• Aktuality

Aktuality

2. prosince 2022

Laureáti malých nobelovek – Českých hlav 2022 – odtajněni!

Kampus Hybernská se v pátek 2. prosince stal místem vyzrazení laureátů letošních malých nobelových cen, chcete-li ocenění Česká hlava 2022. Vyhlašování nejúspěšnějších českých vědců, patentů a objevů proběhlo již pojedenadvacáté, mezi vítězi tradičně nechyběly osobnosti s vazbou na Univerzitu Karlovu.


Práce moderátora představení šestice nejúspěšnějších novinářům se s grácií a akademickým humorem zhostil Martin Vlach, prorektor pro vnější vztahy UK. Co se týče slavnostního večera s fyzickým předáním Českých hlav, to proběhne v prostorách Fakulty humanitních studií UK. Živý přenos zprostředkuje Česká televize na Dvojce, v neděli 4. prosince v čase od 21:50Hlavní, tedy Národní cenu vlády ČR za celoživotní dílo (o laureátovi rozhoduje vláda na návrh Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace), získal prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., specialista na invazivní rostliny a živočichy a též jeden ze zakladatelů moderní invazní ekologie.


Profesor Pyšek působí na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK a je rovněž vedoucím Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR, které v roce 2004 založil. Je spoluautorem koncepčního rámce invazí a klasifikace invazního procesu – včetně terminologie, která se stala standardem, byla přijata organizacemi typu IUCN a CBD – a její široká aplikace umožnila raketový rozvoj oboru v posledním desetiletí. Je zakladatelem světové databáze invazních rostlin GloNAF (Global Naturalized Alien Flora), která se stala milníkem ve výzkumu rostlinných invazí. Letošní „invazní“ laureát České hlavy je navíc velmi činorodým autorem či spoluautorem: je podepsán pod více než 430 článků v impaktovaných časopisech a jako jediný český vědec je na seznamu Highly Cited Scientists, a to nepřetržitě od roku 2014. Aktuálně je nejcitovanějším invazním biologem na světě.


„Ocenění Česká hlava je pro mě velkým potěšením. Snad to, co dělám, nedělám špatně a má to smysl,“ uvedl s notnou dávkou skromnosti u příležitosti vyhlášení laureátů Petr Pyšek, který v současnosti se svými kolegy bádá převážně v Jižní Africe, Severní Americe a v minulosti i na Novém Zélandu. Právě tam, v přirozených oblastech invazivních rostlin a živočichů, se snaží pochopit jednotlivé procesy, které k invazi vedou. (Rozsáhlý rozhovor s oceněným vědcem přinese 61. číslo magazínu Forum v únoru 2023 – pozn. red.)  Ocenění Česká hlava (laureáty posuzuje odborná porota složená z předních českých vědců) každoročně přísluší pětici významných vědců, případně společností. Letos se jimi stali tito:► Cenu Invence společnosti ABB získala Martina Benešová, Dr. rer. Nat. za výzkum a vývoj radioterapeutika na léčbu rakoviny prostaty.


Absolventka oboru anorganická chemie na Přírodovědecké fakultě UK se v rámci svého doktorského studia v Centru pro výzkum rakoviny v Německu zaměřila na design radionuklidů, jež by byly schopny rakovinu prostaty diagnostikovat, léčit a současně monitorovat postup léčby. Nově vyvinuté radiofarmakum bylo patentováno a prošlo úspěšně všemi fázemi klinických testů s vynikajícími výsledky u pacientů. Následně bylo schváleno americkým autorizačním úřadem k používání v běžné praxi. Licenci koupila nadnárodní společnost Novartis a současná tržní hodnota radiofarmaka se odhaduje na 4 miliardy dolarů.

„Je pro mě neskutečnou ctí dostat nejvyšší české vědecké ocenění. Beru jej jako zadostiučinění a výrazné gesto. I když už nějakou dobu žiji v Německu, stále se cítím býti občanem České republiky,“ uvedla v rámci novinářského „odtajnění“ Martina Benešová, která má aktuálně políčeno na rakovinu prsu.
► Cenu Industrie společnosti IDEA StatiCa udělovanou za nejlepší podnikovou inovaci získala firma CESNET.


Výsledkem výzkumu a vývoje firmy CESNET je zařízení pro přenosy obrazu a zvuku přes počítačovou síť na velké vzdálenosti s mimořádně malým časovým zpožděním, umožňující distanční spolupráci v reálném čase v oblastech kriticky citlivých na zpoždění komunikace; obchodní značka zařízení je MVTP (Modular Video Transmission Platform). Hlavní oblastí využití je spolupráce v kultuře v mezinárodním měřítku. O tom se ostatně mohli přesvědčit návštěvníci koncertu, který proběhl v rámci zahájení půlročního českého předsednictví v Evropské unii, kdy společně – přesto každý „doma“ – vystoupili hudebníci z Belgie a České republiky.

„Naším cílem je pomoci umělcům i ekonomice České republiky,“ svěřil se s firemní filozofií zástupce společnosti CESNET.► Cenu Lorem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra získala prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. za způsob predikce vzniku komplikací při těhotenství způsobených vysokým krevním tlakem.


Vědkyně z Ústavu pro péči o matku a dítě 3. LF UK a členka Rady vědní oblasti Péče o matku a dítě UK vyvinula novou metodu diagnostiky onemocnění u těhotných žen spojených s vysokým krevním tlakem. Ta umožňuje nemoc zjistit včas, s vysokou přesností a navíc v dostatečném předstihu. Metoda je uplatnitelná v každé průměrně vybavené genetické laboratoři, a tudíž i dostupná. Nová metoda byla patentována a licencována a nyní se diagnostický kit připravuje k dodávkám na trh. Ve své práci vědkyně z Karlovky objevila i dosud neznámou skutečnost: že nemocemi spojenými s vysokým tlakem trpí i děti narozené z komplikované gravidity. I pro tyto případy vyvinula diagnostiku, která je též patentována a připravuje se pro trh.

„Svůj výzkum beru jako akční dobrodružnou cestu. Žádný den není stejný, přináší řadu výzev, které je třeba zdolat,“ popsala své vědecké rozpoložení Ilona Hromadníková.
► Cenu Doctorandus za technické vědy společnosti ČEZ získal Mgr. Petr Sezemský, Ph.D.


Tématem práce laureáta z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je vývoj bioaktivních nanostrukturovaných povrchů vytvořených pomocí nízkoteplotního plazmatu. Vědec se věnoval vývoji senzorických nanostruktur na optickém vlákně a tak vytvořil senzorickou strukturu poskytující možnost simultánní více-doménové detekce, optickou a elektrochemickou cestou. Potvrdil správnost vyvinutého konceptu úspěšnou detekcí mimo jiné i patogenů boreliózy. Vyvinutý koncept detekce má potenciál najít uplatnění nejen v medicíně, ale také v analytické chemii a dalších vědních oborech.► Cenu Doctorandus za přírodní vědy společnosti Veolia získala Ing. Alžběta Dostálková, Ph.D. za studium interakcí vedoucích ke skládání retrovirových částic.


Mladá vědkyně se ve svém výzkumu soustřeďuje především na retroviry, jejichž nejznámějším zástupcem je virus HIV-1, způsobující onemocnění AIDS. Přesto, že lék schopný eliminovat virus z infikovaného jedince zatím neexistuje, je k dispozici vysoce účinná antiretrovirová terapie. Tato terapie cílí na různé kroky životního cyklu retroviru a díky tomu umí zastavit množení viru. I přesto, že v případě HIV-1 je schválena celá řada antivirotik, je s ohledem na vznik rezistencí neustálá snaha hledat nové cíle pro antiretrovirovou terapii. Jedním z těchto cílů, a tedy i náplní výzkumu mladé vědkyně, je právě skládání retrovirových částic a nalezení stability vnitřní proteinové schránky chránící genetickou informaci.

„Fascinují mě viry!,“ okomentovala stručně a přesto naprosto komplexně podstatu svého vědeckého počínání Alžběta Dostálková.Text a foto: Marcela Uhlíková

Datum: 2. 12. 2022

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám