• Aktuality

Aktuality

10. října 2022

Molekulání biolog Bártek a imunolog van Dongen obdrželi čestný doktorát UK

V pondělí 10. října buněčný biolog Jiří Bártek a imunolog Jacques J. M. van Dongen obdrželi čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa Univerzity Karlovy v oboru lékařské vědy. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Velké aule Karolina.„Profesoru Jiřímu Bártkovi dnes udělujeme čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa lékařských věd za jeho průkopnické objevy v oblastech buněčné biologie a výzkumu nádorových onemocnění, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě,“ uvedl během slavnostního udílení děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Martin Vokurka


Prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., dr.h.c. mult., je světově uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu regulace buněčného cyklu, mechanismu rozpoznání a odpovědi na poškození genomu a mechanismu vzniku a progrese nádoru, včetně objevu některých molekulárně funkčních rysů nádorových buněk, kterých je možné využít jako cílů pro nové směry léčby nebo jako potenciálních biomarkerů v onkologii.


Je nejcitovanějším vědcem českého původu. Jeho vědeckou produktivitu dokládá H-index 126, kolem 80 tisíc citací a více než 500 publikací v prestižních mezinárodních časopisech – včetně Nature, Cell nebo Science. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vedle svého téměř třicetiletého působení v Kodani se stal v roce 2007 také vedoucím sesterských laboratoří Integrity genomu v Ústavu molekulární genetiky v Praze a v Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 


Kromě základního výzkumu, kde dosahuje špičkových výsledků, se věnuje i výzkumu translačnímu, například využití již známých léčiv z jiných oblastí medicíny pro léčbu nádoru. Neméně důležitým přínosem Jiřího Bártka je podpora mladých vědců a vědkyň. Během své dlouhé kariéry byl mentorem a školitelem více než padesáti Ph.D. studentů a postdoktorandů jak v České republice, tak v Dánsku a Švédsku. Je zvaným řečníkem na nejprestižnějších mezinárodních kongresech a sympoziích. Mimo jiné je poradcem výboru pro udělování Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu a hostujícím profesorem na Univerzitě v Aténách a na Univerzitách v Kodani a v Aarhusu.


Po celou svou kariéru se profesor Bártek snaží pomáhat české vědě a šířit její dobré jméno v zahraničí. Vědecká spolupráce Jiřího Bártka s Univerzitou Karlovou trvá již čtyřicet let. Jedná se například o stáže mladých vědců a vědkyň v jeho laboratořích, ale i vzájemné spolupráce na grantových projektech. Jiří Bártek také ochotně přijímá pozvání k přednáškám na vědeckých kongresech či při jiných příležitostech.Prof. Jacques J. M. van Dongen, M.D., Ph.D., je významnou vědeckou osobností v oboru lékařské imunologie a diagnostických technologií v oblasti maligních i nemaligních poruch krvetvorby. 


„Profesor van Dongen má k naší univerzitě zvláštní vztah a významně přispěl ke vzestupu jednoho z našich nejvíce vzkvétajících vědeckých oborů. Na počátku 21. století rozpoznal potenciál malé skupinky vědců z 2. lékařské fakulty – dnešní CLIP – a přizval je ke spolupráci v nově vznikajícím konsorciu EuroMRD. Tím jim poskytl unikátní příležitost ke spolupráci s nejlepšími vědci v oboru výzkumu leukémií v Evropě,“ řekl během slavnostní ceremonie děkan 2. lékařské fakulty UK profesor Marek BabjukProfesor van Dongen strávil většinu své odborné kariéry na Erasmus University v Rotterdamu a na Leidenské universitě. Studium medicíny ukončil v roce 1981, titul Ph.D. cum laude získal v roce 1990. Už v druhé polovině osmdesátých let 20. století se intenzivně zajímal o vývoj nových technologií pro určování klonality lymfocytů v diagnostice lymfoproliferativních onemocnění. Zpočátku byly tyto postupy založeny na tradičních metodách molekulární genetiky, záhy však došlo k jejich nahrazení metodami založenými na PCR, které byly následně standardizovány a celosvětově rozšířeny konsorciem EuroClonality, jež profesor van Dongen založil v roce 1996. Významně přispěl i k vývoji nových diagnostických nástrojů za využití průtokové cytometrie. 


Profesor van Dongen je široce respektovaným vědcem (H-index 98), jenž přispěl oblasti lékařské imunologie a hematoonkologie mimo jiné publikováním více než 500 odborných článků v mezinárodních peer reviewed časopisech. Tyto práce se následně dočkaly více než 37 000 citací. Dále je autorem nebo spoluautorem nespočtu knih, knižních kapitol a dalších publikací. Přednesl více než 600 mezinárodních přednášek, přičemž nemalá část se konala na kongresech a mítincích předních světových odborných společností oboru. Jeho práce byla oceněna řadou národních a mezinárodních cen.„Hlavní silou profesore van Dongena a jeho nejlepší schopností je umění přenosu výsledků základního výzkumu k dalšímu vývoji, technické validaci a standardisaci, která následně vyústí v patentovou ochranu. Jeho přístup k biomedicínskému výzkumu je nejlepším příkladem skutečného translačního výzkumu. Skvělé odborné nápady tak nevedou ‚pouze‘ k vysoce citovaným publikacím, vyzvaným přednáškám a okázalým cenám, ale jsou rychle a úspěšně zaváděny do každodenní diagnostiky a léčby k přímému a okamžitému prospěchu pacientů po celém světě. Schopnost organizace projektů a šíření jejich výsledků pak zajišťuje solidní základ pro další udržitelnost mezinárodních výzkumných programů,“ dodal profesor Babjuk. 
Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám