoj (2012) a mnoho dalších.


Profesor Martan je členem řady odborných společností, členem výboru Urogynekologické společnosti a mezinárodní společnosti IUGA (International Urogynaecological Association). Od roku 2010 je také garantem specializačního vzdělávání na 1. LF UK pro obor gynekologie a porodnictví.  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (1. LF UK) obdržel zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru klinické onkologie a radioterapie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Petruželka je mezinárodně uznávaným onkologem. Na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze promoval v roce 1976, poté nastoupil na Onkologickou kliniku 1. LF UK, kde působí dodnes, od roku 1999 jako její přednosta.


Profesor Luboš Petruželka se zúčastnil několika zahraničních stáží na významných evropských i amerických onkologických pracovištích (Velká Británie, Belgie, Rakousko, USA). Stal se reprezentantem ESMO pro ČR, národním koordinátorem a členem řídícího výboru evropské multicentrické studie MINDACT. Založil a organizuje Central Lung Cancer Conference.


Kromě klinické praxe se věnuji i pedagogické a vědecké činnosti. Byl a stále je řešitelem případně spoluřešitelem mnoha výzkumných projektů. Vychoval řadu vědeckých pracovníků, kteří později nalezli uplatnění u nás nebo v zahraničí. Zveřejnil na 200 vědeckých prací. Jako autor či spoluautor vydal několik monografií a učebních textů, z nichž některé získaly veřejné ocenění.Text: Pavla Hubálková

Foto: Michal Novotný


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám