• Aktuality

Aktuality

16. listopadu 2022

Na UK proběhla konference Udržitelnost v nestabilním světě

Biodiverzita jako základ udržitelného rozvoje či naplňování Zelené dohody pro Evropu. To byla klíčová témata mezinárodní konference Udržitelnost v nestabilním světě, která 16. listopadu proběhla na Univerzitě Karlově. Podle odborníků řešení často známe, chybí ale potřebná akce a změna lidského chování.„Když jsme před několika měsíci vymýšleli název konference Udržitelnost v nestabilním světě, nikoho z nás nenapadlo, jak aktuální téma to bude. Obdobné konference, které propojují svět akademie a politiky, mohou přinášet potřebná řešení jak na národní, tak, i díky zapojení do aliance 4EU+, na mezinárodní úrovni,“ řekla v úvodu konference rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Biodiverzita znamená odolnost


​​„Když se mluví o biodiverzitě, řadě lidí se vybaví jednotlivé druhy zvířat. Biodiverzita je ale především o interakcích – je to propojený systém, síť interakcí,“ zahájil svoji přednášku Luc Abbadie ze Sorbonne University, který s Univerzitou Karlovou dlouhodobě spolupracuje například na programu Collegio Futuro, jehož cílem je učit doktorandy a doktorandky spolupracovat s kolegy z jiných oborů.Jak a proč zachránit naši planetu? Na tuto otázku v následující přednášce odpovídal profesor Jan Frouz, ředitel Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově. „Příroda má mnoho mechanismů, jak se může obnovit. Pro efektivní obnovu ekosystémů ale potřebujeme hlubší pochopení toho, jak ekosystémy fungují,“ zdůraznil.


Dopolední blok pak uzavírala přednáška Bogdana Jaroszewicze z University of Warsaw, který hovořil o tom, jak změnit hospodaření v evropských lesích, aby bylo udržitelné z hlediska biologické rozmanitosti.Motivovat ke změně chování


Druhým ústředním tématem konference byla Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal). Jeroen van den Bergh ve své přednášce shrnující cíle a splnitelnost „Pařížské dohody“ mimo jiné navrhl koncept „klimatického klubu“ jako vhodné cesty k řešení. „Mnoho obdobných dohod vzniklo v ‚malém‘. Je obtížné dobrat se shody ve velkém počtu států, protože každý má jiné zájmy.“Jak je na tom Česká republika a daří či podaří se jí naplnit závazky v rámci plánu Fit for 55? O tom v druhé odpolední přednášce hovořil Milan Ščasný, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie v Centru pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově. „Klíčové pro úspěch je motivovat lidi, aby změnili své chování, a to i s ohledem na současnou energetickou krizi.“ O naplňování Zelené dohody hovořil i Karl W. Steininger z University of Graz, který uvedl mnoho konkrétních příkladů z Rakouska.Rozhodování na základě vědy a dat


Posledním bodem programu byla panelová debata, jejíž moderace se ujal Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu, který je největším tuzemským zástupcem českých podnikatelů.


Pozvání k diskuzi přijal ekonom Štěpán Jurajda, šéfka programu OSN pro životní prostředí Veronika Hunt Šafránková, náměstkyně pro životní prostředí Eva Volfová a Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj. Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že často známe řešení, ale chybí akce – změna našeho chování. Panelisté také opakovaně zdůrazňovali nutnost rozhodování na základě vědy a dat.„Celým dnem se táhne jedna ústřední myšlenka, a to, že hybatelem změn jsou politiky změny klimatu, které vychází z vědeckých dat. Tedy že pro úspěch je klíčové propojovat svět vědy a politiky, což bylo i naší motivací pro uspořádání této konference,“ hodnotí Nikola Rusová, manažerka udržitelného rozvoje na UK.


„Bylo pro mě velmi milým překvapením, že se konference zúčastnilo velké množství studentů, kteří se také velmi často chopili slova a s přednášejícími i panelisty diskutovali. Takováto akce, jejímž cílem bylo propojení vědeckého i politického světa, jistě nebyla na Univerzitě Karlově poslední. S touto myšlenkou bychom rádi pokračovali i v příštím roce, třeba i v trochu pozměněném či menším formátu,“ shrnuje pro UK Forum Marie Vymazalová, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj.


Text: Pavla Hubálková

Foto: Michal Novotný

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám