• Aktuality

Aktuality

23. března 2023

Čtyři Ceny Wernera von Siemense putují k osobnostem UK

Nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Ocenění byla udělena také za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika. Tradičně společně se studenty získali odměnu i vedoucí a školitelé autorů oceněných prací.V letošním ročníku Cen Wernera von Siemense porota posuzovala celkem 493 přihlášek, přičemž 32procentní zastoupení v nich měly ženy a mezi oceněnými tvořily mladé vědkyně 37 procent. Co se cen týče, z celkového počtu 19 vítězů jednotlivých kategorií patří primát zástupcům Univerzity Karlovy a Českému vysokému učení technickému, získali po 4 oceněních. Mezi vítěze bylo tradičně rozděleno 1 milion korun.


„Cílem našeho pětadvacetiletého úsilí je ukázat kvality českého technickéhoa přírodovědného vysokého školství a ocenit nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce. Vždyť prosperita naší země závisí především na kvalitním vzdělávání,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel českého Siemensu.


Osobnostem z Univerzity Karlovy patří prvenství v těchto kategoriích:  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu


Markéta Bloomfield a Zuzana Paračková (Imunologický ústav 2. lékařské fakulty a FN Motol) za práci s názvem Diagnostikavýzkumem u vzácných vrozených poruch imunity. Oceněná práce má dva výstupy: prvním je takzvaná diagnóza výzkumem, kdy jsou pro pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou sestaveny individuálně designované protokoly výzkumné analýzy, jejichž výsledky umožňují navrhnout konkrétní léčebně-preventivnístrategie. Druhým je popis buněčných a klinických fenoménů spojených s danougenetickou mutací, který umožňuje ozřejmit funkci postiženého genu a proteinu a jejich zapojení v biologických procesech.
  • Nejlepší pedagogický pracovník


Jiří Podolský (Matematicko-fyzikální fakulta), který již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studiafyziky. Kromě výuky se intenzívně věnuje též popularizaci fyzikya astronomie, ať již formou přednášek pro studenty a pedagogy středních škol i širší veřejnost, nebo překládáním vědecko-populárních knih předních světových fyziků.
  • Nejlepší diplomová práce, 3. místo


Robin Kryštůfek (Přírodovědecká fakulta) za práci na téma Vývoj instrumentace a metod s vysokou propustností pro hledání a validaci peptidových ligandů. Vedoucí: Jan Konvalinka.
  • Čestné uznání za mimořádnou vědeckou úroveň diplomové práce


Václav Santolík (Přírodovědecká fakulta UK) za práci s názvem Vznik a vývoj Davelského vulkanického komplexu.

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 58 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o.a Siemens Advanta a Zátiší Group.

Ceny jsou udělovány od roku 1998. Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno již 15,3 milionu korun. Rozsahem, výší finančních odměn a historií je jednou znejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.


Podrobnosti o 25. ročníku Cen Wernera von Siemense naleznete zde.Text: redakce Forum UK

Foto: Siemens

Datum: 22. 3. 2023

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám