• Aktuality

Aktuality

28. července 2022

Aliance 4EU+ rozšířená o Univerzitu v Ženevě uspěla s navazujícím projektem 1CORE!


Projekt One Comprehensive Research European University (1CORE) byl vybrán pro financování ve výzvě Erasmus+ Evropské univerzity vypsané Evropskou komisí. Aktivity, které Aliance bude v rámci nového projektu rozvíjet, navazují na úspěšný pilotní projekt, v němž se podařilo nastartovat budování integrovaného univerzitního systému.


Nyní se členové Aliance zavazují k dalšímu prohlubování spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a inovací. 4EU+ se navíc rozrůstá o nového člena- Univerzitu v Ženevě (Université de Genève). Ta se přidává k dosavadní šestici významných evropských univerzit: Univerzitě Karlově, pařížské Sorbonně, Univerzitě v Heidelbergu, Kodaňské univerzitě, Univerzitě v Miláně a Varšavské univerzitě.


„Díky předchozímu projektu se podařilo nastartovat mnoho nových spoluprací v oblasti vědy a vzdělávání a podpořit desítky společných inovativních vzdělávacích projektů. Jsem ráda, že se k nám na této cestě připojuje právě švýcarská Ženeva. S dalším členem Aliance se rozšiřuje nabídka spolupráce pro naše vědkyně a vědce, a otevírají se nové možnosti pro naše studentky a studenty“, komentuje rektorka UK Milena Králíčková, která sama byla do aktivit Aliance 4EU+ zapojena od jejího počátku.


V rámci čtyřletého projektu 1CORE se Aliance zaměří na konsolidaci modelu založeného na společné interdisciplinární vzdělávací nabídce, inovativních pedagogických přístupech a zvýšené fyzické i virtuální mobilitě. Důraz bude nadále kladen na zapojení studentů a vytváření společné digitální infrastruktury. Významnou roli má také intenzivní spolupráce s asociovanými partnery, politickými institucemi a dalšími aliancemi, které stejně jako 4EU+ přispívají k vybudování evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru a usilují o inkluzivnější, ekologičtější a digitální evropskou společnost.


O Alianci 4EU+

Aliance 4EU+ je partnerství sedmi předních evropských univerzit: Heidelberg Universität, Sorbonne Université, University of Copenhagen, Université de Genève, Università degli Studi di Milano, University of Warsaw a Univerzity Karlovy. Posláním aliance je dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. Za účelem koordinace a zefektivnění postupů byla v roce 2021 založena Asociace 4EU+ sídlící v Heidelbergu.


Více informací

Tisková zpráva o projektu 1CORE (anglicky)

Tisková zpráva o přistoupení Univerzity v Ženevě do 4EU+ (anglicky)


Text a foto: Kristýna Kolínová, Evropské centrum Univerzity Karlovy


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám