• Aktuality

Aktuality

13. července 2022

Letní škola experimentální chirurgie běží v Plzni letos již podeváté

V těchto dnech probíhá v prostorách Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy už 9. ročník Letní školy experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která je jediná svého druhu v Česku. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech.Letos se akce účastní 33 studentů ze tří zemí, včetně České republiky. Komunikačním jazykem je angličtina. Na programu jsou, jak bývá zvykem, vedle praktických cvičení i přednášky předních odborníků, volně přístupné veřejnosti.

Na Letní škole se vyučuje péče o zvířecí modely v průběhu operace, experimentální radiologie a vyhodnocování experimentů. Velký důraz kladou organizátoři na etické aspekty – například na zásadu, aby byl vždy při experimentech použit co nejmenší počet zvířat, nebo aby zvířata měla během experimentu dostatečný komfort. Studenti se také seznamují s modelovacím softwarem, který v některých případech umožňuje úplné nahrazení experimentálních modelů.„Naprosto zásadní pro další rozvoj Letní školy je, že se nám podařilo získat mezinárodní AAALAC akreditaci pro práci se zvířaty. AAALAC (American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care) je nezisková organizace, která podporuje humánní zacházení se zvířaty ve výzkumu. Univerzita Karlova je teď díky výukové jednotce Letní školy teprve šestou univerzitou v Evropě s touto akreditací a v České republice je jedinou institucí, která ji získala,“ uvedl profesor Václav Liška (na fotografii výše uprostřed), vedoucí plzeňské Letní školy experimentální chirurgie.

Akreditaci AAALAC dosud získalo více než 1040 společností, univerzit, nemocnic, vládních agentur a dalších výzkumných institucí v 50 zemích. Instituce se hodnoticích programů AAALAC účastní dobrovolně.


Škola chirurgie je určena studentům medicíny od 3. ročníku výše, probíhá od 4. do 15. července 2022. „Všichni letošní frekventanti pochází ze států Evropské unie, především z Belgie. Celkem šest studentů je z České republiky a na účastnický poplatek, který si studenti hradí sami, jim přispěla z části Univerzita Karlova. Nemalým dílem se podíleli sponzoři – AIMTEC a.s., Vodárna Plzeň a.s. a Plzeňská teplárenská, a.s.,“ upřesnila Barbora Černíková, z oddělení PR a vnější komunikace LF v Plzni UK. A dodala: „Mezi přednášejícími je řada zahraničních expertů, mimo jiné profesorka Uta Dahmen z Univerzity v Jeně, která je odbornicí na regeneraci jater v chirurgickém experimentu na malém zvířeti, nebo přednosta chirurgické kliniky University v Curychu profesor Pierre-Alain Clavien, který se zabývá prodlužováním životnosti jaterních štěpů – orgánů pro transplantaci. Díky evropskému projektu Chaperon měli účastníci možnost si opět poslechnout i přednášku profesora Kariho Hemminkiho, který zastává na plzeňské lékařské fakultě pozici ERA Chair (pozn. informoval i magazín Forum).“


V programu Letní školy se začíná teoretickou přípravou, velmi rychle se frekventanti dostanou k praktickému nácviku, nejprve na prasečích nožičkách, poté již přímo na experimentálních operačních sálech. Workshop je prokládán přednáškami z experimentální i humánní chirurgie. A protože nejen prací a přednáškami živ je mladý medik a lékař, účastníky čeká (případně mají již za sebou) i volnočasové aktivity: třeba exkurze do plzeňského pivovaru, laser game či výlet do Prahy.

Na závěr Letní školy experimentální chirurgie obdrží účastníci v rámci slavnostního zakončení v Obřadní síni plzeňské radnice účastnické diplomy a organizátoři pro ně připravili i závěrečnou barbecue party na zahradě Procháskova ústavu.

Text: Barbora Černíková

Foto: Petr Hošek, Marcela Uhlíková

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám