• Aktuality

Aktuality

4. května 2023

Univerzitu Karlovu podpoří ve výzkumu společnost Google

Spolupráce, která poskytne multidisciplinárnímu projektu CEDMO s centrem na FSV UK podporu na boj proti šíření dezinformací v online prostoru, byla dne 4. května 2023 deklarována.


Ve Velké aule Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 4. května sešli všichni, kdo mají co do činění s mediální a digitální bezpečností: Univerzita Karlova jako hlavní řešitelské pracoviště Central European Digital Media Observatory (CEDMO), centra pro výzkum informačních poruch ve středoevropském prostoru, se dnes dohodla na partnerství a spolupráci se společností Google.


Foto zleva: Taťána le Moigne, Annette Kroeber-Riel, Milena Králíčková, Václav Moravec
Foto zleva: Taťána le Moigne, Annette Kroeber-Riel, Milena Králíčková, Václav Moravec


Uzavřít smlouvu poskytující projektu CEDMO milion eur na posílení a rozšíření výzkumu a zvyšování úrovně mediálních a digitálních dovedností v Česku, na Slovensku a v Polsku se zavázali Milena Králíčková, rektorka UK, spolu s Annette Kroeber-Riel, víceprezidentkou společnosti Google, Václavem Moravcem, hlavním koordinátorem CEDMO, a Taťánou le Moigne, šéfkou českého zastoupení Googlu. Společnost Google se pro spolupráci rozhodla na základě nutnosti neustále zlepšovat digitální odolnost institucí a občanů, a s tím související oblast mediální gramotnosti a podpory objektivní žurnalistiky.


Pracovní jednání v Malé aule Karolina, při němž došlo i na prezentaci dosavadních výsledků výzkumu a plánů pro nejbližší budoucnost, krátce pozdravila Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR. Do diskuze přispěl mimo jiné i Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby.


„Vedení Univerzity Karlovy se zavazuje využít potenciál svého oborově velmi širokého akademického prostředí ve prospěch boje proti jednotlivým typům informačních poruch. Stejně tak se k potírání tohoto problému hlásí ve své třetí roli instituce působící na veřejnost a přispívající k obecné kultivaci společnosti. Univerzita může nabídnout široké spektrum odborníků i dle konkrétních témat. Je potěšitelné, že se do výzkumného projektu CEDMO nově zapojili i výzkumníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,“ řekla na úvod setkání rektorka Milena Králíčková.


Podpora výzkumného hubu CEDMO je součástí závazku společnosti Google aktivně bojovat proti šíření dezinformací v online prostoru našeho regionu. Z výzkumu agentury IPSOS, který vznikl právě ve spolupráci s CEDMO, například vyplývá, že až 27 % Čechů se obává, že jsou pravidelně vystaveni dezinformacím, a jen zhruba 13 % dotázaných si myslí, že se s nimi nesetkává vůbec.


„Miliony lidí denně používají Google a YouTube k přístupu k přesným informacím, pomáháme jim třídit fakta od fikce. Od začátku války na Ukrajině jsme například odstranili více než 80 tisíc a celosvětově zablokovali více než 4 miliony videí spojených se zprávami financovanými ruským státem. Výzvu boje proti šíření dezinformací online bere Google velmi vážně, ale nemůžeme v tom být sami. Proto poskytujeme podporu ověřovatelům faktů,“ uvedla za Google Annette Kroeber-Riel.


Na podporu ověřování faktů po celé Evropě společnost Google poskytla již dotaci ve výši 2,5 milionu dolarů organizaci TechSoup Europe, která pomůže nevládním organizacím působícím v oblasti boje proti dezinformacím rozšířit a škálovat jejich činnost pomocí technologií. V globálním měřítku pak Google podpořil částkou 13,2 milionu dolarů organizaci International Fact Checking Network sdružující 135 fact-checkingových organizací napříč 65 zeměmi.


„Univerzita Karlova jako hlavní řešitel projektu CEDMO může díky spolupráci se soukromým sektorem, v čele s Googlem, rozšiřovat výzkumné pole problematiky informačních poruch o Slovensko či Polsko, takže výsledky bude možné aplikovat v celém středoevropském prostoru. Rovněž chceme posílit výzkum problematiky dopadu aplikací umělé inteligence v ekosystému digitálních médií a dále pokračovat ve spolupráci s projektem E-Bezpečí Univerzity Palackého v posilování různých typů gramotností, jež eliminují dopad informačních poruch na společnost,“ uvedl mimo jiné Václav Moravec za CEDMO, jenž je multidisciplinárním centrem pro výzkum dezinformací vedeným Fakultou sociálních věd UK.


„Příprava dnešního setkání byla náročná, ale podařilo se a máme radost. Podpis smlouvy na podporu výzkumu společnosti CEDMO je ovšem pouze prvním počinem ve spolupráci Karlovky se společností Google. Věřím, že další budou následovat záhy,“ konstatovala Lucie Válová z kanceláře rektorky UK.Text: Marcela Uhlíková

Foto: Google

Datum: 4. 5. 2023 

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám