• Aktuality

Aktuality

23. března 2023

Vědecká rada UK ocenila tři významné osobnosti

Ve čtvrtek 23. března proběhlo tradiční zasedání Vědecké rady UK, na kterém byly oceněny tři významné osobnosti, jejichž profesní život je spojen s univerzitou. Pamětní medaile a diplomy předala rektorka UK Milena Králíčková.


Na březnovém zasedání Vědecké rady UK byli oceněni:


  • prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. (3. LF UK) obdržel stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru neurochirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Haninec po promoci v roce 1983 na Fakultě všeobecného lékařství (dnešní 1. LF UK) nejdříve působil na chirurgickém oddělení Vojenské nemocnice v Terezíně, poté na Anatomickém ústavu FVL UK a od roku 1989 na Neurochirurgické klinice 1. LF UK a ÚVN. Od roku 1998 je přednostou nově vzniklého Neurochirurgického oddělení FNKV, které se v roce 2000 stalo klinikou 3. LF UK. V roce 2002 se stal nejmladším profesorem v oboru. V letech 2003 až 2010 byl proděkanem 3. LF UK.


Hlavní náplní vědecké práce profesora Hanince je problematika léčby periferních nervů. V této oblasti zaznamenal několik vědeckých úspěchů. Napřed na poli základního výzkumu ve vývojové anatomii periferních nervů a obalů míchy, dále stanovil procesy a časové limity embryonální regenerace nervů, čímž umožnil chápání regeneračního potenciálu nervů obecně. Vytvořil experimentální a klinický model rekonstrukčních operací pažní pleteně, jeho sestava operovaných je největší na světě. Je pravidelně zván na nejprestižnější mezinárodní konference, je členem řady redakčních rad i odborným garantem celoživotního vzdělávání pro obor neurochirurgie ČLK.


  • prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (MFF UK) získal historickou medaili za významný přínos v oboru fyziky povrchů a plazmatu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě KarlověProfesor Tichý je celý svůj studijní i profesní život spjat s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Byl vždy průkopníkem nových technologií jak ve výzkumu, tak ve výuce a nemalou měrou se zasloužil o rozvoj počítačových sítí a laboratoří. Již více než půl století je také aktivním členem akademické obce Univerzity Karlovy. V letech 2005–2010 působil jako proděkan pro rozvoj a posléze v letech 2010–2014 jako prorektor pro investiční výstavbu UK.


Jeho vědecké úspěchy jsou spojeny s vývojem nových metod diagnostiky plazmatu, často docházejících až k hranicím aktuálních technických možností. Podílel se na mnoha mezinárodních projektech, včetně výzkumu jaderné fúze v rámci konsorcia EUROfusion. Je znám i svým osobitým a velmi milým přístupem ke studentům. Jeho krédo je „snažit se naučit studenty dělat věci pořádně“, což se mu i daří — potvrdily by to nejen téměř dvě desítky úspěšných doktorandů, ale i řada studentů, které učil či se kterými provozoval počítačové laboratoře.

 

  • JUDr. Jan Wagner (Rektorát UK) obdržel zlatou medaili za dlouholetou vynikající práci a zásluhy o rozvoj Univerzity KarlovyDoktor Wagner je absolventem Právnické fakulty UK. Od roku 1973 pracoval na různých stupních státní správy v oblasti bytové politiky. Od roku 1992 pak působil jako ředitel odboru bytové politiky na Ministerstvu hospodářství ČR. O čtyři roky později nastoupil jako vrchní ředitel sekce bytové politiky na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V dubnu 1999 se stal členem Správní rady UK a později i jejím předsedou. Od roku 2000 působil ve funkci ředitele Státního fondu rozvoje bydlení. V dubnu 2014 byl jmenován vedoucím právního odboru na Rektorátu UK. Doktor Wagner je pověstný nejen svou pílí, zodpovědností, ochotou, kolegialitou a vstřícností, ale i tím, že ho nikdy nepotkáte v rektorátním výtahu. Chodí vždy a pouze pěšky.


Text: Pavla Hubálková

Foto: Hynek Glos
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám