• Aktuality

Aktuality

25. května 2023

Doktorka Svobodová získala stříbrnou pamětní medaili UK

Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 25. května ocenila stříbrnou pamětní medailí práci doktorky Hany Svobodové, přednostky Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Pamětní medaili předal prorektor pro akademické kvalifikace profesor Jan Kuklík.„Děkuji všem svým kolegům a kolegyním z Ústavu ošetřovatelství a také celé 3. lékařské fakultě. Působím zde již více než dvacet let a je to radost. Dnešního ocenění si velmi vážím,“ uvedla doktorka Svobodová během slavnostního předání.Doktorka Hana Svobodová je absolventkou Filozofické fakulty UK. Po promoci v roce 1994 pracovala pět let jako sestra intenzivní péče v Interní nemocnici v Praze, poté působila dalších pět let jako vyučující odborných předmětů na Střední zdravotní škole v Praze. Odbornou asistentkou Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK se stala v roce 2002 a od roku 2007 uvedený ústav vede. V posledních 15 letech je také poradkyní proděkana 3. LF UK pro studium se zaměřením na bakalářské studijní programy.Hlavní náplní pedagogické činnosti doktorky Svobodové byla a je výuka studentů bakalářských oborů na 3. LF UK, zejména pak oboru Všeobecné ošetřovatelství, kterého je garantkou. Dále je spolugarantkou navazujícího magisterského studijního programu intenzivní péče. Vyučuje klinické dovednosti, vede přípravu bakalářských a diplomových prací, kurz prevence syndromu vyhoření, kurz pro mentory klinické praxe v ošetřovatelství.


Je také kontaktní osobou pro studující se specifickými potřebami na 3. LF UK a patří mezi nejoblíbenější učitele. Opakovaně byla zvolena do Akademického senátu 3. LF UK, kde stále aktivně působí.


Hlavní náplní vědecké práce doktorky Svobodové je problematika didaktiky a inovace výuky zdravotnických oborů, etických problémů v ošetřovatelské péči, výuky s takzvanými standardizovanými pacienty pro nácvik komunikačních dovedností. Byla řešitelkou a spoluřešitelkou několika domácích i mezinárodních grantů věnovaných uvedeným problematikám. Je také členkou několika odborných společností a komisí či garantkou certifikovaných kurzů na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR a České asociace sester.
Text: Pavla Hubálková

Foto: Jan Kolský


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám