• Aktuality

Aktuality

31. března 2023

Pařízek: V Kambodži nejsme misionáři. Chceme vzdělávat

Již pět let pomáhají v Kambodži čeští specialisté. V rámci projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže nejenže učí tamní odborníky, ale vzdělávají i laickou veřejnost. Nad aktivitou – usilující o snížení mortality těhotných žen, rodiček a dětí – má záštitu i Univerzita Karlova.


O plánech a dílčích úspěších projektu informoval přítomné profesor Antonín Pařízek na tiskové konferenci. Konala se 30. března 2023 na půdě České lékařské společnosti J. E. Purkyně
O plánech a dílčích úspěších projektu informoval přítomné profesor Antonín Pařízek na tiskové konferenci. Konala se 30. března 2023 na půdě České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Pomoc pro život matky i dítěte


Našinec má Kambodžu nejspíše spojenou s chrámem Angkor Vat, nejznámější kambodžskou památkou ze 12. století, případně s khmerským vězením Tuol Sleng. A nově – díky entuziasmu předních českých medicínských a biomedicínských odborníků – by si zaslouženou pozornost měl získat též projekt České perinatologické ruce letí do Kambodže, jenž hodlá zdokonalit vědomosti kambodžských specialistů.


Cílem mezinárodní aktivity – vzniklé na půdě České rozvojové agentury a realizované Nadačním fondem Vita et Futura – je, aby jeden z nejchudších států jihovýchodní Asie dosáhl snížení počtu úmrtí těhotných a rodících žen, úmrtí dětí v souvislosti s těhotenstvím a porodem a úmrtí dětí do pěti let jejich života. Záštitu nad projektem převzala Univerzita Karlova spolu s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně.


8.976 kilometrů vzdálené porodnictví


„Pomoc v Kambodži je potřebná proto, že porodnictví a obecně péče o matku a dítě je v oblasti provincie Kampong Chhnang na nízké úrovni. Rozložením porodních center a systémem jejich práce zhruba připomíná situaci v České republice před 2. světovou válkou,“ popisuje stav profesor Antonín Pařízek, vedoucí lékař perinatologie v rámci projektu a předseda správní rady Nadačního fondu Vita et Futura, zaměřeného na rozvoj gynekologie a porodnictví v ČR (založen v r. 1991). Podle slov profesora Pařízka se kambodžská provincie potýká s chybějící lékařskou ambulancí, a tudíž s v podstatě neexistující preventivní diagnostikou.


„Porody v provincii probíhají na místech, kde pracují pouze porodní asistentky a chybí zde nejen lékaři potřebných profesí, ale i operační sály. Budovy jsou bez zdravotnického vybavení s omezeným přístupem k sociálnímu zázemí a tekoucí vodě. Tento stav s sebou přináší vysoký počet úmrtí žen i jejich dětí,“ přibližuje realitu v téměř devět tisíc kilometrů vzdálené zemi významný český porodník.A proč by právě Česká republika měla a má v Kambodži pomáhat?

Odpověď přináší dlouhodobě vynikající výsledky v perinatologii, a to jak z hlediska matky, tak dítěte: mateřská i prenatální mortalita dosahuje extrémně nízkých hodnot a problematika císařských řezů (podíl císařských řezů činí v ČR 24,2 % všech porodů – pozn. red.) je u nás zpracována a podchycena na velmi vysoké úrovni. Naopak v Kambodži se mateřská mortalita odhaduje na 160 na 100 000 živě narozených (přesná čísla se z důvodu neexistující evidence narozených dětí nedají zjistit – pozn. red.).

► „Česká republika je pro porod člověka jednou z nejbezpečnějších zemí na světě,“ shrnuje porodník Antonín Pařízek z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné Fakultní Nemocnice a 1. lékařské fakulty UK.


Pět let spolupráce


Projekt České perinatologické ruce letí do Kambodže odstartoval v roce 2018. Tehdy šlo především o zmapování lokality a vytipování oblastí, ve kterých se čeští odborníci v následujících letech zaměří na zlepšení organizace v oblasti péče o matku a dítě, zajištění technického a materiálního vybavení tamních pracovišť a v neposlední řadě poskytnutí vzdělávání odborné veřejnosti.O rok později absolvovali kambodžští pediatři praktickou výuku na neonatologické jednotce porodnice U Apolináře, aby v roce 2022 zase „na oplátku“ čeští odborníci uskutečnili vizitační cestu s cílem poznat Národní pediatrickou nemocnici v Phnom Penhu, ta v zemi platí za jednu z lépe finančně situovanou.


V lednu 2023 se do v Phnom Penhu vydaly téměř dvě desítky expertů z oboru perinatologie, neonatologie, intenzivní medicíny a specialisté z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Pro své kambodžské partnery uspořádali bezmála padesátku přednášek a workshopů. A v březnu letošního roku? Do České republiky zavítaly na dvě desítky specialistů právě z Národní pediatrické nemocnice, šlo především o lékaře a porodní asistentky, respektive nejvyšší management nemocnice. Intenzivními vzdělávacími kurzy a exkurzemi do zdravotnických zařízení u nás strávili rovné dva týdny.


Herečka Jitka Čvančarová je patronkou projektu. Pozvání od Antonína Pařízka (vlevo) na tiskovou konferenci přijal i Michal Giboda, tropický parazitolog, který v Kambodži pracoval pro českou nemocnici v tamním městě Takeo v letech 1983 a 1984. Své nevšední a nezřídka život ohrožující zážitky sepsal v knize Léčit a přežít (Portál, 2016)
Herečka Jitka Čvančarová je patronkou projektu. Pozvání od Antonína Pařízka (vlevo) na tiskovou konferenci přijal i Michal Giboda, tropický parazitolog, který v Kambodži pracoval pro českou nemocnici v tamním městě Takeo v letech 1983 a 1984. Své nevšední a nezřídka život ohrožující zážitky sepsal v knize Léčit a přežít (Portál, 2016)


Učení s mobilní aplikací

„Nejsme misionáři, jdeme cestou vzdělávání. Chceme, aby se vzdělaní specialisté v Kambodži naučili učit své kolegy, a také bychom rádi vzdělávali laickou veřejnost,“ přeje si profesor Pařízek. K přenosu odborných znalostí a zkušeností od českých odborníků na kambodžské kolegy, bude v blízké době využívána též moderní tele-medicína s mobilními aplikacemi obsahujícími v khmerštině doporučené postupy. Projekt České perinatologické ruce letí do Kambodže rovněž počítá s bližší spoluprací s 1. lékařskou fakultou UK, ostatně právě tam je řada členů realizačního týmu na „domácí půdě“.


Realizační tým projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže:

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (vedoucí lékař perinatologie v rámci projektu)

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. (vedoucí lékař neonatologie v rámci projektu)

Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. (vedoucí lékař anesteziologie a intenzivní medicíny v rámci projektu)

Mgr. Alžběta Němcová (vedoucí porodní asistence v rámci projektu)

Doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D. (vedoucí biomedicínského inženýrství v rámci projektu)

Patronkou projektu se stala herečka Jitka Čvančarová.Text: Marcela Uhlíková

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura, Marcela Uhlíková

Datum: 30. 3. 2023

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám