• Aktuality

Aktuality

19. července 2022

Odešel prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c., první děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové


Jedna z nejvýznamějších osobností evropské, československé a později české farmacie, první děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, otec vědního a zdravotnického oboru klinická farmacie, prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c., nás navždy opustil ve věku 92 let. Čest jeho památce!


Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. byl zakladatelem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Především díky jeho úsilí mohli být v roce 1969 na fakultu přijati ke studiu první studenti. Již za jeho působení ve funkci děkana se Farmaceutická fakulta UK stala významnou a uznávanou vzdělávací a vědeckou institucí vychovávající vysoce erudované odborníky – farmaceuty jak pro práci v lékárnách, tak pro další oblasti zabývající se léky; od navrhování jejich struktury, až po sledování jejich osudu v organismu a jejich účinků.


Záběr jeho vědecké práce byl neobyčejně široký a není možné na tomto malém prostoru vypočítat všechny jeho úspěchy, kterých dosáhl. Vytvořil vlastní uznávanou vědeckou školu, zaměřenou na racionalizaci přenosu výzkumných poznatků z preklinických pokusů do klinické praxe. Mezi jeho největší zásluhy bezesporu patří vytvoření koncepce klinické farmacie spočívající v uplatnění farmaceutů jako odborníků na farmakoterapii v celé široké oblasti zdravotnictví. Vytvořil nejen koncepci vzdělávání klinických farmaceutů – hradecká fakulta byla v tomto ohledu ve své době unikátním pracovištěm v celoevropském měřítku – ale měl též zcela konkrétní představy o zapojení klinického farmaceuta do celého farmakoterapeutického procesu. V tomto smyslu je uváděn jak v evropských, tak v amerických encyklopediích jako významná osobnost českého zdravotnictví.


Díky jeho autoritě v Akademii věd se mu v roce 1985 podařilo založit Ústav experimentální biofarmacie, jehož se stal nejprve externím a od roku 1990 interním ředitelem. Podle vzoru zahraničních experimentálních vědeckých společenství se mu pak v roce 1993 podařilo přetransformovat tuto instituci v „Ústav experimentální biofarmacie“ jako společné výzkumné pracoviště Akademie věd ČR a farmaceutického podniku PRO.MED.CS Praha. Na tomto ústavě byl ředitelem až do roku 2007.


Profesoru Květinovi se dostalo řady formálních vysokých ocenění: v roce 2000 byl vyznamenán čestným doktorátem brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity, ve stejném roce čestným titulem "emeritního profesora Karlovy Univerzity", v roce 2005 byl zvolen členem České lékařské akademie. Byl čestným členem řady institucí (např. České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii, České farmaceutické společnosti, České lékárnické komory, Slovenské farmaceutické společnosti, Francouzské farmakologické společnosti, Italské lékárnické asociace) a nositelem desítek čestných medailí našich a evropských univerzit a výzkumných institucí (např. Univerzity Karlovy, Univerzity Komenského, Univerzity v Padově, laureát cen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové, nositel Medaile Josefa Hlávky aj.). To vše svědčí o jeho věhlasu nejen jako vědce, ale především jako o široce vzdělané osobnosti, s jejímiž názory stojí za to se seznámit.


Prof. Květina během své kariéry vychoval celou řadu vědců, kteří rozvíjejí jeho myšlenky i nyní a zastávají či zastávali významná místa v české vědě a v českém vysokém školství a šíří tak dál poznatky a principy objektivní vědecké práce, které jim během svého aktivního působení vštípil.


Přínos profesora Květiny pro českou i evropskou farmacii, Univerzitu Karlovu a zejména jím založenou Farmaceutickou fakultu nebude nikdy zapomenut!


Autoři textu: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.; doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.; prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám